[masp]khoa_hoc_elsoft[/masp]

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Revit Family Adaptive Dựng hình nâng cao bằng – Tập 2
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa học Revit Family Adaptive Dựng hình nâng cao bằng – Tập 2
Metric Generic Model Adaptive là một loại Family đặc biệt của Revit. Đây là loại Family chứa đựng sức mạnh trong việc sử dụng các thông số (parameter) để phục vụ quá trình Thiết kế và Xây dựng dự án. Bản chất Revit làm việc với các đội tượng có thông tin nhằm xây dựng Mô hình thông tin (BIM). Do vậy để trở thành một người sử dụng Revit chuyên nghiệp, bạn chắc chắn phải nắm rõ cách tạo dựng và quản lý các thông số parameter cho Family Revit và Metric Generic Model Adaptive chính là chìa khóa để bạn nắm bắt được sức mạnh này.

Khóa học Revit Family Adaptive của ANABIM xoay quanh việc hướng dẫn các bạn sử dụng Metric Generic Model Adaptive để tạo ra hệ thống mái ngói, từ đó, giúp các bạn nắm được các kiến thức sau: sẽ giúp các bạn nắm được:
– Hiểu về bản chất của Metric Generic Model Adaptive
– Học về các thuật toán, thông số thường gặp khi tạo dựng Family như cách tạo ra thông số thay đổi kích thước, góc, tọa độ điểm, vật liệu…
– Sử dụng Metric Generic Model Adaptive dựng hình hệ mái ngói cho các công trình như Biệt thự, Đình, Chùa… một cách nhanh chóng và thông minh.

Đây là khóa học Revit Family Adaptive Online, gồm những video chất lượng đã được ANABIM biên soạn rất kỹ lưỡng và chi tiết giúp học viên khi hoàn thành khóa học có thể tự tin áp dụng các kiến thức chuyên sâu về kiểm soát thông số trong Revit vào công việc. Với khóa học Online này các bạn có thể HỌC VIDEO MỌI LÚC MỌI NƠI VỚI CHI PHÍ CỰC THẤP.

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
Bài học [36 Video]
01. Family Adaptive Building Elements trong Revit P1 Miễn phí 04:08
02. Family Adaptive Building Elements trong Revit P2 Miễn phí 03:00
03. Family Adaptive Building Elements trong Revit P3 Miễn phí 04:31
   04. Family Adaptive Building Elements trong Revit P4 05:41
   05. Family Adaptive Building Elements trong Revit P5 06:13
   06. Family Adaptive Building Elements trong Revit P6 03:08
   07. Family Adaptive Building Elements trong Revit P7 03:33
   08. Family Adaptive Building Elements trong Revit P8 02:32
   09. Family Adaptive Building Elements trong Revit P9 02:19
   10. Family Adaptive Building Elements trong Revit P10 03:06
   11. Family Adaptive Building Elements trong Revit P11 02:58
   12. Family Adaptive Building Elements trong Revit P12 02:30
   13. Family Adaptive Building Elements trong Revit P13 02:57
   14. Family Adaptive Building Elements trong Revit P14 04:14
   15. Family Adaptive Building Elements trong Revit P15 02:21
   16. Family Adaptive Building Elements trong Revit P16 03:00
   17. Family Adaptive Building Elements trong Revit P17 05:28
   18. Family Adaptive Building Elements trong Revit P18 02:41
   19. Family Adaptive Trong Building Elements trong Revit P19 04:36
   20. Family Adaptive Building Elements trong Revit P20 05:32
   21. Family Adaptive Building Elements trong Revit P21 03:56
   22. Family Adaptive Building Elements trong Revit P22 02:55
   23. Family Adaptive Building Elements trong Revit P23 04:54
   24. Family Adaptive Building Elements trong Revit P24 04:54
   25. Family Adaptive Building Elements trong Revit P25 03:02
   26. Family Adaptive Building Elements trong Revit P26 04:09
   27. Family Adaptive Building Elements trong Revit P27 05:01
   28. Family Adaptive Building Elements trong Revit P28 03:44
   29. Family Adaptive Elements trong Revit P29 02:45
   30. Family Adaptive Building Elements P30 03:01
   31. Family Adaptive Building Elements trong Revit P31 02:03
   32. Family Adaptive Building Elements trong Revit P32 03:52
   33. Family Adaptive Building Elements trong Revit P33 06:43
   34. Family Adaptive Building Elements trong Revit P34 04:12
   35. Family Adaptive Building Elements trong Revit P35 03:01
   36. Family Adaptive Building Elements trong Revit P36 01:12

[/chitiet]
Share Khóa học Revit Family Adaptive Dựng hình nâng cao bằng – Tập 2
Share Khóa học Revit Family Adaptive Dựng hình nâng cao bằng – Tập 2

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn