[masp]githiho[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Chia sẻ khóa học Power Pivot, Power Query - Biến Excel thành công cụ Phân tích dữ liệu chuyên sâu

Chào các bạn, chia sẻ khóa học Power Pivot, Power Query - Biến Excel thành công cụ Phân tích dữ liệu chuyên sâu.  Power Pivot là một công cụ cho phép bạn tạo các data model, relationship và DAX ngay trên Excel. Với Power Pivot bạn có thể làm việc với các tập dữ liệu lớn, xây dựng các phép tính phức tạp, mang lại hiệu suất cao. Với Power Pivot, trải nghiệm phân tích dữ liệu trong Excel của bạn sẽ được nâng lên một tầm cao mới và rất phù hợp với Data Analyst. Tính về công năng, Power Pivot có thể xem như mạnh hơn cả công cụ phân tích rất mạnh và phổ biến của Excel là Pivot Table.
Giới thiệu 

Khóa học này dành cho
Những người làm việc trong các ngành: Kế toán, Tài chính, Quản lý, Sale, Ngân hàng, Marketing, Quản lý dự án ...
Những người muốn bổ sung kỹ năng về Phân tích dữ liệu trong Doanh nghiệp.
Những người muốn trở thành chuyên gia về sử dụng Excel, bên cạnh các kỹ năng như VBA, PivotTable.
Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này
Tăng hiệu quả làm việc, tiết kiệm hàng giờ làm việc với việc nâng cấp kỹ năng Excel.
Phát triển bộ kỹ năng về Phân tích dữ liệu.
Trọn bộ Video khóa học trong 08 chương giúp bạn thành thạo Power Pivot, Power Query.
Nhiều tài liệu download và hướng dẫn bổ sung.
Bộ kiến thức được cập nhật liên tục kiến thức mới hàng tháng.NỘI DUNG

NỘI DUNG
0
Chương 1 - Mở đầu - Cài đặt và Sử dụng PowerPivot Cơ bản

1. Giới thiệu về Khóa học
08:46

2. Giới thiệu về công cụ Power Pivot
06:58

3. [Free PDF Download] Hướng dẫn dùng PowerPivot Cơ bản

4. Hướng dẫn Bật tính năng PowerPivot trong Excel
03:26

5. [File thực hành] Bộ file thực hành sử dụng trong khóa học
1
Chương 2 - Import/Load Data trong PowerPivot

6. Chèn dữ liệu từ file Excel (Excel Workbook)
08:09

7. Chèn dữ liệu từ bảng trong Excel (Excel Table, Excel Worksheet)
04:36

8. Chèn dữ liệu từ nhiều file Excel khác nhau
04:37
2
Chương 3 - Tạo Relationship. Sử dụng PivotTable và Slicer trong PowerPivot

9. Các tạo một Relationship trong PowerPivot
09:24

10. Tạo Relationship trong Diagram View
03:49

11. Có gì khác khi sử dụng Pivot Table trong PowerPivot ?
09:05

12. Slicer trong PowerPivot
07:20
3
Chương 4- Sử dụng DAX trong PowerPivot
2 bài học thử

[Free PDF Download] Hướng dẫn sử dụng DAX trong Power Pivot

13. Giới thiệu về DAX - Biểu thức phân tích trong PowerPivot
04:59
 Học thử

14. Hiểu chi tiết về DAX - Phân biệt Measures và Caculated Columns
10:36
 Học thử

15. DAX Syntax

16. Sử dụng DAX - Nhóm hàm về Date and Time
11:39

17. Sử dụng DAX - Nhóm hàm Logic
10:07

18. Sử dụng DAX - Hàm RELATED
04:33

19. Sử dụng DAX - Nhóm hàm Math
12:25

20. Sử dụng DAX - Hàm CACULATE
06:56

21. Sử dụng DAX - Hàm FILTER
04:28

22. Sử dụng DAX - Hàm ALL
08:47

23. Sử dụng DAX - Nhóm hàm Time Intelligence
18:05

24. Sử dụng DAX - Nhóm hàm Text
05:48

25. Các nguồn tham khảo khác về DAX
04:05
4
Chương 5: Thực hành sử dụng Measure và Caculated Column hữu ích PowerPivot
1 bài học thử

26. Tổng quan về project thực hành

[File câu hỏi Case Study] Sử dụng DAX để phân tích các chỉ số từ dữ liệu Excel

[File data Thực hành] Sử dụng DAX để phân tích các chỉ số từ dữ liệu Excel

27. [Practice1] - Import dữ liệu, tạo Data Model
08:15

28. [Practice2] - Sử dụng Related, SumX tính toán các chỉ số
13:09

29. [Practice3] - Sử dụng DISTICNTCOUNT tính chỉ số trung bình theo sản phẩm, khách hàng
05:00

30. [Practice4] - Tạo Measure mới từ các Measure có sẵn
06:26

31. [Practice5] - Xử lý các trường dữ liệu Date tính tuổi, ứng dụng phân tích theo độ tuổi
07:04

32. [Practice6] - Sử dụng CACULATE + ALL, tính tỷ trọng sản phẩm
07:13

33. [Practice7] - Sử dụng CACULATE + FILTER
07:44

34. Thực hành - Sử dụng Time Intelligence
18:03

35. Tips: Cách tạo và sử dụng Hierarchy
08:05
 Học thử
5
Chương 6 - Giới thiệu về PowerQuery
1 bài học thử

[Free PDF Download] Sử dụng Power Query Cơ bản

36. Giới thiệu về PowerQuery

37. Tổng quan về Power Query Editor Ribbon
05:44

38. Thao tác chỉnh sửa bảng cơ bản trong Power Query
09:23
 Học thử

39. Nhóm chức năng với Text Fields
13:06

40. Nhóm chức năng với Number Fields
08:15

41. Nhóm chức năng với Date and Time Fields
10:02

42. Lấy dữ liệu từ Folder
09:12

43. Tính năng Group By
05:54

44. Tính năng Conditional Column
06:24
6
Chương 7 - PowerQuery Pro

45. Sort and Filter
08:48

46. Merge - Join
18:30

47. Pivot and Unpivot
11:02

48. Auto Cleanup Process
12:11

49. Clean Report đơn giản tới Pivot Table
08:09

50. M language

51. M Function
7
Chương 8 - Dự án cuối khóa
TAGTừ học Power Query, Khóa học Power Query, Khóa học Power BI từ cơ bản đến chuyên sâu, Khóa học Power BI free, Power Query là gì, Khóa học Power BI Cole, Có nên học Power BI
Khóa học Power BI code
[/chitiet]
Power Pivot, Power Query - Biến Excel thành công cụ Phân tích dữ liệu chuyên sâu

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn