[masp]khoa_hoc_lechilinh[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Bộ 66 Videos Hướng Dẫn Chi Tiết Kiếm 100tr/tháng từ KD Online Của Lê Chí Linh  
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Bộ 66 Videos Hướng Dẫn Chi Tiết Kiếm 100tr/tháng từ KD Online Của Lê Chí Linh 
Khóa học sẽ giúp bạn
Cách lựa chọn sản phẩm để kinh doanh, phân tích độ lớn thị trường
Cách lên kế hoạch kinh doanh, Marketing, bán hàng, upsell...
Cách quảng cáo Sản phẩm lên Facebook, Google...
Cách để 1 Telesale chuyên nghiệp, nghệ thuật chốt sale
Kinh nghiệm quý báu khi kinh doanh ở thời 4.0

Ai nên tham gia khóa học
Nhà sáng tạo nội dung
Tác giả, sáng tác
Chủ doanh nghiệp
Marketing
Freelancer
Quản lý mạng xã hội
Bloggers
Xây dựng video
Kinh doanh nhỏ lẻ
Thương mại điện tử
Người mới bắt đầu học thiết kế
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
Phần 1
Khởi Nghiệp Pro 4.0 Phần 1
3:57
Tập 1 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
16:42
Tập 2 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
14:49
Tập 3 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
9:43
Tập 4 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
5:25
Tập 5 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
15:27
Tập 6 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
9:11
Tập 7 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
24:03
Tập 8 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
19:17
Tập 9 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
10:55
Phần 2
Tập 10 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
3:59
Tập 11 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
2:56
Tập 12 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
5:04
Tập 13 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
7:09
Tập 14 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
7:00
Tập 15 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
14:32
Tập 16 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
11:00
Tập 17 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
13:14
Tập 18 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
12:53
Tập 19 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
5:35
Tập 20 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
6:47
Tập 21 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
6:51
Tập 22 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
5:49
Tập 23 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
3:38
Tập 24 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
3:11
Tập 25 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
6:07
Tập 26 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
3:39
Tập 27 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
6:01
Tập 28 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
4:38
Tập 29 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
12:17
Tập 30 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
3:00
Tập 31 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
20:46
Tập 32 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
3:18
Tập 33 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
13:56
Tập 34 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
7:44
Tập 35 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
6:10
Tập 36 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
2:32
Phần 3
Tập 37 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
9:33
Tập 38 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
12:25
Tập 39 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
9:17
Tập 40 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
9:26
Tập 41 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
8:06
Tập 42 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
8:00
Tập 43 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
10:09
Tập 44 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
8:01
Tập 45 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
7:27
Tập 46 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
7:12
Tập 47 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
5:35
Tập 48 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
6:46
Tập 49 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
4:12
Tập 50 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
8:03
Tập 51 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
5:44
Tập 52 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
4:23
Tập 53 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
7:33
Tập 54 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
8:32
Tập 55 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
6:19
Tập 56 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
6:39
Tập 57 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
7:22
Tập 58 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
6:26
Phần 4
Tập 59 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
26:13
Tập 60 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
11:31
Tập 61 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
7:25
Tập 62 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
12:05
Tập 63 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
17:01
Tập 64 – Khởi Nghiệp Pro 4.0
6:37

[/chitiet]
Share Khóa Học Bộ 66 Videos Hướng Dẫn Chi Tiết Kiếm 100tr/tháng từ KD Online Của Lê Chí Linh
Share Khóa Học Bộ 66 Videos Hướng Dẫn Chi Tiết Kiếm 100tr/tháng từ KD Online Của Lê Chí Linh 

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn