[masp]khoa_hoc_ta[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Share Khóa học hướng dẫn Yêu lại ngữ pháp tiếng anh từ đầu
Giới thiệu khóa học      
Bạn sẽ học được gì
Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các chủ điểm ngữ pháp
Tạo nền tảng vững chắc để sau khi học có thể học lên cao và thi các kỳ thi đánh giá năng lực
Người học có thể sở hữu một khối kiến thức và kĩ năng thực hành trong giao tiếp cũng như kiến thức ngữ pháp phục vụ cho các bài thi TOEIC 400 hay CEFR từ A1 đến B1
Học viên sẽ được trang bị vốn kiến thức vững chắc về ngữ pháp, đồng thời tự tin nói ra, viết ra một câu mà không sai ngữ pháp, phát âm đúng.
 Khóa học về tất cả những kiến thức về ngữ pháp và từ loại mà các bạn cần biết ở mức độ từ bắt đầu (beginner) cho đến sau trung cấp (upper-intermediate) và ở một số bài có đề cập đến những kiến thức khó, ở mức độ cao cấp (advanced) để dành cho những người học nhiều tham vọng và giàu ý chí phấn đấu. Khóa học sẽ giúp bạn nắm chắc ngữ pháp để nói và viết thành thạo một cách nhanh chóng. 
Khóa học Yêu lại ngữ pháp gồm 74 bài học, chia làm 9 chuyên đề
 Trong mỗi bài học, các nội dung được thiết kế hết sức thân thiện với người học trực tuyến. Bản thân trong 1 bài giảng, kiến thức cũng được sắp xếp từ đơn giản dần đến phức tạp. Như vậy bạn có thể thấy, dù bạn ở trình độ nào, dù kém đến đâu, bạn cũng hoàn toàn tiếp thu được một phần hay toàn phần bài học. Miễn là bạn kiên trì xem đến hết video, dừng lại luyện tập, đặt câu khi được yêu cầu.
Video bài giảng sẽ được chia nhỏ ra, cứ sau mỗi đoạn giảng ngắn về 1 điểm kiến thức nào đó, sẽ là một yêu cầu thực hành tương tác, cụ thể, Giáo viên sẽ yêu cầu bạn nói - viết ra 1 câu có chứa điểm kiến thức vừa học bằng tiếng Anh.
Các bài tập thực hành được lồng ghép với các chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS. Giáo viên hướng dẫn, phân tích cách làm bài, và đáp án chi tiết. Ngoài ra, ở một số bài, giáo viên còn dựng các đoạn hội thoại, mà trong các câu thoại có chứa các điểm ngữ pháp chúng ta vừa học trong bài, để các bạn thấy rằng thứ ngữ pháp khô khan đó áp dụng vào giao tiếp thực tế như thế nào.
 Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ trang bị cho mình vốn kiến thức vững chắc về ngữ pháp, đồng thời tự tin nói ra, viết ra một câu mà không sai ngữ pháp, lại còn phát âm đúng nữa.

Nội dung khóa học
 Phần 1: CHUYÊN ĐỀ 1: Phương thức cấu tạo từ (word formation)
 Bài 1: Các loại từ loại - Phần 1 - 109:41
 Bài 2: Các loại từ loại - Phần 1 - 206:19
 Bài 3: Các loại từ loại - Phần 1 - 308:49
 Bài 4: Các loại từ loại (phần 2) - 106:04
 Bài 5: Các loại từ loại (phần 2) - 211:33
 Bài 6: Tiền tố tính từ - Phần 109:14
 Bài 7: Tiền tố tính từ - Phần 209:48
 Bài 8: Tiền tố động từ - Phần 107:40
 Bài 9: Tiền tố động từ - Phần 209:22
 Bài 10: Hậu tố danh từ - Phần 109:33
 Bài 11: Hậu tố danh từ - Phần 206:42
 Bài 12: Hậu tố danh từ - Phần 309:54
 Bài 13: Hậu tố tính từ - Phần 106:35
 Bài 14: Hậu tố tính từ - Phần 209:09
 Bài 15: Hậu tố tính từ - Phần 309:03
 Bài 16: Hậu tố động từ - Phần 105:43
 Bài 17: Hậu tố động từ - Phần 206:16
 Bài 18: Luyện tập về tiền tố & hậu tố - Phần 106:25
 Bài 19: Luyện tập về tiền tố & hậu tố - Phần 208:21
 Bài 20: Synonym (từ đồng nghĩa) & Antonym (từ trái nghĩa) - Phần 108:32
 Bài 21: Synonym (từ đồng nghĩa) & Antonym (từ trái nghĩa) - Phần 203:57
 Phần 2: Sự kết hợp từ (collocation)
 Bài 22: Tổng quan về collocations - Phần 108:50
 Bài 23: Tổng quan về collocations - Phần 211:36
 Bài 24: Collocations thường gặp (p1)19:46
 Bài 25: Collocations thường gặp (p2)20:02
 Phần 3: Danh từ & đại từ
 Bài 26: Danh từ 0112:11
 Bài 27: Danh từ 0209:06
 Bài 28: Danh từ 0329:20
 Bài 29: Possessive (sở hữu cách) - Phần 105:52
 Bài 30: Possessive (sở hữu cách) - Phần 206:03
 Bài 31: Lượng từ (Quantifiers) - Phần 107:47
 Bài 32: Lượng từ (Quantifiers) - Phần 210:39
 Bài 33: Đại từ 01 - Phần 109:51
 Bài 34: Đại từ 01 - Phần 210:35
 Bài 35: Đại từ 02 - Phần 107:54
 Bài 36: Đại từ 02 - Phần 208:49
 Bài 37: Đại từ 03 - Phần 106:54
 Bài 38: Đại từ 03 - Phần 209:26
 Bài 39: Mạo từ (articles) 0118:31
 Bài 40: Mạo từ 0215:19
 Phần 4: Tính từ - Trạng từ - So sánh
 Bài 41: Tính từ (01) - Phần 108:43
 Bài 42: Tính từ (01) - Phần 209:10
 Bài 43: Tính từ (02) - Phần 106:45
 Bài 44: Tính từ (02) - Phần 209:08
 Bài 45: Trạng từ (01) - Phần 109:09
 Bài 46: Trạng từ (01) - Phần 209:31
 Bài 47: Trạng từ (03) - Phần 107:57
 Bài 48: Trạng từ (03) - Phần 210:45
 Bài 49: Trạng từ (04) - Phần 105:11
 Bài 50: Trạng từ (04) - Phần 206:52
 Bài 51: So sánh (1) - Phần 107:55
 Bài 52: So sánh (1) - Phần 208:12
 Bài 53: So sánh (02) - Phần 106:35
 Bài 54: So sánh (02) - Phần 209:40
 Bài 55: So sánh (03) - Phần 105:06
 Bài 56: So sánh (03) - Phần 208:52
 Bài 57: So sánh (04) - Phần 109:17
 Bài 58: So sánh (04) - Phần 209:59
 Phần 5: Động từ
 Bài 59: Các loại động từ - Phần 111:14
 Bài 60: Các loại động từ - Phần 208:15
 Bài 61: Các loại động từ - Phần 306:37
 Bài 62: Các loại động từ - Phần 405:58
 Bài 63: Các loại động từ - Phần 509:20
 Bài 64: Các loại động từ - Phần 606:27
 Bài 65: Các loại động từ - Phần 706:48
 Bài 66: Các loại động từ - Phần 805:27
 Bài 67: Động từ liên kết - Phần 108:02
 Bài 68: Động từ liên kết - Phần 209:35
 Bài 69: Động từ liên kết - Phần 306:38
 Bài 70: Động từ khiếm khuyết - Phần 108:44
 Bài 71: Động từ khiếm khuyết - Phần 207:33
 Bài 72: Động từ khiếm khuyết - Phần 304:41
 Bài 73: Động từ khiếm khuyết - Phần 409:33
 Bài 74: Động từ khiếm khuyết - Phần 509:26
 Bài 75: Động từ khiếm khuyết - Phần 608:28
 Bài 76: Động từ khiếm khuyết - Phần 707:26
 Bài 77: Thì hiện tại - Phần 110:10
 Bài 78: Thì hiện tại - Phần 211:30
 Bài 79: Thì hiện tại - Phần 308:58
 Bài 80: Thì hiện tại - Phần 407:01
 Bài 81: Thể bị động - Thì hiện tại - Phần 110:41
 Bài 82: Thể bị động - Thì hiện tại - Phần 208:44
 Bài 83: Thì quá khứ - Phần 112:37
 Bài 84: Thì quá khứ - Phần 211:13
 Bài 85: Thì quá khứ - Phần 307:50
 Bài 86: Thì quá khứ - Phần 406:06
 Bài 87: Thì quá khứ tương ứng - Phần 106:51
 Bài 88: Thì quá khứ tương ứng - Phần 212:43
 Bài 89: Cách chia động từ thì tương lai - Phần 110:41
 Bài 90: Cách chia động từ thì tương lai - Phần 212:12
 Bài 91: Cách chia động từ thì tương lai - Phần 307:31
 Bài 92: Cách chia động từ thì tương lai - Phần 411:10
 Bài 93: Thể bị động tương lai tương ứng - Phần 107:37
 Bài 94: Thể bị động tương lai tương ứng - Phần 210:36
 Bài 95: Thể bị động tương lai tương ứng - Phần 312:13
 Bài 96: So sánh các thì - Phần 110:36
 Bài 97: So sánh các thì - Phần 209:06
 Bài 98: Các dạng bị động đặc biệt - Phần 113:47
 Bài 99: Các dạng bị động đặc biệt - Phần 213:09
 Bài 100: Động từ nguyên mẫu hay Danh động từ - Phần 107:06
 Bài 101: Động từ nguyên mẫu hay Danh động từ - Phần 208:55
 Bài 102: Động từ nguyên mẫu hay Danh động từ - Phần 310:19
 Bài 103: Động từ nguyên mẫu hay Danh động từ - Phần 407:24
 Bài 104: Động từ nguyên mẫu hay Danh động từ - Phần 511:58
 Bài 105: Động từ nguyên mẫu hay Danh động từ - Phần 607:37
 Bài 106: Động từ nguyên mẫu hay Danh động từ - Phần 708:10
 Bài 107: Động từ nguyên mẫu hay Danh động từ - Phần 808:09
 Phần 6: Giới từ
 Bài 108: Giới từ - Phần 105:35
 Bài 109: Giới từ - Phần 212:32
 Bài 110: Giới từ - Phần 310:07
 Bài 111: Giới từ sau tính từ và phân từ - Phần 106:35
 Bài 112: Giới từ sau tính từ và phân từ - Phần 209:29
 Bài 113: Giới từ sau tính từ và phân từ - Phần 308:18
 Bài 114: Giới từ sau tính từ và phân từ - Phần 409:44
 Bài 115: Giới từ sau động từ - Phần 111:06
 Bài 116: Giới từ sau động từ - Phần 206:55
 Bài 117: Giới từ sau động từ - Phần 305:25
 Bài 118: Giới từ sau động từ - Phần 409:07
 Phần 7: Từ nối
 Bài 119: Liên từ, trạng từ liên kết, giới từ nối - Phần 112:39
 Bài 120: Liên từ, trạng từ liên kết, giới từ nối - Phần 210:03
 Bài 121: Phân loại các từ nối - Phần 108:40
 Bài 122: Phân loại các từ nối - Phần 208:33
 Bài 123: Phân loại các từ nối - Phần 311:02
 Bài 124: Phân loại các từ nối - Phần 410:36
 Phần 8: Mệnh đề và câu
 Bài 125: Mệnh đề danh ngữ - Phần 110:24
 Bài 126: Mệnh đề danh ngữ - Phần 209:14
 Bài 127: Mệnh đề trạng ngữ - Phần 107:11
 Bài 128: Mệnh đề trạng ngữ - Phần 209:34
 Bài 129: Mệnh đề trạng ngữ - Phần 305:04
 Bài 130: Mệnh đề trạng ngữ - Phần 406:48
 Bài 131: Mệnh đề trạng ngữ - Phần 506:54
 Bài 132: Mệnh đề quan hệ - Phần 109:28
 Bài 133: Mệnh đề quan hệ - Phần 207:52
 Bài 134: Mệnh đề quan hệ - Phần 308:09
TAG: share khóa học tiếng anh, học tiếng free, khóa học tiếng anh miễn phí, Khóa học tiếng Anh online tốt nhất hiện nay, Khóa học tiếng Anh online, Khóa học tiếng Anh là gì, Khóa học tiếng Anh cho người mất gốc, Khóa học tiếng Anh online cho người mới bắt đầu, Khóa học tiếng Anh IELTS, Khóa học tiếng Anh online cho người mất gốc, Lớp học tiếng Anh miễn phí

[/chitiet]
Yêu lại ngữ pháp tiếng anh từ đầu

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn