[tintuc]

Chia sẻ khóa học môn Hóa học lớp 11 - thầy  Lê Phạm Thành mới nhất 2022
Để nhận video update mới nhất >> ib cho Page tài liệu lớp 12 free " e nhận thông báo mới nhât" khi có các video tài liệu update, ad sẽ thông báo cho các e nhận nhé.
<<Nói không với link rút gọn, link kiếm tiền>>
DANH SÁCH CHI  TIẾT TÀI LIỆU: 

>>Click vào từng mục để nhận link Drive <<

HÓA HỌC 11 THẦY LÊ PHẠM THÀNH

31._ Thi Online_ Phương pháp giải bài tập về phản ứng thế Hidrocacbon (Đề 1)

30._ 11BT.05.01. Phương pháp giải bài tập về phản ứng thế Hidrocacbon (Phần 2)

32.11BT.05.02. PP giải bài tập về phản ứng tách Hiđrocacbon (Phần 1)

28.Thi online_ Phương pháp giải Bài toán muối cacbonat (Đề 1)

27.11BT.03.03. Phương pháp giải Bài toán muối cacbonat (Phần 2)

29.11BT.05.01. Phương pháp giải bài tập về phản ứng thế Hidrocacbon (Phần 1)

25.Thi online_ Phương pháp giải Bài toán CO2 tác dụng dung dịch kiềm (Đề 1)

23.11BT.03.02. Phương pháp giải Bài toán CO2 tác dụng dung dịch kiềm (Phần 1)

26.11BT.03.03. Phương pháp giải Bài toán muối cacbonat (Phần 1)

24.11BT.03.02. Phương pháp giải Bài toán CO2 tác dụng dung dịch kiềm (Phần 2)

22.Thi online_ Phương pháp giải bài toán về tính khử của CO (Đề 1)

21._ 11BT.03.01. Phương pháp giải bài toán về tính khử của CO (Phần 2)

20.11BT.03.01. Phương pháp giải bài toán về tính khử của CO (Phần 1)

18.Thi online - Muối nitrat - Phương pháp ion electron (Đề 1)

19.Thi online - Muối nitrat - Phương pháp ion electron (Đề 2)

Moon.vn - Thi Online!_files

11._ 11.02.07. Phương pháp giải các dạng toán axit nitric (Phần I)

08.Thi online Phương pháp giải bài toán pH (Đề 1)

Moon.vn - Thi Online!_files

16.Thi online - Phương pháp giải các dạng toán axit nitric (Đề 2)

Moon.vn - Thi Online!_files

17.11BT.02.03. Phương pháp ion - electron

09._ Thi online - Tổng hợp amoniac

Moon.vn - Thi Online!_files

12.11.02.07. Phương pháp giải các dạng toán axit nitric (Phần II)

15.11BT.02.02. Phương pháp giải các dạng toán axit nitric (Phần 4)

13.Thi online - Phương pháp giải các dạng toán axit nitric (Đề 1)

Moon.vn - Vào đề thi_files

14._ 11BT.02.02. Phương pháp giải các dạng toán axit nitric (Phần 3)

10._ 11.02.04. Phương pháp giải bài toán Tổng hợp amoniac

02.Thi online Phương pháp bảo toàn điện tích (Đề 1)

Moon.vn - Thi Online!_files

03.11.01.05. Phương pháp sử dụng phương trình ion rút gọn (Phần 1)

01.11.01.04. Phương pháp bảo toàn điện tích

06.11.01.06. Phương pháp giải bài toán pH (Phần 1)

05.Thi online Phương pháp sử dụng phương trình ion rút gọn (Đề 1)

Moon.vn - Thi Online!_files

04.11.01.05. Phương pháp sử dụng phương trình ion rút gọn (Phần 2)

từ bài 33-68

68

67

66

64

39.11BT.05.03. PP giải bài tập về phản ứng cộng Hidrocacbon (Phần 3)

65.Thi online: Ancol - Phản ứng oxi hóa (Đề 1)

62.Thi online - Ancol: Phản ứng thế (Đề 1)

54.Thi online: PP giải bài toán về oxi hóa của Hidrocacbon (Đề 2)

53.Thi online: PP giải bài toán về oxi hóa của Hidrocacbon (Đề 1)

51.11BT.05.04. PP giải bài toán về oxi hóa của Hiđrocacbon (Phần 2)

50.11BT.05.04. PP giải bài toán về oxi hóa của Hiđrocacbon (Phần 1)

49.Thi online - Ôn tập Đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon (Đề 2)

59

58

47.11BT.05.04. Hướng dẫn giải một số bài tập Hay và Khó Hiđrocacbon (Phần 4)

57

56

55

44.11BT.05.04. Hướng dẫn giải một số bài tập Hay và Khó Hiđrocacbon (Phần 1)

42.Thi online - PP giải bài tập về phản ứng cộng Hiđrocacbon (Đề 2)

41.Thi online - PP giải bài tập về phản ứng cộng Hiđrocacbon (Đề 1)

37

40.11BT.05.03. PP giải bài tập về phản ứng cộng Hidrocacbon (Phần 4)

38.11BT.05.03. PP giải bài tập về phản ứng cộng Hidrocacbon (Phần 2)

36.Thi online - PP giải bài tập về phản ứng thế Hidrocacbon (Đề 2)

35.11BT.05.01. Phương pháp giải bài tập về phản ứng thế Hidrocacbon (Phần 3)

34.Thi online: PP giải bài tập về phản ứng tách Hiđrocacbon (Đề 1)

33.11BT.05.02. PP giải bài tập về phản ứng tách Hiđrocacbon (Phần 2)

61

60

52.11BT.05.04. PP giải bài toán về oxi hóa của Hiđrocacbon (Phần 3)

07.11.01.06. Phương pháp giải bài toán pH (Phần 2)

03.KHOÁ NÂNG CAO HÓA 11

04.Thi online_ Phương pháp giải bài toán H+,NO3- tạo khí H2 (Đề 1)


Tham gia group học chung: Chia sẻ tài liệu 10-11-12 
Trọn bộ tài liệu lớp 12
Trọn bộ tài liệu lớp 11
Trọn bộ tài liệu lớp 10

TAG Tài liệu của Thầy Lê Phạm Thành, Hóa Thầy Phạm Thắng, Lê Phạm Thành hoc24h, Khoá học 24h, Lê Phạm Thành và Vũ Khắc Ngọc, Review thầy Lê Phạm Thành, Sách Hóa của thầy Lê Phạm Thành, Hoc24h

Share khóa học môn Hóa học lớp 11 - thầy  Lê Phạm Thành mới nhất 2022


[/tintuc]


Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn