[masp]khoa_hoc_ta[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share Khóa học hướng dẫn tự học Nền tảng tiếng anh cho người mới bắt đầu
Giới thiệu khóa học      
Hầu hết chúng ta khi học tiếng Anh đều học ngữ pháp nhưng không phải ai cũng có thể tiếp thu nó một cách dễ dàng và lại càng ít người có thể áp dụng được tất cả những điều này trong giao tiếp một cách linh hoạt. khóa học "Nền tảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu" sẽ giúp bạn nhanh chóng luyện được khả năng giao tiếp tiếng anh cơ bản
Bạn sẽ học được gì
Phát triển kỹ năng đọc và phân biệt bảng phiên âm quốc tế
Biết cách nối âm, biến âm, luyện ngữ điệu trong câu như người bản ngữ, thực hành nói trong các đoạn hội thoại 
Nắm vững và sử dụng thành thạo 12 thì ngữ pháp cơ bản và ứng dụng trong giao tiếp
Củng cố kiến thức về các loại từ, loại câu trong tiếng Anh.
Xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc nhất cho việc học thi các chứng chỉ IELTS, TOEIC...
Giao tiếp phản xạ, thực hành các mẫu câu giao tiếp thông dụng, các mẫu hội thoại, bài tập luyện tập nghe, phản xạ theo chủ điểm thông dụng
Giới thiệu khóa học
Bạn có biết:
Bạn muốn giao tiếp tiếng Anh dễ dàng nhưng không biết bắt đầu học ngoại ngữ online từ đâu?
Bạn biết đó, để giao tiếp dễ dàng, tức để có thể nghe và nói tốt, bạn cần rất nhiều yếu tố như phát âm, từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp và sự tự tin. Hãy cứ tưởng tượng nếu khi giao tiếp, phát âm của bạn kém thì bạn sẽ không thể khiến cho người khác hiểu những gì bạn nói và bạn cũng không thể hiểu được những gì mà người bản xứ nói, đơn giản là hai hệ thống âm thanh khác nhau. 
Và đặc biệt hơn nữa, khi ngữ âm của bạn không tốt, bạn thường có xu hướng ngại giao tiếp. Từ vựng, ngữ pháp và giao tiếp cũng thế: Hầu hết chúng ta khi học tiếng Anh đều học ngữ pháp nhưng không phải ai cũng có thể tiếp thu nó một cách dễ dàng và lại càng ít người có thể áp dụng được tất cả những điều này trong giao tiếp một cách linh hoạt. Bạn đang gặp phải những vấn đề trên?

Nội dung khóa học
Phần 1: Giới thiệu
 Bài 1: Giới thiệu
 Bài 2: Nhập môn05:50
 Phần 2: Ngữ âm cơ bản - Nguyên âm
 Bài 3: Đọc chuẩn bảng chữ cái tiếng Anh17:13
 Bài 4: Giới thiệu tổng quan ngữ âm cơ bản04:29
 Bài 5: Tổng quan bảng phiên âm quốc tế - IPA04:14
 Bài 6: Luyện cặp âm /i:/, /ɪ/11:37
 Bài 7: Phân biệt cặp âm /i:/, /ɪ/13:00
 Bài 8: Luyện cặp âm /uː/, /ʊ/06:01
 Bài 9: Phân biệt cặp âm /uː/, /ʊ/08:10
 Bài 10: Luyện cặp âm /æ/, /e/16:50
 Bài 11: So sánh cặp âm /æ/, /e/09:38
 Bài 12: Luyện cặp âm /ɜː/, /ə/07:27
 Bài 13: Luyện cặp âm /ɔː/, /ɒ/09:54
 Bài 14: Luyện cặp âm /ɑː/, /ʌ/11:00
 Bài 15: Luyện các âm /eɪ/, /ɔɪ/, /ɪə/, /ʊə/10:20
 Bài 16: Luyện các âm /əʊ/, /eə/, /aɪ/, /aʊ/11:12
 Phần 3: Ngữ âm cơ bản - Phụ âm
 Bài 17: Luyện cặp âm /p/, /b/08:58
 Bài 18: Luyện cặp âm /t/, /d/09:08
 Bài 19: Luyện cặp âm /tʃ/, /dʒ/09:32
 Bài 20: Luyện cặp âm /k/, /g/05:58
 Bài 21: Luyện cặp âm /f/, /v/08:07
 Bài 22: Luyện cặp âm /s/, /z/09:46
 Bài 23: Luyện cặp âm /θ/, /ð/12:28
 Bài 24: Luyện cặp âm /ʃ/, /ʒ/16:46
 Bài 25: Luyện các âm /m/, /n/, /ŋ/09:41
 Bài 26: Luyện cặp âm /l/, /r/11:08
 Bài 27: Luyện cặp âm /h/, /w/06:43
 Bài 28: Luyện âm /j/06:26
 Phần 4: Tổng kết ngữ âm cơ bản
 Bài 29: Thực hành đọc phiên âm trong đoạn văn08:07
 Bài 30: Những lỗi phát âm cần tránh15:00
 Bài 31: Những từ Tiếng Anh cần đặc biệt chú ý13:08
 Bài 32: Tổng kết toàn bộ phần ngữ âm cơ bản01:23
 Phần 5: Ngữ âm nâng cao
 Bài 33: Giới thiệu tổng quan ngữ âm nâng cao01:46
 Bài 34: Dạng rút gọn của từ11:05
 Bài 35: Cách đọc mạo từ xác dịnh "THE"07:50
 Bài 36: Âm kết thúc11:54
 Bài 37: Luyện đọc đuôi kết thúc "s" và "es"09:19
 Bài 38: Luyện đọc đuôi kết thúc "ed"08:32
 Bài 39: Luyện nối âm, biến âm07:29
 Bài 40: Luyện giảm âm07:47
 Bài 41: Luyện ngữ điệu của câu10:14
 Bài 42: Thực hành nói trong đoạn hội thoại09:37
 Bài 43: Tổng kết toàn bộ ngữ âm nâng cao01:46
 Phần 6: Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
 Bài 44: Tổng quan ngữ pháp Tiếng Anh01:56
 Bài 45: Danh từ, vị trí, chức năng và dấu hiệu nhận biết06:07
 Bài 46: Các loại danh từ14:01
 Bài 47: Tính từ, vị trí, chức năng và dấu hiệu nhận biết12:27
 Bài 48: Cách dùng tính từ đuôi "_ed" và đuôi "_ing"13:36
 Bài 49: Trạng từ, vị trí, chức năng và cách sử dụng các loại trạng từ16:14
 Bài 50: Giới từ và cách sử dụng giới từ chỉ nơi chốn17:08
 Bài 51: Cách sử dụng các giới từ chỉ thời gian09:05
 Bài 52: Các câu, cụm chứa giới từ hay sử dụng trong giao tiếp15:24
 Bài 53: Cách sử dụng các loại động từ17:15
 Bài 54: Các sử dụng các loại động từ khuyết thiếu12:20
 Bài 55: Các sử dụng các loại động từ sê, look at với watch và hear với listen14:03
 Bài 56: Phân biệt cách sử dụng các động từ tell, say, talk, speak, come và go18:17
 Bài 57: Bảng đại từ và cách sử dụng19:04
 Bài 58: Cách sử dụng các loại đại từ chỉ định06:27
 Bài 59: Cách sử dụng các loại đại từ bất định10:54
 Bài 60: Cách sử dụng chính xác các loại mạo từ12:19
 Bài 61: Cấu trúc câu11:11
 Bài 62: Cách đặt câu hỏi với các từ để hỏi13:28
 Bài 63: Cách sử dụng thì hiện tại đơn ứng dụng trong giao tiếp10:48
 Bài 64: Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn ứng dụng trong giao tiếp10:29
 Bài 65: Cách sử dụng thì quá khứ đơn ứng dụng trong giao tiếp07:46
 Bài 66: Cách sử dụng thì quá khứ tiếp diễn ứng dụng trong giao tiếp08:52
 Bài 67: Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành ứng dụng trong giao tiếp10:48
 Bài 68: Các động từ bất quy tắc hay sử dụng07:18
 Bài 69: Cách sử dụng thì tương lai ứng dụng trong giao tiếp07:18
 Bài 70: Tổng kết các thì và vận dụng linh hoạt trong giao tiếp14:48
 Phần 7: Những cấu trúc và loại câu giao tiếp thông dụng
 Bài 71: Những cấu trúc giao tiếp thông dụng phần 112:46
 Bài 72: Những cấu trúc giao tiếp thông dụng phần 209:28
 Bài 73: Những cấu trúc giao tiếp thông dụng phần 308:06
 Bài 74: Những cấu trúc giao tiếp thông dụng phần 408:02
 Bài 75: Ứng dụng các loại câu so sánh vào giao tiếp11:33
 Bài 76: Ứng dụng các loại câu điều kiện vào giao tiếp11:04
 Bài 77: Tổng kết toàn bộ kiến thức ngữ pháp đã học01:51
 Phần 8: Giao tiếp cơ bản
 Bài 78: Giới thiệu tổng quan phần học01:16
 Bài 79: Cách giới thiệu bản thân hấp dẫn11:35
 Bài 80: Các từ vựng hay dùng trong chủ điểm gia đình (Family)06:46
 Bài 81: Các mẫu hội thoại về chủ điểm gia đình07:10
 Bài 82: Bài hát "Father and son"12:54
 Bài 83: Bài tập luyện nghe theo chủ điểm gia đình10:38
 Bài 84: Các từ vựng hay dùng trong chủ điểm sở thích (Hobbies)06:15
 Bài 85: Các cấu trúc hay sử dụng với chủ điểm sở thích16:44
 Bài 86: Bài tập luyện nghe theo chủ điểm sở thích16:06
 Bài 87: Cách nói chuyện với người nước ngoài11:30
 Bài 88: Những lưu ý khi chào hỏi04:30
 Bài 89: Cách tiếp tục gợi mở vấn đề và phát triển hội thoại08:00
 Bài 90: Cách làm cuộc trò chuyện trở nên hứng thú hơn11:24
 Bài 91: Bài tập luyện nghe small talks12:07
 Bài 92: Tổng kết01:07
 Bài 93: Tổng kết toàn phần01:02
 Phần 9: Kiểm tra cuối khoá
 Bài 94: Kiểm tra cuối khoá16:22
TAG: share khóa học tiếng anh, học tiếng free, khóa học tiếng anh miễn phí, Khóa học tiếng Anh online tốt nhất hiện nay, Khóa học tiếng Anh online, Khóa học tiếng Anh là gì, Khóa học tiếng Anh cho người mất gốc, Khóa học tiếng Anh online cho người mới bắt đầu, Khóa học tiếng Anh IELTS, Khóa học tiếng Anh online cho người mất gốc, Lớp học tiếng Anh miễn phí

[/chitiet]
tự học Nền tảng tiếng anh cho người mới bắt đầu

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn