[masp]khoa_hoc_elsoft[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Lập trình Visual basic Autocad – Tập 3
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học Lập trình Visual basic Autocad – Tập 3
Khóa học Lập trình Visual basic Autocad giải quyết các bài toán mà phần mềm Autocad đơn thuần không làm được, cuối bài học tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một dự án vẽ đầy đủ một bản vẽ dầm trên Autocad sử dụng VBA .v.v.

Trên cơ sở những bài học ở các phần trước ở phần này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tìm hiểu mô hình đối tượng trong Autocad, tạo ra các câu lệnh mới, các đối tượng hình học và phi hình học, với các đối tượng đã có trên bản vẽ, kết nối Autocad với Excel.

Ngoài ra còn rất nhiều những thủ thuật trong ứng dụng nền và trong lập trình sẽ được tôi cung cấp cho các bạn để thao tác nhanh qua từng bài học. Hãy đồng hành cùng chúng tôi và hẹn gặp lại các bạn trong khóa học Lập trình Visual basic Xây dựng Ứng dụng cho Autocad

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
Bài học [29 Video]
01. Giới thiệu VBA Autocad Miễn phí 10:27
02. Tạo một lệnh mới trong Autocad Miễn phí 12:31
03. Hệ thống đối tượng trong Autocad Miễn phí 17:55
   04. Điều khiển Autocad 10:32
   05. Đối tượng Utility trong Autocad 16:20
   06. Tạo đối tượng hình học VBA (1) 17:39
   07. Tạo đố tượng hình học VBA (2) 16:29
   08. Kết nối Autocad và Excel bằng VBA 13:12
   09. Gần đúng đường tròn bằng Pline trong Autocad 29:20
   10. Làm việc với đối tượng SelectionSet trong Autocad 15:16
   11. Hiệu chỉnh đối tượng (1) trong Autocad 18:12
   12. Hiệu chỉnh đối tượng (2) trong Autocad 27:37
   13. Linetypes và Layers trong Autocad 19:06
   14. TexStyle và DimStyle trong Autocad 17:04
   15. Block Attributes trong Autocad 33:24
   16. Hatch trong Autocad 22:12
   17. Giới thiệu dự án trong Autocad 09:25
   18. Bài dự án 1 15:52
   19. Bài dự án 2 13:40
   20. Bài dự án 3 13:04
   21. Bài dự án 4 25:34
   22. Bài dự án 5 15:45
   23. Bài dự án 6 20:12
   24. Bài dự án 7 11:55
   25. Bài dự án 8 16:16
   26. Bài dự án 9 27:14
   27. Bài dự án 10 17:08
   28. Bài dự án 11 13:30
   29. Bài dự án 12 26:54

[/chitiet]
Share Khóa Học Lập trình Visual basic Autocad – Tập 3
Share Khóa Học Lập trình Visual basic Autocad – Tập 3

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn