[masp]khoa_hoc_lechilinh[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học 30 Ngày Phát Triển Cùng NLP Của Lê Chí Linh Dili academy 
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa học 30 Ngày Phát Triển Cùng NLP Của Lê Chí Linh Dili academy
Khóa học sẽ giúp bạn
Tìm hiểu về NLP, lập trình mô thức đúng giúp bản thân tiến bộ
Loại bỏ ký ức, suy nghĩ tiêu cực ra khỏi cuộc sống
Cách đặt mục tiêu, lên kế hoạch để đạt được nó
Lập trình tư duy, kiểm soát bản thân, tinh thần để làm việc hiệu quả
Xây dựng mối quan hệ tốt, bí quyết có cuộc sống hạnh phúc

Ai nên tham gia khóa học
Nhà sáng tạo nội dung
Tác giả, sáng tác
Chủ doanh nghiệp
Marketing
Freelancer
Quản lý mạng xã hội
Bloggers
Xây dựng video
Kinh doanh nhỏ lẻ
Thương mại điện tử
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
Nội dung trong 30 ngày học?
Ngày 1 – Khai Phá Tiềm Thức P1
13:49
Ngày 2 – Khai Phá Tiềm Thức P2
13:08
Ngày 3 – Khai Phá Tiềm Thức P3
11:09
Ngày 4 – Trường Năng Lượng
4:44
Ngày 5 – Sức Mạnh Của Ngôn Từ P1
13:24
Ngày 6 – Sức Mạnh Của Ngôn Từ P2
8:20
Ngày 7 – Khai Phá Tiềm Thức P7
11:23
Ngày 8 – Khai Phá Tiềm Thức P8
5:33
Ngày 9 – Khai Phá Tiềm Thức P9
11:42
Ngày 10 – Khai Phá Tiềm Thức P10
5:01
Ngày 11 – Khai Phá Tiềm Thức P11
7:34
Ngày 12 – Khai Phá Tiềm Thức P12
20:46
Ngày 13 – Khai Phá Tiềm Thức P13
25:49
Ngày 14 – Khai Phá Tiềm Thức P14
17:33
Ngày 15 – Khai Phá Tiềm Thức P15
11:54
Ngày 16 – Khai Phá Tiềm Thức P16
14:05
Ngày 17 – Khai Phá Tiềm Thức P17
10:38
Ngày 18 – Khai Phá Tiềm Thức P18
17:24
Ngày 19 – Khai Phá Tiềm Thức P19
27:58
Ngày 20 – Khai Phá Tiềm Thức P20
7:36
Ngày 21 – Khai Phá Tiềm Thức P21
7:37
Ngày 22 – Khai Phá Tiềm Thức P22
16:43
Ngày 23 – Khai Phá Tiềm Thức P23
5:31
Ngày 24 – Khai Phá Tiềm Thức P24
9:21
Ngày 25 – Khai Phá Tiềm Thức P25
4:53
Ngày 26 – Khai Phá Tiềm Thức P26
3:04
Ngày 27 – Khai Phá Tiềm Thức P27
5:22
Ngày 28 – Khai Phá Tiềm Thức P28
4:14
Ngày 29 – Khai Phá Tiềm Thức P29
30:20
Ngày 30 – Khai Phá Tiềm Thức P30
8:02

[/chitiet]
Share Khóa học 30 Ngày Phát Triển Cùng NLP Của Lê Chí Linh Dili academy
Share Khóa học 30 Ngày Phát Triển Cùng NLP Của Lê Chí Linh Dili academy

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn