[masp]khoa_hoc_taichinh[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Xây dựng Mô hình Tài chính và Kế hoạch tài chính cho Doanh nghiệp
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa học Xây dựng Mô hình Tài chính và Kế hoạch tài chính cho Doanh nghiệp
Bạn là chủ doanh nghiệp, cần xây dựng một bản kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính tương ứng với kế hoạch kinh doanh ấy. Đồng thời bạn cũng cần thấy những rủi ro tài chính thông qua các kịch bản kinh doanh như Xấu – Trung bình – Tốt. Khoá học này sẽ gíup bạn xây dựng được công cụ để quản trị những rủi ro tài chính và những kịch bản ứng phó. Những kế hoạch kinh doanh được chuyển thể sang số liệu tài chính thông qua mô hình tài chính.

Ai nên tham gia khóa học
Những chủ doanh nghiệp
Nhà đầu tư
Học sinh, sinh viên chuyên ngành tài chính doanh nghiệp
Chuyên viên quản lý rủi ro
Chuyên viên phân tích kinh doanh (BA)
Chuyên viên phê duyệt tín dụng cho vay
CFO, Kế toán trưởng
Lợi ích khi tham gia khóa học
Hiểu và biết cách xây dựng một bản kế hoạch kinh doanh
Hiểu và biết cách xây dựng một kế hoạch tài chính
Hiểu và biết cách xây dựng một mô hình tài chính
Đánh giá rủi ro thông qua mô hình tài chính
Phân tích Doanh nghiệp dưới góc nhìn tài chính

Nội dung khóa học
1
Đọc hiểu Báo cáo tài chính trong Doanh nghiệp

1. Hướng dẫn sử dụng giao diện học tập
05:42

2. Các tài liệu chính của Khóa học

3. Mục tiêu của Đọc hiểu BCTC. Hiểu về Mô hình kinh doanh - Ứng dụng Canvas
04:43

4. Xác định tính bền vững của Lợi thế cạnh tranh. Tổng quan về 3 BCTC quan trọng
04:51

5. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho ta biết điều gì ? - Phần 1
07:01

6. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho ta biết điều gì ? - Phần 2
06:17

7. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho ta biết điều gì ? - Phần 3
07:20

8. Các thành phần của Bảng Cân đối kế toán
12:13

9. Bảng cân đối kế toán cho ta biết điều gì - Phần 1
10:00

10. Bảng cân đối kế toán cho ta biết điều gì - Phần 2
10:14

11. Bảng cân đối kế toán cho ta biết điều gì - Phần 3
09:44

12. Bảng cân đối kế toán cho ta biết điều gì - Phần 4
07:10

13. Bảng cân đối kế toán cho ta biết điều gì - Phần 5
07:37

14. Hiểu về Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
05:11

15. Tổng kết các vấn đề cần lưu ý khi Đọc - Phân tích BCTC
08:37

16. Câu hỏi Ôn tập
2
Lý thuyết về Xây dựng Mô hình tài chính

17. Giới thiệu về Lộ trình Khóa học. Hiểu rõ về Mô hình Tài chính trong Doanh nghiệp
04:51

18. Câu trúc và Phương pháp để Xây dựng và tối ưu Mô hình tài chính
08:37

19. 06 bước để Xây dựng Mô hình tài chính
05:31

20. Tài liệu đính kèm khóa học

21. File mẫu Excel: Mô hình tài chính

22. Từ Gitiho Team: Làm như thế nào để học Online hiệu quả
05:42
3
Ứng dụng 06 bước để xây dựng Mô hình tài chính thực tế Doanh nghiệp SMEs

23. File mẫu Excel: Case Study 1

24. Bước 1: Phân tích nhu cầu, đưa ra các giả định và thiết lập mô hình. Chuẩn bị Dữ liệu lịch sử.
05:46

25. Bước 2: Tính toán Tỷ lệ và Số liệu (Lãi gộp, Tốc độ tăng trưởng, Khấu hao, Phải thu, Chi phí vốn ...)
10:27

26. Bước 3: Tính toán và đưa ra các Giả định (Tốc độ tăng trưởng Doanh thu - Chi phí, tỷ lệ giá vốn ...)
07:16

27. Bước 4: Dự báo tình hình Doanh nghiệp qua xây dựng Dự báo tài chính trong tương lai
08:21

28. Bước 5-6: Phân tích và đưa ra các kịch bản
07:42
4
Hiểu sâu về Xây dựng Mô hình tài chính qua xây dựng Mô hình tài chính cho Tập đoàn Hòa Phát

29. File mẫu Excel: Case Study 2

30. Tài liệu: Báo cáo thường niên HPG 2019

31. Phân tích nhu cầu - Xây dựng các chỉ tiêu trên Mô hình
10:18

32. Tính toán tỷ lệ và Số liệu về Vốn, Tài sản
09:14

33. Tính toán tỷ lệ và Số liệu về Doanh thu tài chính
03:18

34. Tính toán tỷ lệ và Số liệu về Bảng cân đối
08:17

35. Xây dựng giả định tăng trưởng các chỉ tiêu trong tương lai
09:31

36. Dự báo tình hình Lãi lỗ (PnL)
14:37

37. Dự báo tình hình Lãi lỗ (PnL) - Tiếp
04:20

38. Dự báo Bảng cân đối kế toán
08:20

39. Dự báo Dòng tiền (CashFlow)
10:24

40. Phân tích các chỉ tiêu cơ bản: Doanh số, Tổng tài sản, Vốn
11:32

41. Phân tích các chỉ tiêu tài chính: Cơ cấu Tài sản
07:21

42. Xây dựng các Kịch bản dự báo trong tương lai
05:15
5
Tổng kết và Kết thúc Khóa học

43. Tổng kết quy trình Xây dựng Mô hình tài chính và các lưu ý
05:00

1. Câu hỏi Ôn tập cuối khóa

Đánh giá Khóa học Xây dựng Mô hình Tài chính và Kế hoạch tài chính cho Doanh nghiệp

Khóa học được biên soạn chi tiết và công phu với nhiều năm kinh nghiệm hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn.
Chúc các bạn học tốt nhé !

[/chitiet]
Share Khóa học Xây dựng Mô hình Tài chính và Kế hoạch tài chính cho Doanh nghiệp
Share Khóa học Xây dựng Mô hình Tài chính và Kế hoạch tài chính cho Doanh nghiệp

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn