[masp]githiho[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Chia sẻ khóa học SQLG01 - Truy vấn dữ liệu với SQL

Chào các bạn, chia sẻ khóa học SQLG01 - Truy vấn dữ liệu với SQL. Bạn thường xuyên làm việc với những file excel đến cả triệu dòng? Việc tìm kiếm dữ liệu trong nhiều file excel ngốn của bạn quá nhiều thời gian? Hay việc mở 1 file excel/ thao tác cũng bằng thời gian cho bạn uống hết tách café?

Khóa học “Truy vấn dữ liệu với SQL” sẽ giúp bạn.
Khóa học này cung cấp kiến thức nền tảng cơ bản về SQL Server như database, bảng biểu, kiểu dữ liệu, cách truy vấn d
Giới thiệu 

Khóa học này dành cho
Nhân viên trong nhiều lĩnh vực : Kinh doanh, hành chính, marketing, tài chính, nhân sự ... thường hay sử dụng dữ liệu để phân tích, báo cáo
Các chuyên gia phân tích cần sử dụng công nghệ để phân tích dữ liệu kinh doanh cho Business Insights và xây dựng báo cáo trực quan
Đội ngũ quản lý, nhân sự cấp cao và chủ doanh nghiệp biết cách đọc báo cáo Power BI, tìm ra ý nghĩa của các báo cáo dữ liệu để đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp
Các bạn sinh viên, người đi làm có nhu cầu tìm hiểu và nâng cao kiến thức
Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này
Kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng: - Đẩy dữ liệu từ excel, csv,… lên SQL
Viết các câu lệnh truy vấn SELECT
Truy vấn nhiều bảng
Sử dụng truy vấn con
Sử dụng các hàm phân tích: lấy giá trị ngay trước đó/ ngay sau đó/ đầu tiên/ cuối cùng,.. ứng dụng trong tính toán tăng trưởng
Gộp dữ liệu với Union/ Union All/ Join - Sử dụng các toán tử - Sử dụng các hàm xếp hạng để đánh số thứ tự, xếp hạng có điều kiện,..
Sử dụng các hàm dựng sẵn: chuỗi, toán học,..
NỘI DUNG

0
Chương 1: Tổng quan về SQL
6 bài học thử

0.0. Hướng dẫn học tập hiệu quả với Gitiho
02:40

Bài 1.0: Tham gia cộng đồng Dữ liệu cùng Gitiho và Nimbus

Bài 1.1. Giới thiệu Khóa học. Phạm vi Khóa học.
03:59
 Học thử

Bài 1.2. SQL là gì? SQL có thể làm được gì ? Phân loại SQL
05:49
 Học thử

Bài 1.3. Câu lệnh SQL đầu tiên
04:21
 Học thử

Bài 1.4. Từ khóa và các lưu ý trong SQL
03:49
 Học thử

Bài 1.5. Giải thích cơ sở dữ liệu Nimbus_Databse
03:44
 Học thử

Bài 1.6. Cài đặt phần mềm Microsoft SQL Server Management Studio 2012

Bài 1.7. Thêm Cơ sở dữ liệu vào phần mềm
04:15
 Học thử
1
Chương 2: Các loại câu lệnh trong DQL - Data Query Languages
2 bài học thử

Bài 2.1. Chọn dữ liệu trong bảng với Select
06:58

Bài 2.2. Chọn dữ liệu không trùng nhau với keyword DISTINCT
04:29

Bài 2.3. Câu lệnh có điều kiện với keyword WHERE
06:34
 Học thử

Bài 2.4. Câu lệnh WHERE nâng cao với các điều kiện lồng nhau
09:38
 Học thử

Bài 2.5. Câu lệnh điều kiện nâng cao tìm kiếm theo khoảng - BETWEEN và NOT BETWEEN
10:34

Bài 2.6. Câu lệnh điều kiện nâng cao tìm kiếm theo tập hợp - IN và NOT IN
15:00

Bài 2.7. NULL và NOT NULL. Câu lệnh tìm kiếm liên quan tới NULL
09:06

Bài 2.8. Câu lệnh WHERE tìm kiếm nâng cao cùng LIKE - Part 1
11:09

Bài 2.9. Câu lệnh WHERE tìm kiếm nâng cao cùng LIKE - Part 2
13:02

Bài 2.10. Câu lệnh WHERE tìm kiếm nâng cao cùng LIKE và các ký tự thường dùng
18:43

Bài 2.11. Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY
12:54

Bài 2.12. Tính toán cơ bản cùng SQL - Phần 1
09:26

Bài 2.13. Tính toán cơ bản cùng SQL - Phần 2
16:07

Bài 2.14. Tối ưu hóa thao tác với ALIAS
09:00

Bài 2.15. Lý thuyết về JOIN - Các loại JOIN trong SQL
10:19

Bài 2.16. Câu lệnh INNER JOIN - Đặc điểm và ứng dụng
06:20

Bài 2.17. Câu lệnh LEFT JOIN / RIGHT JOIN - Đặc điểm và ứng dụng
06:43

Bài 2.18. Câu lệnh FULL JOIN/SELF JOIN - Đặc điểm và ứng dụng
04:36

Bài 2.19. Tương tác với nhiều bảng dữ liệu cùng UNION
10:01

Bài 2.20. Tính toán trong SQL - câu lệnh GROUP BY
17:24

Bài 2.21. Tính toán trong SQL - Hàm SUM, AVERAGE
17:31
2
Chương 3: Các loại câu lệnh trong SQL - Data Manipuldate Languages và Data Definition Languages
1 bài học thử

Bài 3.1. Tạo mới một CSDL dữ liệu với câu lệnh CREATE DATABASE
04:00
 Học thử

Bài 3.2. Tạo mới một bảng dữ liệu với câu lệnh CREATE TABLE
04:26

Bài 3.3. Thêm dữ liệu bản ghi mới vào bảng cùng câu lệnh INSERT INTO
02:26

Bài 3.4. Update bảng dữ liệu cùng câu lệnh UPDATE SET
03:41

Bài 3.5. Chỉnh sửa các trường dữ liệu trong bảng dữ liệu với câu lệnh ALTER
04:58

Bài 3.6. Xóa bảng dữ liệu với câu lệnh DROP TABLE - TRUNCATE TABLE
04:21

Bài 3.7. Xóa cơ sở dữ liệu với câu lệnh DROP DATABASE
03:22
3
Chương 4: Final Challenge - Basic Project

Bài 4.1. Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu của Final Challenge - Basic Project
04:49

Bài 4.2. Final Challenge - Task 1
11:17

Bài 4.3. Final Challenge - Task 2
21:06

Bài 4.4. Final Challenge - Task 3
11:51

Bài 4.5. Final Challenge - Task 4
12:59
TAG: Bài tập truy vấn SQL có lời giải, Truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng trong SQL, Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL, Truy vấn thống kê SQL, Bài tập SQL có lời giải PDF, Lấy dữ liệu ngày gần nhất trong SQL, Truy vấn SQL nâng cao, Truy vấn cơ bản
[/chitiet]

SQLG01 - Truy vấn dữ liệu với SQL

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn