[masp]khoa_hoc_ielts[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share Khóa học hướng dẫn  học SURVIVAL ENGLISH
Giới thiệu khóa học     
Phát âm chuẩn tiếng Anh từng từ theo một quy tắc dễ hiểu, chuẩn xác, nắm được 3 độ cao tông giọng tiếng Anh, áp dụng vào nói câu tiếng Anh.
Bạn sẽ học được gì
Học 44 nguyên phụ âm tiếng Anh
Tự mình phát âm chuẩn như người bản địa
Nhìn phiên âm của bất kỳ từ nào đều nói chuẩn
Học xong có thể hướng dẫn lại cho người khác                                                    
Nắm chắc kiến thức và thực hành nhuần nhuyễn
Tạo nền tảng cho việc nói câu tiếng Anh chuẩn về sau
Giới thiệu khóa học
Vấn đề của khách hàng, 
❌ Bạn không phát âm chuẩn và không thuần thục 3 độ cao của giọng tiếng Anh
❌ Bạn không thể nói một câu tiếng Anh chuẩn để người bản địa có thể hiểu được
❌ Việc học phát âm xưa nay đều là "bắt chước âm thanh", nhưng không phải ai cũng làm được và tốn nhiều thời gian
❌ Còn 3 độ cao của giọng là một vấn đề nền tảng để nói một câu tiếng Anh liền mạch và quan trọng không kém phát âm thì hầu như chưa ai động tới.   
Bạn đừng quá lo lắng,                                                                         
>> Khóa học Tiếng Anh cho người Việt - Season 1: Nói chuẩn cấp độ từ được biên soạn bởi giảng viên Phan Thế Dũng sẽ giúp bạn giải quyết những khó khăn đó.
Lợi ích khóa học
✔️ Hướng dẫn học viên phát âm 44 nguyên phụ âm theo "động tác", biến cái trừu tượng, mơ hồ, thiếu căn cứ của âm thanh thành thứ "có căn cứ" và "cụ thể". Người học ngoại ngữ online có thể tự mình thẩm định âm thanh mình tạo ra (hoặc thậm chí người khác tạo ra) là đúng hay chưa đúng thông qua quan sát đánh giá động tác thực hiện.               
✔️ Khóa học cũng làm rõ thế nào là nói bằng 3 độ cao của giọng (tông giọng trong tiếng Anh), tức khi học phát âm đồng thời với học cách đặt từ vào nói câu liền mạch, bước chuẩn bị cho nói câu liền mạch trong Season 3.                                                                                   
✔️ Việc học phát âm không phải học xong rồi để đấy, khóa học có những bài học tiếng anh online hướng dẫn thực hành cẩn thận chi tiết cụ thể, hướng dẫn cả cách học viên có thể tự mình thực hành về sau, nhằm duy trì việc luyện tập phát âm và ba độ cao của giọng liên tục không bị ngắt quãng, mà không hề phải lệ thuộc vào yếu tố người bản địa.           
✔️ Lợi ích đặc biệt khi tham gia khóa học này là học viên sẽ được giảng viên kèm cặp, chỉnh sửa lỗi sai cụ thể thông qua trang facebook Thầy Phan Dũng.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

 Phần 1: Phát âm
 Bài 1: Ba độ cao của giọng (Pitch) - phần 1
 Bài 2: Ba độ cao của giọng (Pitch) - phần 2
 Bài 3: Tổng quát Nguyên âm (Vowel)
 Bài 4: Nguyên âm môi /u:/ và /i:/ - Phần 1
 Bài 5: Nguyên âm môi /u:/ và /i:/ - Phần 207:14
 Bài 6: Nguyên âm vòm họng /a:(r)/, /ɔ:(r)/, /ε:(r)/ - Phần 110:25
 Bài 7: Nguyên âm vòm họng /a:(r)/, /ɔ:(r)/, /ε:(r)/ - Phần 208:41
 Bài 8: Nguyên âm vòm họng /a:(r)/, /ɔ:(r)/, /ε:(r)/ - Phần 305:19
 Bài 9: Nguyên âm vòm họng /a:(r)/, /ɔ:(r)/, /ε:(r)/ - Phần 404:09
 Bài 10: Nguyên âm cổ họng /u/, /i/, /Λ/, /ɒ/, /∂/, /e/ - Phần 108:50
 Bài 11: Nguyên âm cổ họng /u/, /i/, /Λ/, /ɒ/, /∂/, /e/ - Phần 206:29
 Bài 12: Quy tắc chung thực hiện Nguyên âm đôi10:28
 Bài 13: Nguyên âm đôi /ai/, /au/, /∂u/, /ei/, /ɔi/, /i∂/, /e∂/, /u∂/, /æ/ - Phần 107:20
 Bài 14: Nguyên âm đôi /ai/, /au/, /∂u/, /ei/, /ɔi/, /i∂/, /e∂/, /u∂/, /æ/ - Phần 206:25
 Bài 15: Nguyên âm đôi /ai/, /au/, /∂u/, /ei/, /ɔi/, /i∂/, /e∂/, /u∂/, /æ/ - Phần 306:34
 Bài 16: Tổng quát về Phụ âm (Consonant)09:24
 Bài 17: Nhóm phụ âm Tắc Vô thanh /p/, /t/, /k/ - Phần 107:21
 Bài 18: Nhóm phụ âm Tắc Vô thanh /p/, /t/, /k/ - Phần 205:59
 Bài 19: Nhóm phụ âm Tắc Vô thanh /p/, /t/, /k/ - Phần 303:46
 Bài 20: Nhóm phụ âm Tắc Vô thanh /p/, /t/, /k/ - Phần 408:17
 Bài 21: Nhóm phụ âm Tắc Vô thanh /p/, /t/, /k/ - Phần 504:49
 Bài 22: Âm hữu thanh và nhóm phụ âm Tắc /b/, /d/, /g/ - Phần 110:14
 Bài 23: Âm hữu thanh và nhóm phụ âm Tắc /b/, /d/, /g/ - Phần 207:53
 Bài 24: Âm hữu thanh và nhóm phụ âm Tắc /b/, /d/, /g/ - Phần 310:14
 Bài 25: Nhóm phụ âm Mũi /m/, /n/, /ŋ/ - Phần 107:14
 Bài 26: Nhóm phụ âm Mũi /m/, /n/, /ŋ/ - Phần 207:47
 Bài 27: Nhóm phụ âm Nước /r/, /l/ - Phần 109:45
 Bài 28: Nhóm phụ âm Nước /r/, /l/ - Phần 210:45
 Bài 29: Nhóm phụ âm Nước /r/, /l/ - Phần 310:35
 Bài 30: Nhóm phụ âm Trượt /w/, /j/ - Phần 106:24
 Bài 31: Nhóm phụ âm Trượt /w/, /j/ - Phần 205:18
 Bài 32: Nhóm phụ âm Trượt /w/, /j/ - Phần 308:21
 Bài 33: Nhóm phụ âm Xát /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/ - Phần 108:32
 Bài 34: Nhóm phụ âm Xát /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/ - Phần 207:16
 Bài 35: Nhóm phụ âm Xát /θ/, /ð/, /f/, /v/ và /h/ - Phần 105:10
 Bài 36: Nhóm phụ âm Xát /θ/, /ð/, /f/, /v/ và /h/ - Phần 208:08
 Bài 37: Nhóm phụ âm Xát /θ/, /ð/, /f/, /v/ và /h/ - Phần 306:16
 Bài 38: Nhóm phụ âm Tắc xát /tʃ/, /dʒ/ - Phần 105:00
 Bài 39: Nhóm phụ âm Tắc xát /tʃ/, /dʒ/ - Phần 204:04
 Phần 2: Các vấn đề liên quan khác
 Bài 40: Phân biệt các phụ âm dễ gây nhầm lẫn07:40
 Bài 41: Các biến âm và trộn âm phổ biến - Phần 105:27
 Bài 42: Các biến âm và trộn âm phổ biến - Phần 206:18
 Bài 43: Các biến âm và trộn âm phổ biến - Phần 303:53
 Bài 44: Các biến âm và trộn âm phổ biến - Phần 404:38
 Bài 45: Xử lý các trường hợp thêm s và ‘s và ed - Phần 107:14
 Bài 46: Xử lý các trường hợp thêm s và ‘s và ed - Phần 206:20
 Bài 47: Ảnh hưởng của phụ âm lên nguyên âm đứng trước - Phần 106:12
 Bài 48: Ảnh hưởng của phụ âm lên nguyên âm đứng trước - Phần 205:19
 Bài 49: Trọng âm trong từ - Phần 107:18
 Bài 50: Trọng âm trong từ - Phần 208:52
 Bài 51: Tổng hợp khác biệt chính Anh-Anh và Anh-Mỹ (RP and GA) - Phần 106:09
 Bài 52: Tổng hợp khác biệt chính Anh-Anh và Anh-Mỹ (RP and GA) - Phần 206:18
 Bài 53: Tổng hợp khác biệt chính Anh-Anh và Anh-Mỹ (RP and GA) - Phần 305:59
 Phần 3: Thực hành
 Bài 54: Hướng dẫn thực hành - Phần 105:58
 Bài 55: Hướng dẫn thực hành - Phần 205:44
 Bài 56: Bonus: Bài đọc thực hành - Phần 113:01
 Bài 57: Bonus: Bài đọc thực hành - Phần 208:23
TAG: share khóa học tiếng anh, học tiếng free, khóa học tiếng anh miễn phí, Khóa học tiếng Anh online tốt nhất hiện nay, Khóa học tiếng Anh online, Khóa học tiếng Anh là gì, Khóa học tiếng Anh cho người mất gốc, Khóa học tiếng Anh online cho người mới bắt đầu, Khóa học tiếng Anh IELTS, Khóa học tiếng Anh online cho người mất gốc, Lớp học tiếng Anh miễn phí

[/chitiet]


Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn