[masp]khoa_hoc_elsoft[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Autocad Plant 3d Spec Editor
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa học Autocad Plant 3d Spec Editor
Làm thế nào để các thông số kỹ thuật (Spec) và danh mục phụ kiện (Catalog) làm việc cùng nhau, và làm thế nào bạn có thể hợp lý hóa các thiết kế mô hình đường ống của bạn? Khóa học này bao gồm cách sử dụng AutoCAD Plant 3D để tạo thông số kỹ thuật mới và xây dựng nội dung bằng cách tận dụng các thành phần danh mục phụ kiện có sẵn. Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng các tính năng trong ứng dụng Plant 3D Editor và cả cách chỉnh sửa các thành phần cụ thể bên ngoài ứng dụng trong Excel. Khóa học sẽ được bắt đầu từ việc trình bày cách tạo thông số kỹ thuật và sử dụng danh mục, tới việc chỉ cho bạn cách sửa đổi và thêm vào từng mục. Khóa học sẽchỉ cho bạn cách làm việc với các bảng ống nhánh và cách đảm bảo các kết nối ống nhánh được tuân thủ với một dự án.

Các chủ đề bao gồm:

Sử dụng bộ lọc phụ kiện (Part filters)
Sửa đổi các phụ kiện (Modifying parts)
Thêm phụ kiện mới vào Catalog
Sử dụng trình chỉnh sửa Spec (Using the Spec Editor)
Tạo một Spec mới
Thêm các thành phần vào một spec
Chỉnh sửa các phụ kiện (Editing Parts)
Ưu tiên sử dụng phụ kiện (Using part Use Priority)
Chỉnh sửa Spec trong Excel
Thiết lập và sửa đổi bảng ống nhánh
Kiểm tra các thành phần và bảng ống nhánh
Thực hành cách tạo mới một phụ kiện đặc trưng trong spe

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
Bài học [22 Video]
01. Giới thiệu về Spec và Catalog Miễn phí 02:16
02. Mở Specs và Catalog Miễn phí 02:01
03. Giới thiệu về vị trí lưu Spec và Catalog – AutoCAD Plant 3D 2019 Content Miễn phí 01:44
04. Tải và cài đặt bổ sung các Catalog Miễn phí 02:59
   05. Giới thiệu về giao diện AutoCAD Plant 3D Spec Editor 2019 – English 02:51
   06. Giới thiệu về chức năng của Spec Editor 02:56
   07. Tạo một Spec mới 02:05
   08. Thêm thiết bị, phụ kiện vào Spec, , Common Filters 04:26
   09. Edit Parts 05:16
   10. Chức năng ghi đè thuộc tính Property Overrides 02:01
   11. Sử dụng Part Use Priority 02:07
   12. Chỉnh sửa Spec trong Excel 04:33
   13. Giới thiệu Catalog 02:16
   14. Sử dụng Part Filters 02:19
   15. Tạo Duplicate Component, Chỉnh sửa Parts, thêm Part sizes 04:49
   16. Thử nghiệm Spec trong model 05:15
   17. Giới thiệu về ống nhánh, Thêm ống nhánh, Chỉnh sửa ống nhánh 04:03
   18. Thử nghiệm ống nhánh trong model 02:57
   19. Giới thiệu các quy định nối ống: End type connections 03:27
   20. Giới thiệu các quy định biểu trượng trong bản vẽ gia công ống ISO symbol 04:56
   21. Tạo Van – Create new Component, Plant 3D parametric graphics 22:14
   22. Tạo Bầu lọc dầu kép – Custom AutoCAD DWG Block based Graphic 14:57

[/chitiet]
Share Khóa học Autocad Plant 3d Spec Editor
Share Khóa học Autocad Plant 3d Spec Editor

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn