[masp]githiho[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Chia sẻ khóa học PY01 - Phân tích dữ liệu với lập trình Python From Zero to Hero

Chào các bạn, chia sẻ khóa học PY01 - Phân tích dữ liệu với lập trình Python From Zero to Hero .Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới - Các công ty lớn như Google, Tik Tok, Facebook đều đang sử dụng Python trong các ứng dụng quan trọng như Searching, Analytics ...

Python cũng là ngôn ngữ có thể ứng dụng chuyên sâu vào Phân tích dữ liệu (Data analytics), Dữ liệu lớn (BigData), Máy học (Machine Learning) và Trí tuệ nhân tạo (AI). 
Giới thiệu 

Khóa học này dành cho
Những người mới bắt đầu, không có kinh nghiệm lập trình trước đây, muốn tìm kiếm các kỹ năng.
Những người đang tìm hiểu các kỹ năng lập trình Python cho Phân tích dữ liệu, BigData, Marchine Learning
Những người đang tìm hiểu các kỹ năng lập trình Python cho Phân tích dữ liệu, BigData, Marchine Learning
Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này
Nắm vững các kiến thức về ngôn ngữ lập trình Python.
Có kỹ năng và hiểu biết về Python để tự tin áp dụng cho các công việc lập trình Python
Có được các kỹ năng Python cần thiết cho: Phân tích dữ liệu, Big Data, Machin Learning ...
Thêm các kỹ năng Lập trình Python - kỹ năng cần thiết nhất trong kỹ thuật số vào CV của bạn.
Học Python từ các techlead chuyên nghiệp có kinh nghiệm từ các công ty công nghệ
NỘI DUNG

Chương I. Tổng quan về Python
3 bài học thử

0.0. Hướng dẫn học tập hiệu quả với Gitiho
02:40

1.0. Tham gia cộng đồng Dữ liệu cùng Gitiho và Nimbus

1.1. Giới thiệu khóa học
05:06

1.2. Python là gì? Ứng dụng của Python
06:21
 Học thử

1.3. Phần mềm sử dụng với Python. Hướng dẫn cài đặt phần mềm và cách sử dụng
09:11
 Học thử

1.4. Câu lệnh Python đầu tiên
04:31
 Học thử

1.5. Keyword và note trong Python
04:01
1
Chương II. Biến và các câu lệnh cơ bản trong Python
3 bài học thử

2.1. Indentation_Lưu ý và quy tắc đầu tiên trong Python
11:24
 Học thử

2.2. Biến trong Python. Các loại biến và cách sử dụng
07:50
 Học thử

2.3. Thực hành in và tính toán cơ bản với biến
12:34
 Học thử

2.4. Phân biệt các loại biến_Global và Local Variables
10:18

2.5. Biến dữ liệu kiểu số. Các thao tác cơ bản với biến kiểu số
21:34

2.6. Biến dữ liệu kiểu chuỗi ký tự - kiểu chuỗi ký tự trên nhiều dòng
07:42

2.7. Các công thức và hành động với dữ liệu kiểu chuỗi ký tự
10:15

2.8. Chuyển đổi các kiểu dữ liệu. Variables casting
22:13

2.9. Các thao tác nâng cao với dữ liệu kiểu chuỗi ký tự
18:28

2.10. Ký tự dạng "Escape" trong chuỗi ký tự.
10:42

2.11. Dữ liệu kiểu Boolean. Ứng dụng của biến Boolean.
10:24

2.12. Các dạng toán tử trong Python. Ví dụ với các toán tử
14:17
2
Chương III. Tập hợp trong Python_Các thư viện hỗ trợ

3.1. Tổng quan về Collection (tập hợp). Các loại Collections trong Python
05:54

3.2. Lý thuyết và thao tác cơ bản về List.
14:12

3.3. Các công thức và hành động nâng cao với List
10:52

3.4. Thực hành với List
18:25

3.5. Lý thuyết và các thao tác với Tuple
09:17

3.6. Lý thuyết và các thao tác với Set
17:21

3.7. Lý thuyết và thao tác cơ bản với Dictionary
14:07

3.8. Lý thuyết và thao tác nâng cao với Dictionary
15:07

3.9. Lý thuyết và thao tác với Array (Mảng dữ liệu)
11:23

3.10. Thư viện NumPy và ứng dung với Array (phần 1)
27:14

3.11. Thư viện NumPy và ứng dung với Array (phần 2)
26:19
3
Chương IV. Vòng lặp và các câu lệnh logic trong Python

4.1. Câu lệnh If với các điều kiện logic
15:23

4.2. Thực hành các ví dụ với câu lệnh If
20:29

4.3. Lý thuyết về vòng lặp. Vòng lặp While
14:39

4.4. Thực hành các ví dụ với vòng lặp While
12:01

4.5. Lý thuyết vòng lặp For.
13:52

4.6. Vòng lặp For nâng cao
13:02

4.7. Thực hành các ví dụ với vòng lặp For
15:00
4
Chương V. Trực quan hóa dữ liệu trong Python với thư viện hỗ trợ

5.1. Tổng quan về trực quan hóa dữ liệu và thư viện Matplotlib
07:27

5.2. Câu lệnh cơ bản với thư viện Matplotlib
13:25

5.3. Thao tác và câu lệnh tùy chỉnh với trực quan hóa dữ liệu (Phần 1)
16:07

5.4. Thao tác và câu lệnh tùy chỉnh với trực quan hóa dữ liệu (Phần 2)
16:03

5.5. Chức năng Subplot và ứng dụng với Pie Chart
13:28
5
Chương VI. Case Study Phân tích: Biến động tỷ giá qua thời gian

6.1. Đặt vấn đề Case Study
06:56

6.2. Phân tích url và crawl data
05:20

6.3. Cấu trúc dữ liệu bảng với Pandas
07:47

6.4. Dữ liệu ngày tháng với thư viện datetime
04:22

6.5. [Case Study] Bước 1_Thu thập dữ liệu nâng cao
09:15

6.6. [Case Study] Bước 2_Làm sạch và lựa chọn dữ liệu phù hợp với Pandas
04:24

6.7. [Case Study] Bước 3_Trực quan hóa dữ liệu và phân tích cơ bản
04:34
TAG; Thống kê dữ liệu bằng Python, Xử lý dữ liệu với Python, Khóa học Data Analysis với Python
Lập trình cơ sở dữ liệu với Python. Ứng dụng Python trong Data Analysis, Python cho Khoa học dữ liệu, Python for Data Analysis tiếng Việt, Khóa học Python Data Analyst
[/chitiet]
PY01 - Phân tích dữ liệu với lập trình Python From Zero to Hero

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn