[masp]khoa_hoc_ bctc[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Đọc Hiểu Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Của AFA
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Đọc Hiểu Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Của AFA - Phân tích số liệu bảng cân đối kế toán
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett nói rằng “Nếu bạn không đọc hiểu được báo cáo tài chính thì bạn không nên tự ra quyết định đầu tư”

Đó là lý do chính để chúng tôi phát triển chương trình đào tạo “Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính”. Chương trình này cung cấp cho người học một nền tảng kiến thức căn bản và toàn diện về khả năng đọc từng thông tin trên báo cáo tài chính (“BCTC”), đồng thời giải thích tại sao lại trình bày thông tin đó trên BCTC. Chương trình cũng sẽ cung cấp kiến thức và công cụ phân tích các chỉ số tài chính theo chuẩn quốc tế trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam.

Những chuyên gia giỏi nhất được mời để xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo “Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính” này, là những người có kinh nghiệm trên 20 năm trong thị trường chứng khoán, tham gia xây dựng các bộ chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và Việt Nam, từ đó kết hợp giữa kiến thức chuẩn mực và kinh nghiệm thực tế để cung cấp cho người học cách thức đọc hiểu và phân tích BCTC chuẩn, toàn diện, trực quan, dễ hiểu và có tính ứng dụng cao.

Báo cáo tài chính là một công cụ truyền thông của doanh nghiệp. Thông qua BCTC, doanh nghiệp cho người đọc thấy:

Tình trạng tài chính, sức khoẻ tài chính trên Bảng cân đối kế toán
Kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ trên Báo cáo kết quả kinh doanh
Khả năng tạo tiền trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Và các thông tin chi tiết cả định lượng và định tính trên Thuyết minh BCTC

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học
Nhà đầu tư chứng khoán
Các cố vấn tài chính, môi giới chứng khoán
Các chuyên viên ngân hàng
Người quản lý tài chính doanh nghiệp
Bất kỳ ai quan tâm đến đọc hiểu và phân tích BCTC.
Bạn sẽ nhận được
Xây dựng và đào tạo bởi những chuyên gia giỏi nhất
Bài tập tình huống để thực hành là các BCTC thực tế trên thị trường chứng khoán
Tạo nền tảng kiến thức toàn diện và ứng dụng
Được tham gia Hội thảo trực tuyến webinar độc quyền cập nhật về BCTC trên thị trường chứng khoán

Nội dung khóa học
Phần 1: Đọc hiểu báo cáo tài chính
Cấu trúc báo cáo tài chính
·       Bảng cân đối kế toán và tính thanh khoản
·       Báo cáo kết quả kinh doanh
·       Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Các loại dòng tiền
·       Thuyết minh báo cáo tài chính
Luân chuyển các giao dịch trên báo cáo tài chính
Kết nối giữa các báo cáo tài chính
Các chính sách kế toán quan trọng
Thuyết minh trực tiếp
·       Báo cáo bộ phận
·       Các khoản phải thu
·       Chi tiết hàng tồn kho
·       Thuyết minh tài sản cố định
·       Tài sản vô hình và lợi thế thương mại
·       Thuyết minh các khoản vay ngắn hạn, dài hạn
·       Thuyết minh doanh thu, giá vốn, chi phí
·       Thuyết minh thay đổi vốn chủ sở hữu
·       Thuyết minh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
·       Thuyết minh Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Thuyết minh gián tiếp
Phần 2: Phân tích bộ chỉ số tài chính
Báo cáo kết quả kinh doanh loại bỏ yếu tố quy mô
·       Biên lợi nhuận
·       EBITDA, EBIT và mối quan hệ với Bảng cân đối kế toán
·       Cấu trúc lợi nhuận hợp nhất
Bộ chỉ số sinh lợi: Doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận như thế nào?
Bộ chỉ số hoạt động: Vòng quay tài sản và chu kỳ tạo tiền
·       Vòng quay các khoản phải thu, hàng tồn kho, các khoản phải trả
·       Chu kỳ tạo tiền của doanh nghiệp
Bộ chỉ số thanh khoản: Khả năng thanh toán của doanh nghiệp?
Cấu trúc vốn của doanh nghiệp: Đòn bẩy tài chính

Đánh giá khóa học Đọc Hiểu Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính
Đây là một trong những khóa học hướng dẫn đọc , phân tích báo cáo tài chính tốt nhất hiện nay,.
Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp cực kì quan trọng, nó cho biết sức khỏe của doanh nghiệp đó như thế nào, từ đó các nhà đầu tư, doanh nghiệp, cá nhân,... sẽ có quyết định đúng đắn về doanh nghiệp đó. 

[/chitiet]
Share Khóa Học Đọc Hiểu Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính
Share Khóa Học Đọc Hiểu Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn