[masp]khoa_hoc_ta[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share Khóa học hướng dẫn Luyện phản xạ giao tiếp tiếng anh chuyên sâu (Phần 1) 
Giới thiệu khóa học      
Bạn sẽ học được gì
Hiểu sâu và làm chủ toàn bộ VỐN TỪ VỰNG thông dụng (3000 từ) và cách dùng của các loại từ trong tiếng Anh
Tự tin giao tiếp tiếng Anh vì đã có vốn từ vựng phong phú và biết cách dùng chúng trong những ngữ cảnh cụ thể
Nắm rõ BẢN CHẤT toàn bộ NGỮ PHÁP tiếng Anh: các thì tiếng Anh, thể chủ động, bị động, cách dùng các cụm
Tham gia các chương trình học của các thầy giáo, diễn giả người nước ngoài mà không cần phiên dịch
Tự tin khi tham gia các kỳ thi, phỏng vấn, thuyết trình và giao dịch với đối tác nước ngoài
Có thể học tập và tiếp cận với các thông tin mới, mở rộng kiến thức một các thuận tiện nhất
Phát âm chuẩn tiếng Anh, ngữ điệu tự nhiên, lôi cuốn khi giao tiếp tiếng Anh
Sử dụng tiếng Anh để giải trí: nghe nhạc, xem phim, đi du lịch nước ngoài…
Giới thiệu khóa học
Đặt vấn đề:
❌ Bạn đã biết tiếng Anh ở mức độ cơ bản nhưng vốn từ vựng chưa nhiều và ngữ pháp chưa nắm chắc dẫn đến việc khó khăn khi DIỄN ĐẠT, khi GIAO TIẾP và SỬ DỤNG tiếng Anh?
❌ Bạn chưa nắm rõ hết toàn bộ Ý NGHĨA và CÁCH DÙNG của danh từ, Cách sử dụng động từ, tính từ, trạng từ, giới từ... trong tiếng Anh?
❌ Bạn muốn không chỉ có vốn TỪ VỰNG PHONG PHÚ mà phải NẮM CHẮC toàn bộ NGỮ PHÁP tiếng Anh để chủ động giao tiếp và sử dụng trong các trường hợp khác nhau?
❌ Bạn chưa tự tin về GIỌNG NÓI, NGỮ ĐIỆU khi giao tiếp tiếng Anh?
❌ Bạn gặp khó khăn khi giao tiếp và sử dụng tiếng Anh trong khi HỌC TẬP và LÀM VIỆC với đối tác nước ngoài?
Vậy thì đây là khóa học Luyện phản xạ giao tiếp tiếng anh chuyên sâu (Phần 1) của giảng Vũ Thùy Linh sẽ rất phù hợp với bạn

Nội dung khóa học
 Phần 1: Học phần
 Bài 1: Cách sử dụng động từ HAVE và cấu trúc have something
 Bài 2: Cách sử dụng động từ HAVE và đưa ra gợi ý với cấu trúc Let's…15:32
 Bài 3: Cách sử dụng động từ HAVE với cấu trúc have a bath + have a shower19:12
 Bài 4: Động từ HAVE và cách dùng thì tiếp diễn để chỉ ý tương lai
 Bài 5: Cách sử dụng động từ HAVE và Cấu trúc have trouble doing something
 Bài 6: Động từ HAVE và cách diễn tả ý bị động với cấu trúc have something done24:28
 Bài 7: Cách sử dụng động từ DO với cấu trúc do somebody is homework17:20
 Bài 8: Cách sử dụng động từ DO và thể phủ định của hiện tại thường13:32
 Bài 9: Cách sử dụng động từ DO,phân biệt do the shopping, go shopping và Cấu trúc do research in something20:12
 Bài 10: Cách sử dụng động từ DO: Cấu trúc nhờ ai đó giúp mình do somebody a favor and….14:33
 Bài 11: Cách sử dụng động từ MAKE: Cấu trúc make something17:19
 Bài 12: Cách sử dụng động từ MAKE và dạng câu hỏi Yes/No ở thì hiện tại thường14:49
 Bài 13: Cách sử dụng động từ MAKE và cấu trúc make a lot of noise10:19
 Bài 14: Cách sử dụng động từ MAKE và cấu trúc make a mistake21:58
 Bài 15: Động từ MAKE và cách nói tự mình làm việc gì đó14:43
 Bài 16: Cách sử dụng động từ MAKE và cách hỏi, trả lời ở thì hiện tại thường với cấu trúc make sb/sth + verb30:31
 Bài 17: Cách sử dụng động từ MAKE và cấu trúc make sb/sth + adj + make money15:18
 Bài 18: Cách sử dụng động từ MAKE: Cấu trúc make friends + make a decision + cách dùng từ by trong cụm thời gian21:29
 Bài 19: Cách sử dụng động từ MAKE: Cấu trúc make progress + cách dùng câu I can make it14:42
 Bài 20: Cách sử dụng động từ GO: Cấu trúc go to somewhere: school, hospital, church, prison
Học thử
25:27
 Bài 21: Cách sử dụng động từ GO: Phân biệt go to somewhere với go to the somewhere + cụm động từ go over23:18
 Bài 22: Cách sử dụng động từ GO: Cấu trúc rất thông dụng go out/for a + noun thì hiện tại thường27:57
 Bài 23: Cách sử dụng động từ GO: Cách dùng cấu trúc go + V-ing: shopping/fishing/swimming19:01
 Bài 24: Cách sử dụng động từ GO:Cấu trúc go + adj + cách dùng thì tiếp diễn chỉ sự di chuyển dần dần về trạng thái23:22
 Bài 25: Động từ GO và cách diễn tả tương lai gần với cấu trúc rất thông dụng be going to do sth11:28
 Phần 2: Ôn tập
 Bài 26: Ôn tập toàn bộ cách dùng động từ HAVE và các cấu trúc thường xuyên đi với HAVE26:18
 Bài 27: Ôn tập toàn bộ cách sử dụng động từ DO và các cấu trúc thường xuyên đi với DO25:45
 Bài 28: Ôn tập toàn bộ cách sử dụng động từ MAKE và các cấu trúc thường xuyên đi với MAKE23:20
 Bài 29: Ôn tập toàn bộ cách sử dụng động từ GO và các cấu trúc thường xuyên đi với GO23:52
 Bài 30: Học thì quá khứ thường: Thể khẳng định với Cách sử dụng động từ HAVE + các trạng từ trong thì quá khứ11:53
 Bài 31: Học thì quá khứ thường: Thể khẳng định với các Cách sử dụng động từ DO, MAKE, GO23:11
 Bài 32: Học thì quá khứ thường: Thể phủ định với các Cách sử dụng động từ HAVE, DO, MAKE, GO26:31
 Bài 33: Học thì quá khứ thường: Cách đặt câu hỏi và trả lời với các Cách sử dụng động từ HAVE, DO23:10
 Bài 34: Học thì quá khứ thường: Cách đặt câu hỏi và trả lời với các Cách sử dụng động từ MAKE, GO24:44
 Bài 35: Cách sử dụng động từ SAY: Cấu trúc say sth to sb, say hello, say goodbye, say yes, say no... (ôn lại 2 thì đã học)16:45
 Bài 36: Cách sử dụng động từ SAY: Cách dùng thành ngữ easier said than done18:43
 Bài 37: Cách sử dụng động từ WRITE: Cấu trúc write sth - ôn tập cách đặt câu hỏi và trả lời thành đoạn hội thoại20:28
 Bài 38: Cách sử dụng động từ WRITE: Cách dùng thành ngữ be written all over sb's face14:54
 Bài 39: Học thì tương lai đơn: Cách nói thể khẳng định với các Cách sử dụng động từ đã học23:59
 Bài 40: Học thì tương lai đơn: Cách nói thể phủ định với các Cách sử dụng động từ đã học10:27
 Bài 41: Học thì tương lai đơn: Cách đặt câu hỏi Yes/No question với các Cách sử dụng động từ đã học10:27
 Bài 42: Học thì tương lai đơn: Cách đặt câu hỏi có từ để hỏi với các Cách sử dụng động từ đã học29:22
 Bài 43: Cách sử dụng động từ TELL: Cấu trúc tell sb sth15:36
 Bài 44: Cách sử dụng động từ TELL: Cấu trúc tell sb about sth + tell sb to do sth18:05
TAG: share khóa học tiếng anh, học tiếng free, khóa học tiếng anh miễn phí, Khóa học tiếng Anh online tốt nhất hiện nay, Khóa học tiếng Anh online, Khóa học tiếng Anh là gì, Khóa học tiếng Anh cho người mất gốc, Khóa học tiếng Anh online cho người mới bắt đầu, Khóa học tiếng Anh IELTS, Khóa học tiếng Anh online cho người mất gốc, Lớp học tiếng Anh miễn phí

[/chitiet]
Share Khóa học hướng dẫn Luyện phản xạ giao tiếp tiếng anh chuyên sâu (Phần 1)

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn