[masp]khoa_hoc_cuminhrock[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Share Khóa Học Guitar Điện Căn Bản Của Cụ Minh Rock
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học Guitar Điện Căn Bản Của Cụ Minh Rock.
KHÓA HỌC GUITAR ĐIỆN CƠ BẢN được thiết kế cho Người học guitar bắt đầu từ con số 0 (chưa đụng đến guitar) có thể chơi được nhạc Rock nhanh nhất có thể.
Chương trình gồm 129 bài tập, chia làm 7 chương, 1 chương khái niệm căn bản, và 6 chương thực hành từ đơn giản đến nâng cao. Mỗi bài tập sẽ có thêm một yếu tố mới. Người học được tặng chương trình Guitar pro 7.5 full, kèm 99 tab bài tập, 6 bài nhạc backing track tổng kết cuối mỗi chương Người học sẽ được học các thế hợp âm, câu riff, và vòng hợp âm của các band nhạc: Guns n Roses, Aerosmith, Van Halen, Metallica, Ozzy Osbourne, Alice in Chains, Soundgarden, Stone Temple Pilots, Nirvana, Pearl Jam, Black Sabbath, AC/DC, Motley Crue, Scorpions. Người học sẽ được học các yếu tố nhạc lý căn bản, cách phân biệt và chơi các dòng nhạc Rock khác nhau: Pop, Thrash, Grunge, Alternative, Punk, Progressive, Rap. Người học được cung cấp nhạc nền (backing track) để thực hành chơi trên nền nhạc. Các bài tập được xây dựng từ đơn giản đến nâng cao dần. Người học sẽ chơi một tác phẩm tổng kết ở cuối mỗi chương. 
Khóa học sẽ giúp bạn
Người học sẽ nắm vững các yếu tố nhạc lý căn bản, cách phân biệt và chơi các dòng nhạc Rock khác nhau: Pop, Thrash, Grunge, Alternative, Punk, Progressive, Rap.
Sử dụng được guitar điện thành thạo khi thực hành xong 129 bài tập
Người học có khả năng chơi với band nhạc.
Được tặng chương trình Guitar pro 7.5 full, kèm 99 tab bài tập, 6 bài nhạc backing track tổng kết cuối mỗi chương
Biết sử dụng phần mềm Guitar pro 7.5
Có khả năng chơi trên nhạc nền backing track.

Ai nên tham gia khóa học
Những ai yêu âm nhạc
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
 Phần 1: Chương 0. Các khái niệm cơ bản
 Bài 1: 000. Tóm tắt lộ trình học
 Bài 2: 001. Cấu trúc Guitar điện04:55
 Bài 3: 002. Chọn Pickup04:32
 Bài 4: 003A. Dáng đàn & cách dùng -P1- Dáng Strat
 Bài 5: 003B. Dáng đàn & cách dùng -P2- Dáng Lespaul
 Bài 6: 003C. Dáng đàn & cách dùng -P3- Dáng Soloist
 Bài 7: 004. Tư thế ngồi - đứng02:20
 Bài 8: 005. Cách cầm Pick06:54
 Bài 9: 006A. Cách chỉnh dây -P1- Dáng Lespaul04:38
 Bài 10: 006B. Cách chỉnh dây -P2- Dáng Strat/ Soloist02:40
 Bài 11: 006C. Cách chỉnh dây -P3- So dây tương đối02:38
 Bài 12: 007A. Phân biệt các khái niệm tiếng -P1- Tiếng Clean, Distortion
 Bài 13: 007B. Phân biệt các khái niệm tiếng -P2- Tone, EQ01:59
 Bài 14: 007C. Phân biệt các khái niệm tiếng -P3- Các hiệu ứng FX
 Bài 15: 007D. Phân biệt các khái niệm tiếng -P4- Noise
 Bài 16: 008A. Nhạc lý -P1- Ô nhạc, trường canh
 Bài 17: 008B. Nhạc lý -P2- Cách đọc TABs
 Bài 18: 008C. Nhạc lý -P3- Ký hiệu tay trái01:51
 Bài 19: 008D. Nhạc lý -P4- Ký hiệu tay phải01:41
 Bài 20: 009A. Sử dụng Guitar Pro 7.5 -P1- Play/Stop, Mute/Solo02:19
 Bài 21: 009B. Sử dụng Guitar Pro 7.5 -P2- Volume, tempo02:55
 Bài 22: 009C. Sử dụng Guitar Pro 7.5 -P3- Metronome, count-in01:51
 Bài 23: 009D. Các loại trường độ
 Phần 2: Chương 1. Power chords căn bản
 Bài 24: 010. Power chord trên dây 6 -P1- E503:14
 Bài 25: 011. Power chords trên dây 6 -P2- F5 G5 A505:15
 Bài 26: 012. Note tròn, note trắng03:40
 Bài 27: 013. Note tròn, note trắng, note đen06:17
 Bài 28: 014. Các hợp âm trên dây 603:52
 Bài 29: 015. Note chấm dôi, quãng xa02:39
 Bài 30: 016. Power chord trên dây 5 -P102:42
 Bài 31: 017. Power chord trên dây 5 -P203:41
 Bài 32: 018. Power chord trên dây 5 -P302:15
 Bài 33: 019. Các hợp âm trên dây 504:50
 Bài 34: 020. Các hợp âm trên cao06:27
 Bài 35: 021. Chuyển dây -P105:20
 Bài 36: 022. Chuyển dây -P202:29
 Bài 37: 023. Chuyển dây -P302:42
 Bài 38: 024. Note móc đơn03:54
 Bài 39: 025. Dấu lặng04:38
 Bài 40: 026. Slide04:43
 Bài 41: 026B1. Tổng kết chương 1 -P1- Các lưu ý06:00
 Bài 42: 026B2. Tổng kết chương 1 -P2- Minh họa + TAB - Sawders and Guns03:24
 Phần 3: Chương 2. Power chords mở rộng
 Bài 43: 027. Power chords mở rộng -P103:59
 Bài 44: 028. Power chords mở rộng -P203:00
 Bài 45: 029. Xếp ngón tiết kiệm -P102:49
 Bài 46: 030. Xếp ngón tiết kiệm -P202:40
 Bài 47: 031. Xếp ngón tiết kiệm -P302:36
 Bài 48: 032. Các hợp âm thăng giáng03:06
 Bài 49: 033. Palm muting -P103:21
 Bài 50: 034. Palm muting -P202:41
 Bài 51: 035. Palm muting -P302:23
 Bài 52: 036. Palm muting -P402:02
 Bài 53: 037. Palm muting -P502:02
 Bài 54: 038. Palm muting -P601:44
 Bài 55: 038B1. Tổng kết chương 2 -P1- Các lưu ý01:30
 Bài 56: 038B2. Tổng kết chương 2 -P2- Minh họa + TAB - Stories from the tomb03:19
 Phần 4: Chương 3. Open chords, phách đảo, vibrato
 Bài 57: 039. Dead note tay trái03:08
 Bài 58: 040. Open chords -P101:59
 Bài 59: 041. Open chords -P201:38
 Bài 60: 042. Open chords -P302:28
 Bài 61: 043. Open chords -P401:38
 Bài 62: 044. Phách đảo -P101:30
 Bài 63: 045. Phách đảo -P201:23
 Bài 64: 046. Phách đảo -P301:40
 Bài 65: 047. Phách đảo -P401:18
 Bài 66: 048. Phách đảo -P501:29
 Bài 67: 049. Phách đảo -P601:18
 Bài 68: 050. Giai điệu biến thể -P101:01
 Bài 69: 051. Giai điệu biến thể -P201:12
 Bài 70: 052. Giai điệu biến thể -P300:41
 Bài 71: 053. Giai điệu biến thể -P401:01
 Bài 72: 054. Vibrato -P102:49
 Bài 73: 055. Vibrato -P201:39
 Bài 74: 055B1. Tổng kết chương 3 -P1- Các lưu ý02:54
 Bài 75: 055B2. Tổng kết chương 3 -P2- Minh họa +TAB - Boy in the box02:58
 Phần 5: Chương 4. Rock n Roll
 Bài 76: 056. Hợp âm 4 -P107:07
 Bài 77: 057. Hợp âm 4 -P201:34
 Bài 78: 058. Nhịp giựt -P102:48
 Bài 79: 059. Nhịp giựt -P201:17
 Bài 80: 060. Nhịp giựt -P301:16
 Bài 81: 061. Nhịp giựt -P401:29
 Bài 82: 062. Nhịp giựt -P500:52
 Bài 83: 063. Nhịp giựt -P601:15
 Bài 84: 064. Nhịp giựt -P700:39
 Bài 85: 065. Rock n Roll -P101:23
 Bài 86: 066. Rock n Roll -P202:36
 Bài 87: 067. Rock n Roll -P301:40
 Bài 88: 068. Vòng 12 -P1- D G A02:55
 Bài 89: 069. Vòng 12 -P2- A D E01:52
 Bài 90: 070. Vòng 12 -P3- D G A, Nhịp giựt01:39
 Bài 91: 071. Vòng 12 -P4- A D E, nhạc Heavy Metal01:38
 Bài 92: 071B1. Tổng kết chương 4 -P1- Các lưu ý01:38
 Bài 93: 071B2. Tổng kết chương 4 -P2- Minh họa + TAB - Rock n Rolling03:19
 Phần 6: Chương 5. Luyến láy
 Bài 94: 072. Hammer on, pull-off -P103:25
 Bài 95: 073. Hammer on, pull-off -P201:43
 Bài 96: 074. Hammer on, pull-off -P301:28
 Bài 97: 075. Bend -P103:01
 Bài 98: 076. Bend -P201:04
 Bài 99: 077. Đảo 2 phách -P101:47
 Bài 100: 078. Đảo 2 phách -P201:01
 Bài 101: 079. Đảo 2 phách -P301:23
 Bài 102: 080. Hợp âm mở Trưởng, thứ -P1- E Em E504:05
 Bài 103: 081. Hợp âm mở Trưởng, thứ -P2- A Am01:45
 Bài 104: 082. Hợp âm mở Trưởng, thứ -P301:02
 Bài 105: 083. Hợp âm mở Trưởng, thứ -P401:02
 Bài 106: 084. Hợp âm mở Trưởng, thứ -P5- D Dm02:12
 Bài 107: 085. Hợp âm mở Trưởng, thứ -P6- G C01:53
 Bài 108: 086. Hợp âm mở Trưởng, thứ -P701:48
 Bài 109: 087. Hợp âm rải -P102:05
 Bài 110: 088. Hợp âm rải -P202:19
 Bài 111: 088B1. Tổng kết chương 5 -P1- Các lưu ý02:36
 Bài 112: 088B2. Tổng kết chương 5 -P2- Guitar 1 - Minh họa +TAB - On the Swing04:14
 Bài 113: 088B3. Tổng kết chương 5 -P3- Guitar 2 - Minh họa +TAB - On the Swing04:13
 Phần 7: Chương 6. Blues scale
 Bài 114: 089. Blues scale -P101:31
 Bài 115: 090. Blues scale -P201:29
 Bài 116: 091. Blues scale -P300:59
 Bài 117: 092. Blues scale -P401:06
 Bài 118: 093. Blues scale -P501:10
 Bài 119: 094. Đảo nhiều phách -P101:21
 Bài 120: 095. Đảo nhiều phách -P200:53
 Bài 121: 096. Đảo nhiều phách -P301:03
 Bài 122: 097. Đảo nhiều phách -P401:00
 Bài 123: 098. Các giai điệu nền -P101:04
 Bài 124: 099. Các giai điệu nền -P201:02
 Bài 125: 100. Các giai điệu nền -P301:02
 Bài 126: 101. Các giai điệu nền -P400:58
 Bài 127: 101B1. Tổng kết chương 6 -P1- Các lưu ý02:31
 Bài 128: 101B2. Tổng kết chương 6 -P2- Guitar 1 - Minh họa +TAB - Enter Soul Man03:25
 Bài 129: 101B3. Tổng kết chương 6 -P3- Guitar 2 - Minh họa +TAB - Enter Soul Man03:24

[/chitiet]
Guitar Điện Căn Bản Của Cụ Minh Rock
Guitar Điện Căn Bản Của Cụ Minh Rock

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn