[masp]khoa_hoc_elsoft[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học tiếng Anh ngành xây dựng Level 1
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa học Revit Family Adaptive Dựng hình nâng cao bằng – Tập 1
What? – Family Adaptive là gì?

Metric Generic Model Adaptive (thường gọi Revit Family Adaptive), là một loại Family đặc biệt của Revit. Đây là loại Family chứa đựng sức mạnh trong việc sử dụng các thông số (Parameter) để phục vụ quá trình Thiết kế và Xây dựng dự án. Điểm đặc biệt của loại Family này đó chính chứa các điểm Adaptive Point thông minh, có thể sử dụng để tạo ra hầu hết các loại đối tượng cần sự tùy biến, linh động cao khi sử dụng Revit phục vụ dự án.
Truy cập vào Family này bằng cách: New > Family > Metric Generic Model Adaptive

Why? – Tại sao cần học Revit Family Adaptive?

Khi sử dụng Revit trong Mô hình thông tin xây dựng (BIM), bạn sẽ gặp phải:
– Tạo ra các thiết kế có sự linh động, tùy biến, biến đổi theo các thông số  (Parametric Design) như các thiết kế của tượng đài KTS Zaha Hadid.
– Tạo ra các loại Family đặc biệt, không có sẵn, phục vụ những yêu cầu cụ thể của dự án.
– Tạo ra các loại Family thông minh, có tính tự động hóa cao, giúp giải quyết các công việc thủ công, tiết kiệm thời gian, công sức và đảm bảo tiến độ.
Để trở thành một người sử dụng Revit chuyên nghiệp, đủ năng lực tham gia các dự án lớn, đón nhận các cơ hội khi Revit / BIM áp dụng rộng rãi, bạn chắc chắn phải nắm rõ cách tạo dựng và quản lý các thông số Parameter cho Family Revit và Metric Generic Model Adaptive chính là chìa khóa để bạn nắm bắt được sức mạnh này.

Khóa học Revit Family Adaptive Cơ bản của ANABIM Education, sẽ giúp các bạn nắm được:
– Hiểu về bản chất của Metric Generic Model Adaptive.
– Học về các thuật toán, thông số thường gặp khi tạo dựng Family, như cách tạo ra thông số thay đổi kích thước, góc, tọa độ điểm, vật liệu…
– Ứng dụng Thông số trong Metric Generic Model Adaptive nhằm xây dựng các Hình khối Concept Kiến trúc biến đổi theo thuật toán.
– Xây dựng hệ thống Module Vỏ bao che có thông số, biến đổi uyển chuyển, tạo ra các Thiết kế đẹp mắt, ấn tượng, đẳng cấp Quốc tế.

Revit Family Adaptive online cơ bản cung cấp tới học viên các kiến thức nền tảng, tạo tiền đề vững chắc trong việc ứng dụng Revit Metric Generic Model Adaptive trong các dự án. Hoàn thành khóa học này, bạn có thể dễ dàng tham gia các khóa học nâng cao và chuyên sâu khác của ANABIM Education hoặc tự học, tự tìm hiểu qua các kênh khác hoặc qua các dự án thực tế.

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
Bài học [62 Video]
01. Tính Năng Family Adaptive trong Revit Miễn phí 08:07
02. Cách Bật Family Adaptive trong Revit Miễn phí 02:09
03. Giao Diện Family Adaptive trong Revit P1 Miễn phí 02:00
   04. Giao Diện Family Adaptive trong Revit P2 08:04
   05. Giao Diện Family Adaptive trong Revit P3 03:35
   06. Ý Nghĩa Điểm Adaptive trong Revit P1 02:29
   07. Ý Nghĩa Điểm Adaptive trong Revit P2 06:12
   08. Ý Nghĩa Điểm Adaptive trong Revit P3 04:25
   09. Ý Nghĩa Điểm Adaptive trong Revit P4 03:38
   10. Ý Nghĩa Điểm Adaptive trong Revit P5 04:10
   11. Family Adaptive trong Revit P1 03:24
   12. Family Adaptive trong Revit P2 04:42
   13. Family Adaptive trong Revit P3 05:09
   14. Family Adaptive trong Revit P4 06:28
   15. Family Adaptive trong Revit P5 02:47
   16. Family Adaptive trong Revit P6 04:47
   17. Family Adaptive trong Revit P7 05:56
   18. Family Adaptive trong Revit P8 06:00
   19. Family Adaptive trong Revit P9 03:18
   20. Family Adaptive trong Revit P10 05:39
   21. Family Adaptive trong Revit P11 04:39
   22. Family Adaptive trong Revit P12 03:17
   23. Family Adaptive trong Revit P13 06:07
   24. Family Adaptive trong Revit P14 06:04
   25. Công Thức Toán Học trong Revit P1 05:46
   26. Công Thức Toán Học trong Revit P2 04:42
   27. Công Thức Toán Học trong Revit P3 04:46
   28. Công Thức Toán Học trong Revit P4 03:34
   29. Công Thức Toán Học trong Revit P5 05:17
   30. Công Thức Toán Học trong Revit P6 04:04
   31. Công Thức Toán Học trong Revit P7 03:28
   32. Công Thức Toán Học trong Revit P8 01:37
   33. Công Thức Toán Học trong Revit P9 05:43
   34. Công Thức Toán Học trong Revit P10 03:20
   35. Công Thức Toán Học trong Revit P11 04:30
   36. Công Thức Toán Học trong Revit P12 05:25
   37. Công Thức Toán Học trong Revit P13 04:33
   38. Công Thức Toán Học trong Revit P14 04:39
   39. Công Thức Toán Học trong Revit P15 05:14
   40. Công Thức Toán Học trong Revit P16 03:14
   41. Công Thức Toán Học trong Revit P17 05:49
   42. Công Thức Toán Học trong Revit P18 05:19
   43. Công Thức Toán Học trong Revit P19 03:29
   44. Công Thức Toán Học trong Revit P20 07:13
   45. Công Thức Toán Học trong Revit P21 02:49
   46. Công Thức Toán Học trong Revit P22 04:57
   47. Công Thức Toán Học trong Revit P23 04:47
   48. Công Thức Toán Học trong Revit P24 03:55
   49. Công Thức Toán Học trong Revit P25 03:06
   50. Công Thức Toán Học trong Revit P26 04:06
   51. Công Thức Toán Học trong Revit P27 04:18
   52. Công Thức Toán Học trong Revit P28 04:58
   53. Công Thức Toán Học trong Revit P29 04:50
   54. Công Thức Toán Học trong Revit P30 04:21
   55. Công Thức Toán Học trong Revit P31 03:45
   56. Công Thức Toán Học trong Revit P32 05:25
   57. Công Thức Toán Học trong Revit P33 02:38
   58. Công Thức Toán Học trong Revit P34 05:26
   59. Công Thức Toán Học trong Revit P35 04:40
   60. Công Thức Toán Học trong Revit P36 03:15
   61. Công Thức Toán Học trong Revit P37 06:20
   62. Công Thức Toán Học trong Revit P38 10:00

[/chitiet]
Share Khóa học Revit Family Adaptive Dựng hình nâng cao bằng – Tập 1
Share Khóa học Revit Family Adaptive Dựng hình nâng cao bằng – Tập 1

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn