[masp]khoa_hoc_ta[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share Khóa học hướng dẫn Phát âm chuẩn và luyện nói hay Tiếng Anh
Giới thiệu khóa học      
Khóa học chuyên sâu giúp học viên phát âm CHUẨN tất cả các từ trong Tiếng Anh. Không chỉ vậy, khóa học còn hướng dẫn học viên cách luyến láy, diễn đạt Tiếng Anh một cách tự nhiên, cũng như giúp cải thiện tốc độ nói Tiếng Anh.
Bạn sẽ học được gì
Phát âm chuẩn 44 nguyên âm và phụ âm trong Tiếng Anh
Đọc chuẩn tất cả các từ trong Tiếng Anh dựa trên phiên âm
Biết cách ngắt câu khi nói để tăng tốc độ nói khi giao tiếp
Xóa bỏ hoàn toàn giọng địa phương khi nói Tiếng Anh và nói Tiếng Anh có luyến láy ngữ điệu
Giải thích và dạy lại cho những người khác dựa trên kiến thức đã học.
Hoàn toàn lột xác với Kỹ năng Nói Tiếng Anh của mình.
Giới thiệu khóa học
Có phải, 
❌ Bạn là người mới bắt đầu học ngoại ngữ online muốn tìm một lộ trình luyện Nói khoa học và hiệu quả?
❌ Bạn đã học Tiếng Anh lâu năm nhưng không hài lòng với phát âm và ngữ điệu nói của mình?
❌ Giáo viên Tiếng Anh muốn tìm một nguồn bổ trợ nâng cao kỹ năng Nói của mình?

Nội dung khóa học
 Phần 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 1: Giới thiệu bảng phiên âm, khái niệm âm tiết và trọng âm05:57
 Phần 2: Luyện phát âm chuẩn
 Bài 2: Nguyên âm /i/ and /i:/
 Bài 3: Nguyên âm /u/ and /u:/
 Bài 4: Nguyên âm /ʌ/ and /a:/08:12
 Bài 5: Nguyên âm /ɒ/ and /ɔː/08:45
 Bài 6: Nguyên âm /ə/ and /ɜː/08:09
 Bài 7: Nguyên âm /e/ and /æ/09:34
 Bài 8: Nguyên âm /ɪə/, /ʊə/, /ai/ /ɔɪ/13:50
 Bài 9: Nguyên âm /əʊ/ /eə/ /aʊ/ /ei/14:34
 Bài 10: Phụ âm /p/ and /b/07:38
 Bài 11: Phụ âm /t/ and /d/09:35
 Bài 12: Phụ âm /tʃ/ và /dʒ/09:04
 Bài 13: Phụ âm /k/ and /g/08:32
 Bài 14: Phụ âm /f/ and /v/07:32
 Bài 15: Phụ âm /θ/ và /ð/
 Bài 16: Phụ âm /s/ and /z/08:05
 Bài 17: Phụ âm /ʃ/ and /ʒ/09:16
 Bài 18: Phụ âm /m/ /n/ /ŋ/10:53
 Bài 19: Phụ âm /h/ /l/ /r/13:45
 Bài 20: Phụ âm /w/ /j/08:04
 Bài 21: Quy tắc và cách đọc từ đuôi s/es04:21
 Bài 22: Quy tắc và cách đọc từ đuôi ed05:17
 Phần 3: Luyện nói hay cấp độ đoạn văn ngắn
 Bài 23: Bài luyện nói chủ đề Computer
 Bài 24: Bài luyện nói chủ đề: Saying sorry16:42
 Bài 25: Bài luyện nói chủ đề: Music14:58
 Bài 26: Bài luyện nói chủ đề: Personality14:48
 Bài 27: Bài luyện nói chủ đề: Impressions13:36
 Bài 28: Bài luyện nói chủ đề: Success14:32
 Phần 4: Luyện nói hay cấp độ đoạn văn dài
 Bài 29: Bài luyện nói chủ đề: How to learn English15:32
 Bài 30: Bài luyện nói chủ đề: How to get motivated14:46
 Bài 31: Bài luyện nói chủ đề: How to make friends18:58
 Bài 32: Bài luyện nói chủ đề: How to make someone happy18:49
 Bài 33: Bài luyện nói chủ đề: How to think clearly14:18
 Bài 34: Bài luyện nói chủ đề: How to be popular18:03
 Bài 35: Bài luyện nói chủ đề: How to act like a gentleman17:09
 Phần 5: Luyện nói hay cấp độ hội thoại
 Bài 36: Bài luyện nói chủ đề: Greetings17:43
 Bài 37: Bài luyện nói chủ đề: Can you say that again?13:29
 Bài 38: Bài luyện nói chủ đề: Giving advice12:31
 Bài 39: Bài luyện nói chủ đề: What time is it?12:00
 Bài 40: Bài luyện nói chủ đề: At the supermarket12:30
 Bài 41: Bài luyện nói chủ đề: Asking directions10:32
 Bài 42: Bài luyện nói chủ đề: Taking a vacation13:04
 Bài 43: Bài luyện nói chủ đề: Ordering a meal09:11
 Bài 44: Bài luyện nói chủ đề: At the post office12:03
 Bài 45: Bài luyện nói chủ đề: A night at the theater15:22
TAG: share khóa học tiếng anh, học tiếng free, khóa học tiếng anh miễn phí, Khóa học tiếng Anh online tốt nhất hiện nay, Khóa học tiếng Anh online, Khóa học tiếng Anh là gì, Khóa học tiếng Anh cho người mất gốc, Khóa học tiếng Anh online cho người mới bắt đầu, Khóa học tiếng Anh IELTS, Khóa học tiếng Anh online cho người mất gốc, Lớp học tiếng Anh miễn phí

[/chitiet]
Phát âm chuẩn và luyện nói hay Tiếng Anh

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn