[masp]githiho[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Chia sẻ khóa học VBAG01 - Tuyệt đỉnh VBA - Viết code trong tầm tay

Chào các bạn,  chia sẻ khóa học VBAG01 - Tuyệt đỉnh VBA - Viết code trong tầm tay. Với khóa học Tuyệt đỉnh VBA,sẽ giúp bạn tăng ít nhất 200% năng suất làm việc. Hơn thế nữa, khi tận dụng lợi thế của lập trình VBA để tự động hóa thao tác và nghiệp vụ trên Excel, bạn có thể tiết kiệm hàng giờ mệt mỏi vì làm báo cáo, quản lý dữ liệu.

Giới thiệu 

Khóa học này dành cho
Người đang làm việc trong các lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng, Nhân Sự, Kế Toán, Xây Dựng, Dự Báo, Dự Toán,...
Người thường xuyên gặp phải các vấn đề với số liệu bảng biểu: Dữ liệu Excel phân mảng ở nhiều file, nhiều định dạng khác nhau, khó khăn trong việc tổng hợp và làm báo cáo.
Người muốn tự động hóa thao tác công việc lặp đi lặp lại: định dạng, lập bảng báo cáo, lọc dữ liệu, tổng hợp thủ công copy/paste...
Người muốn bỏ túi bí kíp xây dựng các phần mềm hỗ trợ riêng đáp ứng yêu cầu công việc, hiện thực hoá mọi báo cáo mà trong đầu nghĩ đến.
Người muốn có chuyên gia VBA Excel để hỏi khi cần.
Người muốn tăng lương, thăng chức lên các vị trí team lead, quản lý, trưởng phòng..
Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này
Hình thành tư duy lập trình cơ bản giúp giải quyết các vấn đề tận gốc thông qua các bài tập thiết thực trong công việc.
Hiểu cặn kẽ các kiến thức căn bản.
Biết cách tự viết code, đọc hiểu code và sửa code
Thiết lập một tiện ích tự động xử lý số liệu
Thay đổi menu excel, tạo form nhập liệu theo ý muốn.
Viết được các mã lệnh Macro để tự động phân tích, nhập và xử lý số liệu.
Nắm được một số kỹ năng lập trình thông dụng: Phát hiện và xử lý lỗi, tạo Userform, sự kiện, in hàng loạt, thêm/sửa/xóa dữ liệu, nạp dữ liệu, trích xuất dữ liệu...
Ứng dụng VBA vào một số công việc cụ thể trong quản lý nhân sự, kế toán, tài chính, quản lý dự án...
NỘI DUNG

0
Chương 0: Tài liệu thực hành trong khóa học

1. Hướng dẫn sử dụng giao diện học tập
05:42

2. Tài liệu VBAG01

3. Giáo trình học VBA online (bản in)

4. Lộ trình học tập

5. Hướng dẫn giải nén tài liệu
03:15

6. Tham gia nhóm học tập trên Facebook

7. Hướng dẫn sử dụng công cụ
02:40
1
Chương 1: Tổng quan về VBA
5 bài học thử

1. Giới thiệu những đặc điểm của file Excel có chứa VBA
02:41
 Học thử

2. Thiết lập phân quyền cho phép Excel sử dụng được VBA
03:24
 Học thử

3. Những chú ý khi sử dụng VBA trong các phiên bản Excel
02:29
 Học thử

4. Hướng dẫn làm quen với file bài giảng sử dụng trong chương trình
01:41
 Học thử

5. Hướng dẫn cách mở cửa sổ làm việc VBA
02:25
 Học thử

6. Giới thiệu về các cửa sổ làm việc chính trong môi trường VBA
06:15

7. Làm quen với các thiết lập cơ bản trong VBA
03:17

8. Hướng dẫn cách chia màn hình làm việc khi lập trình VBA
02:16
2
Chương 2: Cách ghi và sử dụng Macro
3 bài học thử

1. Khái niệm về Macro và cách ghi Macro
07:41
 Học thử

2. Cấu trúc cơ bản của 1 Macro
01:58
 Học thử

3. Cách sử dụng Macro trong Excel
03:56
 Học thử

4. Cách tạm dừng Macro đang chạy hoặc gặp lỗi
01:58

5. Lưu file có chứa Macro
03:47

6. Cách kiểm tra từng đoạn code thu được từ việc chạy từng dòng code
09:37

7. Cách đánh dấu ngắt đoạn code
02:26

8. Cách ghi chú nội dung trong các đoạn code
05:55

9. Những code hay sử dụng từ việc ghi Macro
08:04

10. Hệ thống bài tập về Record Macro

11. Chữa bài tập record macro - 01 - Thao tác kẻ đường viền Borders
09:29

12. Chữa bài tập record macro - 02 - AutoFit - Cell Styles
05:24

13. Chữa bài tập record macro - 03 - Sắp xếp dữ liệu A-Z
09:35

14. Chữa bài tập record macro - 04 - Định dạng kiểu số và ngày tháng
07:27

15. Chữa bài tập record macro - 05 - Filldown - giữ lại kết quả công thức
11:59
3
Chương 3: Tìm hiểu về Module trong VBA
1 bài học thử

1. Khái niệm về Module và các thao tác làm việc với Module
06:41
 Học thử

2. Kinh nghiệm khi đặt tên Module
05:24

3. Cách viết code trong Module
03:54

4. Những lưu ý khi đặt tên Macro
01:37
4
Chương 4: Kỹ thuật viết code trong VBA
2 bài học thử

1. Khái niệm về lập trình hướng đối tượng trong VBA
02:38
 Học thử

2. Tìm hiểu về Đối tượng, phương thức, thuộc tính
06:44
 Học thử

3. Lưu ý về việc xuống dòng khi viết code
09:19

4. Các ký tự đặc biệt khi viết code
10:00

5. Cách sử dụng msgbox trong VBA
10:04

6. Cách sử dụng input box trong VBA
04:03

7. Hướng dẫn cách xây dựng tư duy lập trình
12:27

8. Bổ trợ: cách viết code trong VBA
03:24
5
Chương 5: Kỹ thuật khai báo và sử dụng biến trong lập trình VBA
1 bài học thử

1. Khái niệm về Biến trong lập trình
05:00
 Học thử

2. Kỹ thuật khai báo biến và cách thiết lập bắt buộc khai báo biến
08:38

3. Các kiểu biến trong VBA
06:35

4. Phân biệt 2 dạng Biến nhận giá trị cố định và biến nhận giá trị không cố định
03:32

5. Mối quan hệ giữa các kiểu dữ liệu trong excel với vba và cách chuyển đổi kiểu dữ liệu
12:42
6
Chương 6: Cách viết code VBA với đối tượng Range, Cell
1 bài học thử

1. Khái niệm về ô/vùng ô cố định hay không cố định trong VBA
07:17
 Học thử

2. Cách viết theo địa chỉ cố định
07:51

3. Cách viết theo địa chỉ không cố định
05:18

4. Cách viết Range kết hợp Offset
08:06

5. Các phương thức và thuộc tính hay sử dụng với đối tượng Range
09:41

6. Tìm hiểu về Select - Selection khi record macro
06:24

7. Tìm hiểu về dòng cuối trong lập trình VBA
08:35

8. Ứng dụng dòng cuối trong một số công việc thường gặp
10:52
7
Chương 7: Cách viết code VBA với đối tượng Worksheet
5 bài học thử

Tải tài liệu kèm theo bài học

1. Đặc điểm của đối tượng Worksheet và cách viết code
04:56
 Học thử

2. Cách viết code với tên Sheet đích danh
10:19

3. Cách viết code với phương pháp gán biến cho đối tượng Worksheet
07:20

4. Hướng dẫn cách phân biệt đối tượng ActiveSheet với thuộc tính Activate
06:09

5. Những phương thức, thuộc tính hay sử dụng của đối tượng Worksheet
07:23

6. Hướng dẫn quy trình 1: cách lấy nội dung từ Sheet này sang Sheet khác
21:03
 Học thử

7. Hướng dẫn quy trình 2: những chú ý khi làm việc với code ẩn/hiện Sheet
13:47
 Học thử

8. Hướng dẫn quy trình 3: những chú ý khi khóa Sheet
06:10
 Học thử

9. Hướng dẫn quy trình 4: những chú ý khi in nội dung trong Sheet
06:06
 Học thử
8
Chương 8: Cách viết code VBA với đối tượng Workbook
4 bài học thử

1. Đặc điểm của đối tượng Workbook và cách viết code
03:40

2. Hướng dẫn cách phân biệt đối tượng ThisWorkbook với ActiveWorkbook
09:15

3. Những phương thức, thuộc tính hay sử dụng của đối tượng Workbook
12:13

4. Cách gán biến khi làm việc với nhiều Workbook
11:26

5. Những lưu ý về đường dẫn tới thư mục chứa Workbook
07:30

6. Quy trình mở và lưu 1 Workbook
09:12
 Học thử

7. Gộp dữ liệu từ nhiều Workbook vào 1 Workbook - Phần 1
10:07
 Học thử

8. Gộp dữ liệu từ nhiều Workbook vào 1 Workbook - Phần 2
12:04
 Học thử

9. Gộp dữ liệu từ nhiều Workbook vào 1 Workbook dạng tổng quát
15:11
 Học thử
9
Chương 9: Các cấu trúc thường gặp trong lập trình VBA

1. Cấu trúc gộp nhóm các dòng code với With-End with
03:29

2. Giới thiệu về hàm IF trong VBA
04:53

3. Tìm hiểu cấu trúc IF trong lập trình VBA - Phần 1: Cấu trúc giản lược
09:41

4. Tìm hiểu cấu trúc IF trong lập trình VBA - Phần 2: Cấu trúc đầy đủ
05:31

5. Tìm hiểu cấu trúc IF trong lập trình VBA - Phần 3: Cấu trúc lồng ghép
08:46

6. Ứng dụng cấu trúc kết hợp nhiều mệnh đề trong lệnh IF
17:15
10
Chương 10: Tìm hiểu về vòng lặp trong VBA

Tài liệu chương 10

1. Khái niệm về vòng lặp trong lập trình
02:56

2. Tìm hiểu cấu trúc vòng lặp For... Next - Phần 1
08:18

3. Tìm hiểu cấu trúc vòng lặp For... Next - Phần 2
07:17

4. Tìm hiểu về bước nhảy và cách thoát khỏi vòng lặp For
03:07

5. Tìm hiểu cấu trúc vòng lặp For each... Next
05:50

6. Bài tập thực hành: sử dụng vòng lặp For để gộp dữ liệu từ nhiều file vào 1 file
08:32

7. Tìm hiểu cấu trúc vòng lặp Do... While
08:37

8. Những lưu ý khi sử dụng vòng lặp Do... While
03:43

9. Bài tập thực hành: sử dụng vòng lặp Do While để gộp dữ liệu từ nhiều file vào 1 file
11:36
11
Chương 11: Các loại lỗi và cách xử lý lỗi khi lập trình

1. Các loại lỗi thường gặp khi lập trình VBA
05:06

2. Kỹ thuật cơ bản để khắc phục lỗi cú pháp và lỗi thi hành
07:46

3. Lệnh tránh lỗi và những lưu ý khi sử dụng
05:22
12
Chương 12: Lập trình UserForm cơ bản

Tài liệu chương 12

1. Khái niệm về UserForm và các thành phần thường sử dụng
05:01

2. Các chức năng chính trong hộp công cụ của UserForm
05:47

3. Những thiết lập cơ bản khi bắt đầu với UserForm
09:32

4. Kỹ thuật đặt Tab cho các thành phần trong UserForm
05:47

5. Cách thay đổi định dạng dữ liệu hiển thị trong Textbox
14:03

6. Tự động thay đổi kết quả dựa trên sự thay đổi của đối tượng khác
07:51

7. Giới hạn kiểu dữ liệu được phép nhập trong Textbox
04:02

8. Cách nạp 1 danh sách vào Combobox
06:40

9. Cách đóng UserForm và cách gọi ra UserForm
03:41

10.Cách lưu dữ liệu từ UserForm vào Sheet
10:47

11. Những chú ý khi lưu dữ liệu từ Userform vào Sheet
05:19

12. Cách đưa dữ liệu từ Sheet vào UserForm
08:44

13. Sử dụng Command Button để gọi ra 1 UserForm khác
06:39

14. Bài tập thực hành: Ứng dụng UserForm để tạo form nhập dữ liệu
02:03
13
Chương 13: Lập trình sự kiện trong VBA

1. Khái niệm về sự kiện trong lập trình
06:37

2. Hướng dẫn cách lập trình sự kiện với cách viết trực tiếp
04:03

3. Hướng dẫn cách lập trình sự kiện với cách viết gián tiếp
02:28

4. Bài tập thực hành: Lập báo cáo chi tiết gắn với sự kiện Worksheet_Change
08:37

5. Cách giới hạn phạm vi nơi kích hoạt sự kiện
07:24
14
Chương 14: Cách tạo MENU gọi lệnh Macro trên thanh công cụ của Excel

1. Tìm hiểu về thanh công cụ của Excel
01:52

2. Cách gọi 1 Macro trên thanh công cụ
02:14

3. Cách đổi tên hiển thị của chức năng trên thanh công cụ
01:38

4. Cách viết tiếng việt có dấu cho chức năng trên thanh công cụ
03:29

5. Cách tạo thẻ mới, nhóm mới để xây dựng MENU làm việc
04:32

6. Cách chèn ảnh đại diện cho các chức năng trên thanh công cụ
02:27

7. Cách tùy chỉnh vị trí hiển thị trên thanh công cụ
02:10
15
Chương 15: Các bài tập chuyên đề: Ứng dụng VBA trong công việc

1. In phiếu lương hàng loạt

2. Chương trình quản lý nhân sự, in hợp đồng lao động

3. Chương trình quản lý thu-chi cá nhân

4. Chương trình quản lý và in Ủy nhiệm chi

5. Ứng dụng tạo ribbon vào chương trình quản lý kho
05:35
16
Chương 16: Kết quả các bài tập chuyên đề: Ứng dụng VBA trong công việc

Tài liệu chương 16

Chuyên đề 01 - in phiếu lương hàng loạt
17:52

Chuyên đề 02 - Yêu cầu 1 - lấy số hợp đồng
12:52

Chuyên đề 02 - Yêu cầu 2 - lệnh in theo bộ phận
10:03

Chuyên đề 02 - Yêu cầu 3 - báo cáo tình trạng hợp đồng
10:23
17
Chương 17: Tài liệu tham khảo - File mẫu sử dụng VBA trong công việc

Phần mềm quản lý nhân sự trên Excel bằng VBA

Bài kiểm tra trắc nghiệm 30 phút

Bài kiểm tra kiến thức Excel - VBA
TAG:Khóa học các hàm trong Excel, Học viết code trong Excel, Khóa học VBA nâng cao, Học VBA Excel, Viết code VBA
[/chitiet]
VBAG01 - Tuyệt đỉnh VBA - Viết code trong tầm tay

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn