[masp]khoa_hoc_Keyframe[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khoá Học After Effect Hiệu Ứng Basic To Intermediate Online Của Keyframe
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khoá Học After Effect Hiệu Ứng Basic To Intermediate Online Của Keyframe.
Khóa học After Effect Hiệu Ứng Online có trình độ từ cơ bản đến trung cấp được thực hiện từ giáo trình Offline đang giảng dạy thực tế tại Keyframe.
Giáo trình khóa học After Effect Hiệu Ứng Online bao gồm 118 video bài học, được chia thành 15 buổi học tương tự như Offline. Giúp bạn bố trí thời gian học và thiết lập mục tiêp hoàn thành bài học.
Bạn có thể xem chi tiết các bài học trong menu Giáo Trình để hiểu rõ hơn về những kiến thức được giảng dạy trong khóa học.
Khóa học sẽ giúp bạn
Sử dụng thành thạo After Effect để thực hiện các Video Hiệu Ứng, Intro Sản Phẩm, Trailer Quảng Cáo, Hiệu Ứng Motion… và có thể tiếp tục với khóa học Hiệu Ứng After Effect Advanced hoặc tự mình học nâng cao từ nhiều nguồn khác.
Khóa học After Effect Hiệu Ứng Online dành cho các bạn mới bắt đầu học After Effect, hoặc đã có cơ bản nhưng chưa vững, muốn học một giáo trình hoàn chỉnh từ cơ bản dần nâng cao về Hiệu Ứng trong phần mềm After Effect.

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
Download dữ liệu thực hành
Buổi 01 - Tổng quan After Effects
Buổi 02 - Các thuộc tính trên Layer Panel
Buổi 03 - Menu layer và Mask
Buổi 04 - Graph Editor & Keyframe Properties
Buổi 05 - Track Matte & Time Remap
Buổi 06 - Camera Basic
Buổi 07 - Camera Advanced
Buổi 08 - Hướng dẫn Effect có sẵn trong After Effect
Buổi 09 - Hướng dẫn Universe & Trapcode Suite Plugin
Buổi 10 - Hướng dẫn Trapcode Form
Buổi 11 - Trapcode Particular & Pupet Pin Tool
Buổi 12 - Element 3D & Optical Flare
Buổi 13 - Tracking - Mocha AE
Buổi 14 & 15 - Thực hành Tracking & Trapcode cho TVC Rồng Đỏ

[/chitiet]
Share Khoá Học After Effect Hiệu Ứng Basic To Intermediate Online Của Keyframe
Share Khoá Học After Effect Hiệu Ứng Basic To Intermediate Online Của Keyframe

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn