[masp]khoa_hoc_ta[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share Khóa học hướng dẫn Trọn bộ giao tiếp tiếng Anh và hoàn thiện bốn kỹ năng: NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT 
Giới thiệu khóa học      
Bạn sẽ học được gì
Phương pháp học tiếng Anh ứng dụng bốn kỹ năng NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT vô cùng ĐƠN GIẢN và HIỆU QUẢ, học một lần là NHỚ MÃI, giúp bạn nhanh chóng cải thiện khả năng tiếng Anh của mình và TỰ TIN nói tiếng Anh thành phản xạ mà không cần nghĩ.
 Hoàn thiện cả 4 kỹ năng NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT thông qua việc nghe trực tiếp từ người bản xứ
 Luyện giọng tiếng Anh thông qua việc làm quen với GIỌNG CHUẨN của nhiều người nước ngoài khác nhau
Dễ dàng NHỚ NGAY LẬP TỨC 500 TỪ VỰNG cơ bản và cách sử dụng trong từng ngữ cảnh khác nhau
Tự tin ứng dụng NGỮ PHÁP tiếng Anh trong văn nói và văn viết
TỰ TIN kể chuyện bằng tiếng Anh
Thực hành viết E-MAIL tiếng Anh chuyên nghiệp trong công việc hay viết cho bạn bè nước ngoài bằng tiếng Anh
TỰ TIN GIAO TIẾP khi gặp người nước ngoài hay có những tình huống bất ngờ cần sử dụng tiếng Anh

Nội dung khóa học
 Phần 1: Chương 1: MY NEW SCHOOL
 Bài 1: How to write an email to a friend - Part 1: Listening
 Bài 2: How to write an email to a friend - Part 2: Speaking
 Bài 3: How to write an email to a friend - Part 3: Grammar
 Bài 4: A special day - Part 1: Listening14:21
 Bài 5: A special day - Part 2: Speaking19:49
 Bài 6: A special day - Part 3: Grammar09:37
 Bài 7: An Lac Lower Secondary School - Part 1: Listening09:59
 Bài 8: An Lac Lower Secondary School - Part 2: Speaking10:50
 Bài 9: An Lac Lower Secondary School - Part 3: Grammar06:28
 Bài 10: Vinabrita School - Part 1: Listening12:11
 Bài 11: Vinabrita School - Part 2: Speaking11:24
 Bài 12: Vinabrita School - Part 3: Grammar08:32
 Bài 13: PLC Sydney School - Part 1: Listening12:17
 Bài 14: PLC Sydney School - Part 2: Speaking18:38
 Bài 15: PLC Sydney School - Part 3: Grammar07:50
 Bài 16: My new school - Part 1: Listening08:31
 Bài 17: My new school - Part 2: Speaking13:04
 Bài 18: My new school - Part 3: Grammar08:30
 Phần 2: Chương 2: MY HOME
 Bài 19: A look inside - Part 1: Listening14:26
 Bài 20: A look inside - Part 2: Speaking24:06
 Bài 21: A look inside - Part 3: Grammar14:26
 Bài 22: My new apartment - Part 1: Listening14:01
 Bài 23: My new apartment - Part 2: Speaking16:05
 Bài 24: My new apartment Part 3: Grammar12:02
 Bài 25: My grandparents' house - Part 1 - Listening11:16
 Bài 26: My grandparents' house - Part 2 - Speaking12:27
 Bài 27: My grandparents' house - Part 3 - Grammar10:23
 Bài 28: Crazy house hotel - Part 1: Listening18:33
 Bài 29: Crazy house hotel - Part 2: Speaking25:15
 Bài 30: Crazy house hotel -Part 3: Grammar14:59
 Bài 31: Nick's parents room - Part 1: Listening12:04
 Bài 32: Nick's parents room - Part 2: Speaking14:43
 Bài 33: Nick's parents room - Part 3: Grammar12:41
 Bài 34: My town house - Part 1: Listening14:12
 Bài 35: My town house - Part 2: Speaking13:14
 Bài 36: My town house - Part 3: Grammar14:26
 Phần 3: Chương 3: MY FRIENDS
 Bài 37: My new friend - Part 1: Listening16:22
 Bài 38: My new friend - Part 2: Speaking19:16
 Bài 39: My new friend - Part 3: Grammar13:22
 Bài 40: My best friend Part 1: Listening16:33
 Bài 41: My best friend Part 2: Speaking13:55
 Bài 42: My best friend Part 3: Grammar15:00
 Bài 43: My friend's future plans - Part 1: Listening15:52
 Bài 44: My friend's future plans - Part 2: Speaking16:53
 Bài 45: My friend's future plans - Part 3: Grammar10:56
 Bài 46: What are you doing at the weekend? - Part 1: Listening12:18
 Bài 47: What are you doing at the weekend? - Part 2: Speaking14:06
 Bài 48: What are you doing at the weekend? - Part 3: Grammar08:28
 Bài 49: My first day at Superb Summer Camp - Part 1: Listening15:46
 Bài 50: My first day at Superb Summer Camp - Part 2: Speaking22:07
 Bài 51: My first day at Superb Summer Camp - Part 3: Grammar15:20
 Bài 52: My first day at Superb Summer Camp - Part 4: Listening12:05
 Bài 53: My first day at Superb Summer Camp - Part 5: Speaking14:05
 Bài 54: My first day at Superb Summer Camp - Part 6: Grammar11:29
 Phần 4: Chương 4: REVIEW
 Bài 55: My mother - Part 1: Listening11:58
 Bài 56: My mother - Part 2: Speaking12:50
 Bài 57: My mother - Part 3: Grammar09:47
 Bài 58: My grandmother - Part 1: Listening13:31
 Bài 59: My grandmother - Part 2: Speaking17:01
 Bài 60: My grandmother - Part 3: Grammar15:02
 Bài 61: I love my new school - Part 1: Listening15:26
 Bài 62: I love my new school - Part 2: Speaking14:39
 Bài 63: I love my new school - Part 3: Grammar10:32
 Bài 64: What are you doing? - Part 1: Listening10:45
 Bài 65: What are you doing? - Part 2: Speaking13:22
 Bài 66: What are you doing? - Part 3:Grammar14:24
 Phần 5: Chương 5: MY NEIGHBOURHOOD
 Bài 67: The way to Tan Ky house? - Part 1: Listening17:26
 Bài 68: The way to Tan Ky house? - Part 2: Speaking22:09
 Bài 69: The way to Tan Ky house? - Part 3: Grammar15:14
 Bài 70: I am having a great time - Part 1: Listening14:35
 Bài 71: I am having a great time - Part 2: Speaking15:27
 Bài 72: I am having a great time - Part 3: Grammar12:44
 Bài 73: City tours - Part 1: Listening18:56
 Bài 74: City tours - Part 2: Speaking19:06
 Bài 75: City tours - Part 3: Grammar16:51
 Bài 76: The suburbs of Da Nang city - Part 1: Listening19:56
 Bài 77: The suburbs of Da Nang city - Part 2: Speaking19:36
 Bài 78: The suburbs of Da Nang city - Part 3: Grammar10:48
 Bài 79: Where is the supermarket - Part 1: Listening10:46
 Bài 80: Where is the supermarket - Part 2: Speaking15:30
 Bài 81: Where is the supermarket - Part 3: Grammar19:58
 Phần 6: Chương 6: NATURAL WONDERS OF THE WORLD
 Bài 82: Natural wonders of Australia - Part 1: Listening14:54
 Bài 83: Bài 28: Natural wonders of Australia - Part 2: Speaking17:18
 Bài 84: Bài 28: Natural wonders of Australia - Part 3: Grammar11:38
 Bài 85: Bài 29: Natural wonders of Australia - Part 4: Listening14:58
 Bài 86: Bài 29: Natural wonders of Australia - Part 5: Speaking15:51
 Bài 87: Bài 29: Natural wonders of Australia - Part 6: Grammar17:28
 Bài 88: Bài 30: The hottest country in the world - Part 1: Listening12:54
 Bài 89: Bài 30: The hottest country in the world - Part 2: Speaking15:05
 Bài 90: Bài 30: The hottest country in the world - Part 3: Grammar15:12
 Bài 91: Bài 31: A mountain range - Part 1: Listening12:26
 Bài 92: Bài 31: A mountain range - Part 2: Speaking12:17
 Bài 93: Bài 31: A mountain range - Part 3: Grammar09:16
 Bài 94: Bài 32: Travel Tips - Part 1: Listening17:31
 Bài 95: Bài 32: Travel Tips - Part 2: Speaking16:15
 Bài 96: Bài 32: Travel Tips - Part 3: Grammar11:48
 Bài 97: Bài 33: Vietnam's most beautiful natural wonder - Part 1: Listening18:40
 Bài 98: Bài 33: Vietnam's most beautiful natural wonder - Part 2: Speaking18:46
 Bài 99: Bài 33: Vietnam's most beautiful natural wonder - Part 3: Grammar14:10
 Bài 100: Bài 34: Hue is the oldest city in Central Viet Nam - Part 1: Listening17:05
 Bài 101: Bài 34: Hue is the oldest city in Central Viet Nam - Part 2: Speaking15:56
 Bài 102: Bài 34: Hue is the oldest city in Central Viet Nam - Part 3: Grammar13:59
 Bài 103: Bài 35: Family travel - Part 1: Listening15:22
 Bài 104: Bài 35: Family travel - Part 2: Speaking20:17
 Bài 105: Bài 35: Family travel - Part 3: Grammar16:58
 Phần 7: Chương 7: OUR TET HOLIDAY
 Bài 106: Bài 36: Tet - Busiest time of the year - Part 1: Listening11:29
 Bài 107: Bài 36: Tet - Busiest time of the year - Part 2: Speaking14:50
 Bài 108: Bài 36: Tet - Busiest time of the year - Part 3: Grammar17:32
 Bài 109: Bài 37: Tet celebration - Part 1: Listening15:44
 Bài 110: Bài 37: Tet celebration - Part 2: Speaking17:29
 Bài 111: Bài 37: Tet celebration - Part 3: Grammar13:24
 Bài 112: Bài 38: Tet is coming - Part 1: Listening12:51
 Bài 113: Bài 38: Tet is coming - Part 2: Speaking18:17
 Bài 114: Bài 38: Tet is coming - Part 3: Grammar17:03
 Bài 115: Bài 39: How to welcome the New Year in the USA - Part 1: Listening11:00
 Bài 116: Bài 39: How to welcome the New Year in the USA - Part 2: Speaking12:26
 Bài 117: Bài 39: How to welcome the New Year in the USA - Part 3: Grammar10:09
 Bài 118: Bài 40: How to welcome the New Year in China - Part 1: Listening13:50
 Bài 119: Bài 40: How to welcome the New Year in China - Part 2: Speaking15:14
 Bài 120: Bài 40: How to welcome the New Year in China - Part 3: Grammar13:50
 Bài 121: Bài 41: What should children do at Tet - Part 1: Listening12:09
 Bài 122: Bài 41: What should children do at Tet - Part 2: Speaking13:47
 Bài 123: Bài 41: What should children do at Tet - Part 3: Grammar11:16
TAG: share khóa học tiếng anh, học tiếng free, khóa học tiếng anh miễn phí, Khóa học tiếng Anh online tốt nhất hiện nay, Khóa học tiếng Anh online, Khóa học tiếng Anh là gì, Khóa học tiếng Anh cho người mất gốc, Khóa học tiếng Anh online cho người mới bắt đầu, Khóa học tiếng Anh IELTS, Khóa học tiếng Anh online cho người mất gốc, Lớp học tiếng Anh miễn phí

[/chitiet]
Khóa học hướng dẫn Trọn bộ giao tiếp tiếng Anh và hoàn thiện bốn kỹ năng: NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT 

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn