[tintuc]

Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin giới thiệu các bạn Tổng hợp tất cả các cấu trúc quan trọng trong IELTS Speaking Part 2
1. Luyện IELTS Speaking: Ý nghĩa của cụm “short of”
Trước khi đi vào áp dụng cụm từ này, chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của nó là gì nhé. Nhìn chung, “short of” có thể được dùng như một cụm tính từ hoặc cụm phó từ với ý nghĩa “thiếu, không đủ, thiếu điều…”. Do đó, các bạn cần sử dụng danh từ đằng sau cụm này. Công thức như sau: “short of + Noun”

E.g.1

We did not buy anything because we were short of money.
Chúng tôi đã không mua gì vì thiếu tiền.

E.g.2

The flood victims were forced from their homes and were desperately short of food and water.

Nạn nhân trận lũ bị mất nhà cửa và hiện rất thiếu thực phẩm và đồ uống.

2. Luyện IELTS Speaking với biến thể “nothing short of”
Trước hết, “nothing short of” trong bài học này đóng vai trò là trạng từ, nghĩa là “chẳng kém gì, tương đương với, rất…”. Nó dùng để nhấn mạnh và tương đương với “really, truly, very, as…as”. Bằng cách sử dụng cụm này, bạn sẽ khiến bài thi IELTS Speaking của mình phong phú và hay hơn. Thay vì nói: “It is really wonderful how we’ve overcome the challenge”, bạn hãy sử dụng “The fact that we’ve overcome the challenge is nothing short of wonderful”.

Sau “nothing short of” chúng ta có thể dùng danh từ hoặc tính từ. Thường là các từ mang ý nghĩa tuyệt vời hoặc trái nghĩa với tuyệt vời. Đây là những từ mà các bạn sẽ phải sử dụng nhiều trong phần thi IELTS Speaking part 1, 2, 3. Chính vì vậy, sử dụng cụm “nothing short of” sẽ là nước đi khôn ngoan nếu bạn không muốn lặp lại từ quá nhiều lần. Chúng ta cùng thử thực hành sử dụng cụm này bằng những ví dụ sau nhé:

E.g.1.

Winning masterchef, which is the biggest cooking competition in Vietnam, is nothing short of amazing to me.

Chiến thắng Masterchef, cuộc thi nấu ăn lớn nhất Việt Nam, là vô cùng tuyệt vời đối với tôi.

E.g.2.

I’m not going to miss the opportunity to meet Son Tung MTP for anything short of my own death.

Chỉ có cái chết mới có thể ngăn cản tôi gặp “sếp” mà thôi.
3. Tìm hiểu thêm cụm “little short of” khi luyện IELTS Speaking
Ngoài “Nothing short of”, bạn cũng có thể dùng cụm “little short of” với nghĩa “có thể nói là, gần như”. Về cơ bản, cụm này cũng được dùng để nhấn mạnh cho ý muốn nói. Bạn chắc chắn không muốn giới hạn từ vựng của mình vào đúng không? Nếu không, đừng bỏ lỡ cơ hội sử dụng cụm từ tuyệt vời này.

E.g.1

This was considered a good omen, and little short of miraculous.

Điều này được coi là một điềm tốt, có thể nói là tuyệt diệu.

E.g.2.

The city hopes to attract around 3.5 million visitors annually, but last year’s figures were little short of disastrous.
Thành phố này hy vọng sẽ có được khoảng 3.5 triệu khách du lịch mỗi năm, nhưng theo như những con số năm ngoái thì thật đáng thất vọng.

[/tintuc]

Tổng hợp tất cả các cấu trúc quan trọng trong IELTS Speaking Part 2
Tổng hợp tất cả các cấu trúc quan trọng trong IELTS Speaking Part 2

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn