[tintuc]

Chia sẻ khóa học môn Tiếng anh lớp 11 - Cô Hương  mới nhất 2022
Để nhận video update mới nhất >> ib cho Page tài liệu lớp 12 free " e nhận thông báo mới nhât" khi có các video tài liệu update, ad sẽ thông báo cho các e nhận nhé.
<<Nói không với link rút gọn, link kiếm tiền>>
DANH SÁCH CHI  TIẾT TÀI LIỆU: 

>>Click vào từng mục để nhận link Drive <<

Tiếng anh cô hương

UNIT 1 FRIENDSHIP

Bài 2 Speaking and Listening

Bài 3 Grammar

Bài 4 Writing

Bài 1 Reading and Vocabulary

Ôn tập HKI Tiếng Anh 11 - Cô Hương Fiona

Lesson 1: Tense Review

Lesson 2: Gerund and infinitive with

without “to”

Lesson 3: Gerund vs Participle

Lesson 5: Condional sentences

Lesson 4: Reported speech with gerund

infinitive

Lesson 7: Vocabulary Review

Lesson 8: Mock Test (p.1)

Lesson 6: Pronouns

Lesson 8: Mock Test (p.2)

UNIT 2 PERSONAL EXPERENCES

Bài 1 Reading and Vocabulary

Bài 4 Writing

Bài 2 Speaking and Listening

Bài 3 Grammar

UNIT 4 VOLUNTEER WORK

Bài 4 Writing

Bài 1 Reading and Vocabulary

Bài 2 Speaking and Listening

Bài 3 Grammar

UNIT 3 A PARTY

Bài 1 Reading and Vocabulary

Bài 2 Speaking and Listening

Bài 4 Writing

Bài 3 Grammar

BÀI KIỂM TRA HẾT HỌC KỲ I


Tham gia group học chung: Chia sẻ tài liệu 10-11-12 
Trọn bộ tài liệu lớp 12
Trọn bộ tài liệu lớp 11
Trọn bộ tài liệu lớp 10

TAG Unit 2 lớp 11 sách mới, Tiếng Anh 11 Unit 2: Relationships, Khung chương trình Tiếng Anh THCS, Chương trình tiếng Anh tiểu học của Bộ giáo dục, Listening Unit 1 lớp 11 sách mới, Chương trình tiếng Anh mới, Speaking Unit 1 lớp 11 sách mới, unit 2 lớp 11: speaking
Share khóa học môn Tiếng anh lớp 11 - Cô Hương  mới nhất 2022


[/tintuc]


Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn