[masp]githiho[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Chia sẻ  khóa học PBIG01 - Thành thạo Microsoft PowerBI để Trực quan hóa và Phân tích dữ liệu

Chào các bạn,   chia sẻ khóa học PBIG01 - Thành thạo Microsoft PowerBI để Trực quan hóa và Phân tích dữ liệu, Microsoft Power BI là bộ công cụ khai thác dữ liệu kinh doanh - giúp cung cấp thông tin trực quan và thông minh phục vụ cho việc ra các quyết định trong tổ chức. Có thể kết nối với hàng trăm nguồn dữ liệu khác nhau, Power BI đơn giản hóa việc chuẩn bị dữ liệu và phân tích dữ liệu theo yêu cầu quản trị của doanh nghiệp. Power BI cung cấp sức mạnh:

Giới thiệu 

Khóa học này dành cho
Nhân viên trong nhiều lĩnh vực : Kinh doanh, hành chính, marketing, tài chính, nhân sự ... thường hay sử dụng dữ liệu để phân tích, báo cáo
Các chuyên gia phân tích cần sử dụng công nghệ để phân tích dữ liệu kinh doanh cho Business Insights và xây dựng báo cáo trực quan
Đội ngũ quản lý, nhân sự cấp cao và chủ doanh nghiệp biết cách đọc báo cáo Power BI, tìm ra ý nghĩa của các báo cáo dữ liệu để đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp
Các bạn sinh viên, người đi làm có nhu cầu tìm hiểu và nâng cao kiến thức
Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này
Trang bị được kiến thức từ căn bản đến nâng cao, nắm được các thuật ngữ, các khái niệm và cách sử dụng đối với công cụ POWER BI
Nắm được kinh nghiệm sử dụng Power BI vào phân tích dữ liệu và ứng dụng thực tế trong công việc của mình.
Hiểu được các nguyên tắc cơ bản sử dụng PowerBI. Sử dụng PowerBI để visualize dữ liệu, truyền tải được thông điệp.
Sử dụng các Power BI để làm sạch, transform dữ liệu. Có thể tổng hợp được dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
Biết cách tiếp cận các vấn đề bằng dữ liệu, hiểu được tầm quan trọng của dữ liệu trong doanh nghiệp.
Có tư duy về ứng dụng dữ liệu trong môi trường doanh nghiệp, tư duy về sử dụng dữ liệu và công cụ để giải quyết vấn đề.
Trực quan hóa dữ liệu (data visualization) và xây dựng báo cáo BI từ đó đưa ra các quyết định chính xác nhất
NỘI DUNG

0
Chương 0: Bắt đầu

Hướng dẫn học tập với Gitiho
02:40

[Download File]: Tài nguyên khóa học (Slide + File thực hành)

Tham gia nhóm học tập trên Facebook

Lộ trình Khóa học
1
Chương 1: Giới thiệu chung
2 bài học thử

Bài 1.1: Giới thiệu chung về PowerBI - Tại sao nên sử dụng trong công việc ?
12:37
 Học thử

Bài 1.2: Hướng dẫn cài đặt PowerBI Desktop
07:23

Bài 1.3: Giao diện và quy trình làm việc
09:38
 Học thử

Tips: Cách tạo Tài khoản Power BI Pro Miễn Phí (60 ngày)
07:54
2
Chương 2: Kết nối dữ liệu và Xử lý dữ liệu trong PowerBI
4 bài học thử

Bài 4: Các nguồn dữ liệu có thể kết nối
11:44
 Học thử

Bài 5: Power BI Query Editor
11:24
 Học thử

Bài 6: Thao tác Edit Table cơ bản
13:20
 Học thử

Bài 7: Các chức năng xử lý dữ liệu Text
10:49
 Học thử

Bài 8: Các chức năng xử lý dữ liệu Number
09:22

Bài 9: Các chức năng xử lý dữ liệu Date
10:41

Bài 10: Thêm Index và Conditional Column
09:26

Bài 11: Grouping Data
07:16

Bài 12: Gộp và tách Queries (table)
12:46

Bài 13: Các chức năng khác và lưu ý khi xử lý Data
07:09

Bài 14: Bài tập Thực hành cuối chương

Bài 15: Chữa Bài tập Thực hành
20:58

Update: Get Data Excel và cách Refresh để Cập nhật dữ liệu
15:58

Update: Get Data từ các Website có Table
09:30

Update: Lỗi định dạng Date và cách khắc phục
10:14
3
Chương 3: Tạo Table Relationship và Data Model trong Power BI
1 bài học thử

Bài 16: Data Model là gì ? Chuẩn hóa Database
10:54

Bài 17: Phân biệt Data Table và Lookup Table, Table Relationship và Merger Data
08:06

Bài 18: Cách tạo Relationship và Snowflake
15:39
 Học thử

Bài 19: Các thao tác biên tập và quản lý Relationship
11:59

Bài 20: Kết nối nhiều bảng trong Data Model
07:22

Bài 21: Sử dụng trường dữ liệu chung trong relationship
09:35

Bài 22: Một số lưu ý khi tạo Data Model
03:00

Bài 23: Bài tập Thực hành cuối chương

Bài 24: Chữa Bài tập Thực hành cuối chương
23:07
4
Chương 4: Phân tích dữ liệu với DAX trong Power BI
1 bài học thử

Bài 25: DAX là gì ? Cách thêm DAX trong Power BI
17:00

Bài 26: Calculated column và Measure trong Power BI
15:27

Bài 27: Hiểu thêm về Filter Context
10:02

Bài 28: DAX Syntax & Operators. Các nhóm DAX phổ biến
09:18

Bài 29: Các hàm Date&Time
12:50

Bài 30: Các hàm Logic
11:38

Bài 31: Các hàm Text
06:07

Bài 32: Hàm Related và các hàm Math
21:35

Bài 33: Hàm Calculate và ứng dụng
12:38

Bài 34: Hàm All và Filter - Cách kết hợp hàm Calculate
10:35

Bài 35: Nhóm hàm X và hàm Time Intelligence
12:34
 Học thử

Bài 36: Bài tập cuối chương

Bài 37: Chữa Bài tập cuối chương
20:59
5
Chương 5: Trực quan hóa báo cáo trong Power BI
2 bài học thử

Bài 38: Report View. Các thêm đối tượng cho Repor
12:25

Bài 39: Chỉnh sửa Formatting cho các đối tượng trong Report
17:14

Bài 40: Các kiểu Lọc trong Report. Cách sử dụng Slicer
13:28

Bài 41: Thực hành - Sử dụng Kiểu Card Visual
11:31

Bài 42: Thực hành - Sử dụng Kiểu Map Visual
19:09

Bài 43: Thực hành - Sử dụng Kiểu Treemap Visual
07:51

Bài 44: Thực hành - Sử dụng Kiểu Gauge Visual
08:58
 Học thử

Bài 45: Thực hành - Sử dụng Kiểu Line, Column Visual
08:58
 Học thử

Bài 46: Bài tập cuối chương

Bài 47: Chữa bài tập cuối chương
15:49

Update: Cộng tác làm việc với Power BI Service
07:26
6
Chương 6: Dự án cuối khóa

Bài 48: Tài nguyên thực hành

Bài 49: Xử lý Data

Bài 50: Tạo Data Model

Bài 51: Sử dụng DAX

Bài 52: Tạo Báo cáo

Bài 53: Một số Template Power BI tham khảo

PBI Ebook - Data Analysis with Microsoft Power Bi
7
UPDATE

Fix lỗi Date thường gặp trong Power BI
10:14
TAG:Khóa học Power BI, Khóa học Power BI free, Có nên học Power BI, Khóa học Power BI Cole , Khóa học Power BI từ cơ bản đến chuyên sâu, Học Power BI miễn phí, Khóa học Power Query, Học Power BI Cole
[/chitiet]

PBIG01 - Thành thạo Microsoft PowerBI để Trực quan hóa và Phân tích dữ liệu

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn