[masp]khoa_hoc_cuminhrock[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Share Khóa Học Guitar Lead Trung Cấp Của Cụ Minh Rock
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học Guitar Lead Trung Cấp Của Cụ Minh Rock
Khóa học giúp bạn học guitar nhanh nhất có thể, sớm đạt được kỹ năng chơi với nhạc backing track, và chơi được ở vị trí LEAD trong band nhạc.
KHÓA HỌC GUITAR LEAD TRUNG CẤP được thiết kế cho người học guitar đã biết căn bản nhịp phách và Guitar điện (hoặc đã hoàn thành chương trình Guitar đệm rock 1). Nếu các bạn đã có hiểu biết căn bản về nhịp phách và Guitar điện, bạn có thể bắt đầu ngay với Guitar lead rock 1. Tuy nhiên, nếu bạn gặp khó khăn trong việc nhận biết nhịp phách & các ký hiệu cơ bản, hãy ôn tập lại các vấn đề nhịp phách ở Guitar đệm rock 1. Người học sẽ đạt được kỹ năng chơi với nhạc backing track, và chơi được ở vị trí LEAD trong band nhạc. KHÓA HỌC GUITAR LEAD (Electric Guitar) gồm 207 bài tập, chia làm 7 chương, 1 chương khái niệm căn bản, và 6 chương thực hành từ đơn giản đến nâng cao. Mỗi bài tập sẽ có thêm 1 yếu tố mới. Người học được tặng chương trình Guitar pro 7.5 full, kèm 207 TABs bài tập, 207 file PDFs, 27 backing track ôn tập, 6 backing track tổng kết cuối mỗi chương. Người học sẽ được học các câu riff, và kỹ thuật solo của Van Halen, Randy Rhoads, Yngwie Malmsteen, George Lynch, Jake E. Lee, Zakk Wylde, và nhiều danh thủ guitar khác. KHÓA HỌC GUITAR LEAD (Electric Guitar) sẽ cho bạn chiến lược tập luyện từng bước, để nắm được tất cả các yếu tố cần thiết của một người chơi guitar solo một cách toàn diện. Người học được cung cấp nhạc nền (backing track) để thực hành chơi trên nền nhạc. Các bài tập được xây dựng từ đơn giản đến nâng cao dần. Người học sẽ hoàn thành KHÓA HỌC GUITAR LEAD (Electric Guitar) xem như đủ kiến thức & kỹ năng để tiến đến KHÓA HỌC GUITAR LEAD (Electric Guitar) nâng cao .
Khóa học sẽ giúp bạn
Bạn sẽ được học các câu riff, và kỹ thuật solo của Van Halen, Randy Rhoads, Yngwie Malmsteen, George Lynch, Jake E. Lee, Zakk Wylde, và nhiều danh thủ guitar khác.
Bạn sẽ chơi được guitar LEAD thành thạo khi thực hành xong 207 bài tập
Bạn sẽ có khả năng chơi với band nhạc ở vị trí LEAD.
Biết sử dụng phần mềm Guitar pro 7.5
Bạn sẽ có khả năng chơi trên nhạc nền backing track.
Bạn sẽ có đủ kiến thức & kỹ năng để tiến đến GUITAR LEAD ROCK 2 sẽ được tác giả xuất bản vào 30/1/2022.
Được tặng chương trình Guitar pro 7.5 full, kèm 207 TABs bài tập, 207 file PDFs, 27 backing track ôn tập, 6 backing track tổng kết cuối mỗi chương.

Ai nên tham gia khóa học
Những ai yêu âm nhạc
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
 Phần 1: Chương 0. Các khái niệm cơ bản
 Bài 1: 000. Tóm tắt lộ trình học 02:16
 Bài 2: 000A1. Phương pháp tăng tốc độ tự nhiên - P1 02:44
 Bài 3: 000A2. Phương pháp tăng tốc độ tự nhiên - P2 01:57
 Bài 4: 000A3. Phương pháp tăng tốc độ tự nhiên - P307:42
 Bài 5: 000A4. Phương pháp tăng tốc độ tự nhiên - P402:11
 Bài 6: 000B. Trường độ - 5 loại trường độ & dấu lặng 04:57
 Bài 7: 001. Trường độ - Tròn, trắng, đen 01:07
 Bài 8: 002. Trường độ - Đen, móc đơn00:48
 Bài 9: 003. Trường độ - Móc đơn, đen, đen chấm01:04
 Bài 10: 004. Trường độ - Móc đôi, móc đơn01:15
 Phần 2: Chương 1. Scale Pentatonic thứ
 Bài 11: 005. Scale Pentatonic thứ - Am - P1 - liên 3 đơn 01:34
 Bài 12: 006. Scale Pentatonic thứ - Am - P204:39
 Bài 13: 007. Scale Pentatonic thứ - Am - P302:08
 Bài 14: 007B. Ôn tập - Scale Pentatonic thứ - Am 01:48
 Bài 15: 008. Hammer on, Pull-off - P1 01:43
 Bài 16: 009. Hammer on, Pull-off - P202:44
 Bài 17: 010. Hammer on, Pull-off - P301:43
 Bài 18: 011. Hammer on, Pull-off - P404:46
 Bài 19: 012. Hammer on, Pull-off - P502:39
 Bài 20: 013. Hammer on, Pull-off - P601:35
 Bài 21: 014. Hammer on, Pull-off - P701:36
 Bài 22: 015. Hammer on, Pull-off - P801:11
 Bài 23: 015B. Ôn tập - Hammer on, Pull-off 01:25
 Bài 24: 016. Bend, Release 2 ngăn phím - P106:28
 Bài 25: 017. Bend, Release 2 ngăn phím - P201:27
 Bài 26: 018. Bend, Release 2 ngăn phím - P303:29
 Bài 27: 019. Bend, Release 2 ngăn phím - P400:59
 Bài 28: 020. Bend, Release 2 ngăn phím - P501:16
 Bài 29: 021. Bend, Release 2 ngăn phím - P601:39
 Bài 30: 022. Bend, Release 2 ngăn phím - P701:14
 Bài 31: 023. Bend, Release 2 ngăn phím - P803:06
 Bài 32: 024. Bend, Release 2 ngăn phím - P901:24
 Bài 33: 024B. Ôn tập - Bend, Release 2 ngăn phím01:33
 Bài 34: 025. Rock Cliches - P102:58
 Bài 35: 026. Rock Cliches - P201:09
 Bài 36: 027. Rock Cliches - P301:12
 Bài 37: 028. Rock Cliches - P401:03
 Bài 38: 028B. Ôn tập - Rock Cliches 01:09
 Bài 39: 029. Vibrato - P103:01
 Bài 40: 030. Vibrato - P202:05
 Bài 41: 031. Vibrato - P302:37
 Bài 42: 032. Dấu lặng02:34
 Bài 43: 032B. Ôn tập - Vibrato, Dấu lặng01:22
 Bài 44: 033. Giai điệu nền - P101:08
 Bài 45: 034. Giai điệu nền - P201:17
 Bài 46: 035. Giai điệu nền - P301:19
 Bài 47: 036. Giai điệu nền - P400:57
 Bài 48: 037. Giai điệu nền - P500:54
 Bài 49: 037B. Ôn tập - Giai điệu nền01:19
 Bài 50: 038. Riff Pentatonic thứ - P1
 Bài 51: 039. Riff Pentatonic thứ - P201:01
 Bài 52: 040. Riff Pentatonic thứ - P300:59
 Bài 53: 041. Riff Pentatonic thứ - P400:53
 Bài 54: 041B. Ôn tập - Riff Pentatonic thứ01:12
 Bài 55: 042. Các kỹ thuật đặc biệt - Muting01:28
 Bài 56: 043. Các kỹ thuật đặc biệt - Pick Harmonic05:43
 Bài 57: 044. Các kỹ thuật đặc biệt - Slide xuống02:09
 Bài 58: 045. Các kỹ thuật đặc biệt - Slide lên01:15
 Bài 59: 046. Các kỹ thuật đặc biệt - Blues bend01:48
 Bài 60: 047. Các kỹ thuật đặc biệt - Kết hợp - P100:52
 Bài 61: 048. Các kỹ thuật đặc biệt - Kết hợp - P201:01
 Bài 62: 049. Các kỹ thuật đặc biệt - Kết hợp - P300:56
 Bài 63: 049B. Ôn tập - Các kỹ thuật đặc biệt - Kết hợp
 Bài 64: 049C1. Tổng kết chương 1 - Open fire - P1 - Các điểm lưu ý00:57
 Bài 65: 049C2. Tổng kết chương 1 - Open fire - P2 - Minh họa
 Phần 3: Chương 2. 16 NOTEs
 Bài 66: 050. Dịch tone - Gm Pentatonic00:58
 Bài 67: 051. Dịch tone - Bm Pentatonic00:58
 Bài 68: 052. Octave - Am Pentatonic01:11
 Bài 69: 053. Pentatonic thứ mở rộng - Am - P101:42
 Bài 70: 054. Pentatonic thứ mở rộng - Am - P200:57
 Bài 71: 054B. Ôn tập - Pentatonic thứ mở rộng01:16
 Bài 72: 055. Nguyên lý Picking 16 Notes - P102:26
 Bài 73: 056. Nguyên lý Picking 16 Notes - P201:25
 Bài 74: 057. Nguyên lý Picking 16 Notes - P301:18
 Bài 75: 058. Nguyên lý Picking 16 Notes - P401:11
 Bài 76: 059. Nguyên lý Picking 16 Notes - P501:13
 Bài 77: 060. Nguyên lý Picking 16 Notes - P601:07
 Bài 78: 060B. Ôn tập - Nguyên lý Picking 16 Notes01:37
 Bài 79: 061. Riff 16 Notes - P101:20
 Bài 80: 062. Riff 16 Notes - P201:10
 Bài 81: 063. Riff 16 Notes - P301:06
 Bài 82: 064. Riff 16 Notes - P401:47
 Bài 83: 065. Riff 16 Notes - P501:07
 Bài 84: 066. Riff 16 Notes - P601:53
 Bài 85: 066B. Ôn tập - Riff 16 Notes01:22
 Bài 86: 067. Bài tập tăng tốc - To The Stage - P101:18
 Bài 87: 068. Bài tập tăng tốc - To The Stage - P200:47
 Bài 88: 069. Bài tập tăng tốc - To The Stage - P300:47
 Bài 89: 070. Bài tập tăng tốc - To The Stage - P400:55
 Bài 90: 071. Bài tập tăng tốc - To The Stage - P501:07
 Bài 91: 072. Bài tập tăng tốc - To The Stage - P601:08
 Bài 92: 072B. Ôn tập - Bài tập tăng tốc - To The Stage01:14
 Bài 93: 072C1. Tổng kết chương 2 - To The Stage - P1 - Các lưu ý00:59
 Bài 94: 072C2. Tổng kết chương 2 - To The Stage - P2 - Minh họa
 Phần 4: Chương 3. LIÊN 3
 Bài 95: 073. Blues scale - P101:24
 Bài 96: 074. Blues scale - P201:07
 Bài 97: 075. Blues scale - P302:07
 Bài 98: 075B. Ôn tập - Blues scale01:32
 Bài 99: 076. Nguyên lý Pick liên 3 - P101:30
 Bài 100: 077. Nguyên lý Pick liên 3 - P201:06
 Bài 101: 078. Nguyên lý Pick liên 3 - P300:56
 Bài 102: 079. Nguyên lý Pick liên 3 - P401:00
 Bài 103: 080. Nguyên lý Pick liên 3 - P501:02
 Bài 104: 081. Nguyên lý Pick liên 3 - P600:42
 Bài 105: 082. Nguyên lý Pick liên 3 - P701:11
 Bài 106: 083. Nguyên lý Pick liên 3 - P800:49
 Bài 107: 084. Nguyên lý Pick liên 3 - P901:01
 Bài 108: 084B. Ôn tập - Nguyên lý Pick liên 301:58
 Bài 109: 085. Các kỹ thuật mới - Pre-bend - P101:21
 Bài 110: 086. Các kỹ thuật mới - Pre-bend - P201:18
 Bài 111: 087. Các kỹ thuật mới - Slow bend01:10
 Bài 112: 088. Các kỹ thuật mới - Rake01:07
 Bài 113: 089. Các kỹ thuật mới - Staccato - P101:21
 Bài 114: 090. Các kỹ thuật mới - Staccato - P200:48
 Bài 115: 091. Liên 3 lười - P101:57
 Bài 116: 092. Liên 3 lười - P201:09
 Bài 117: 092B. Ôn tập - Các kỹ thuật mới - Liên 3 lười01:27
 Bài 118: 093. Ứng tấu & tạo mẫu câu - P101:16
 Bài 119: 094. Ứng tấu & tạo mẫu câu - P201:05
 Bài 120: 095. Ứng tấu & tạo mẫu câu - P301:30
 Bài 121: 096. Ứng tấu & tạo mẫu câu - P401:14
 Bài 122: 096B. Ôn tập - Ứng tấu & tạo mẫu câu01:30
 Bài 123: 096C1. Tổng kết chương 3 - From the heart - P1 - Các lưu ý01:47
 Bài 124: 096C2. Tổng kết chương 3 - From the heart - P2 - Minh họa
 Phần 5: Chương 4. Scale thứ tự nhiên
 Bài 125: 097. Pentatonic thứ trên dây 5 - P101:00
 Bài 126: 098. Pentatonic thứ trên dây 5 - P201:01
 Bài 127: 099. Cấu tạo Scale trưởng - A02:05
 Bài 128: 100. Cấu tạo Scale thứ - Am02:11
 Bài 129: 100B. Cấu tạo Scale Pentatonic thứ - Am - P101:25
 Bài 130: 100C. Cấu tạo Scale Pentatonic thứ - Am - P200:53
 Bài 131: 101. Cấu tạo Scale Pentatonic thứ - Am - P301:13
 Bài 132: 102. Cấu tạo Scale Pentatonic thứ - Em 00:56
 Bài 133: 102B. Ôn tập - Scale trưởng, thứ, pentatonic 01:37
 Bài 134: 103. Pentatonic thứ thế dây 5 - Am00:57
 Bài 135: 104. Scale thứ tự nhiên - Am - P101:17
 Bài 136: 105. Scale thứ tự nhiên - Am - P200:46
 Bài 137: 106. Scale thứ tự nhiên - Em00:43
 Bài 138: 107. Scale thứ tự nhiên trên dây 5 - Am - P100:55
 Bài 139: 108. Scale thứ tự nhiên trên dây 5 - Am - P201:01
 Bài 140: 108B. Ôn tập - Scale Trưởng, Thứ, Pentatonic 01:55
 Bài 141: 109. Bài tập tăng tốc - The Heavy Side - P102:16
 Bài 142: 110. Bài tập tăng tốc - The Heavy Side - P200:47
 Bài 143: 111. Bài tập tăng tốc - The Heavy Side - P301:08
 Bài 144: 112. Bài tập tăng tốc - The Heavy Side - P401:14
 Bài 145: 112B. Ôn tập - Bài tập tăng tốc - The Heavy Side 01:02
 Bài 146: 112C1. Tổng kết chương 4 - The Heavy Side - P1 - Các lưu ý 01:01
 Bài 147: 112C2. Tổng kết chương 4 - The Heavy Side - P2 - Minh họa
 Phần 6: Chương 5. Chạy Scale tốc độ
 Bài 148: 113. Nguyên lý Pick chuyển dây - P101:15
 Bài 149: 114. Nguyên lý Pick chuyển dây - P200:49
 Bài 150: 115. Nguyên lý Pick chuyển dây - P300:41
 Bài 151: 116. Nguyên lý Pick chuyển dây - P400:37
 Bài 152: 117. Nguyên lý Pick chuyển dây - P500:46
 Bài 153: 118. Chạy Scale - P1
 Bài 154: 119. Chạy Scale - P201:24
 Bài 155: 120. Chạy Scale - P301:47
 Bài 156: 121. Chạy Scale - P401:18
 Bài 157: 122. Chạy Scale - P501:41
 Bài 158: 123. Chạy Scale - P601:33
 Bài 159: 124. Chạy Scale - P703:09
 Bài 160: 124B. Ôn tập - Chạy Scale
 Bài 161: 125. Chạy Scale - P801:11
 Bài 162: 126. Chạy Scale - P901:02
 Bài 163: 127. Chạy Scale - P1001:16
 Bài 164: 128. Chạy Scale - P1101:18
 Bài 165: 129. Chạy Scale - P12 - VÍ DỤ TỐC ĐỘ01:59
 Bài 166: 130. Chạy Scale - P13 - VÍ DỤ TỐC ĐỘ02:11
 Bài 167: 131. Chạy Scale - P1401:18
 Bài 168: 132. Chạy Scale - P1500:58
 Bài 169: 132B. Ôn tập - Chạy Scale Liên 301:33
 Bài 170: 133. Giai điệu nền - P101:05
 Bài 171: 134. Giai điệu nền - P200:48
 Bài 172: 135. Dorian Scale - P102:05
 Bài 173: 136. Dorian Scale - P201:10
 Bài 174: 137. Dorian Scale - P300:47
 Bài 175: 138. Liên 3 móc đô i00:56
 Bài 176: 139. Bend 3-4 ngăn phím - P101:36
 Bài 177: 140. Bend 3-4 ngăn phím - P201:15
 Bài 178: 140B. Ôn tập - Riffs, Dorian Scale, Liên 3 đôi, Bend01:25
 Bài 179: 141. Bài tập tăng tốc - Danger Ahead - P100:48
 Bài 180: 142. Bài tập tăng tốc - Danger Ahead - P200:58
 Bài 181: 143. Bài tập tăng tốc - Danger Ahead - P300:50
 Bài 182: 144. Bài tập tăng tốc - Danger Ahead - P400:53
 Bài 183: 144B. Ôn tập - Bài tập tăng tốc - Danger Ahead01:14
 Bài 184: 145A. Tổng kết chương 5 - Danger Ahead - P1 - Các lưu ý01:00
 Bài 185: 145B. Tổng kết chương 5 - Danger Ahead - P2 - Minh họa01:08
 Phần 7: Chương 6. Cần nhún
 Bài 186: 146. Harmonic tay trái - P102:55
 Bài 187: 147. Harmonic tay trái - P202:30
 Bài 188: 148. Harmonic tay trái - P302:01
 Bài 189: 149. Harmonic tay trái - P402:06
 Bài 190: 150. Harmonic tay trái - P501:27
 Bài 191: 151. Harmonic tay trái - P600:53
 Bài 192: 151B. Ôn tập - Harmonic tay trái01:16
 Bài 193: 152. Cần nhún - Dip04:02
 Bài 194: 153. Cần nhún - Divebomb02:02
 Bài 195: 154. Cần nhún - Harmonic Divebomb01:14
 Bài 196: 155. Cần nhún - Dive - Return01:42
 Bài 197: 156. Cần nhún - Dive - Chord01:09
 Bài 198: 157. Cần nhún - Dive - Legato00:49
 Bài 199: 158. Cần nhún - Shake01:06
 Bài 200: 159. Cần nhún - Dip - Release - P101:16
 Bài 201: 160. Cần nhún - Dip - Release - P200:45
 Bài 202: 161. Cần nhún - Harmonic - Shake00:43
 Bài 203: 162. Cần nhún - Pull01:00
 Bài 204: 162B. Ôn tập - Cần nhún01:12
 Bài 205: 163. Tapping - P101:24
 Bài 206: 164. Tapping - P201:05
 Bài 207: 165. Tapping - P300:56
 Bài 208: 166. Tapping - Sweep01:57
 Bài 209: 167. Tapping - Bend - P101:46
 Bài 210: 168. Tapping - Bend - P201:02
 Bài 211: 168B. Ôn tập - Tapping
 Bài 212: 169. Bài tập tăng tốc - Into the Spotlight - P101:07
 Bài 213: 170. Bài tập tăng tốc - Into the Spotlight - P201:26
 Bài 214: 171. Bài tập tăng tốc - Into the Spotlight - P301:30
 Bài 215: 172. Bài tập tăng tốc - Into the Spotlight - P401:00
 Bài 216: 172B. Ôn tập - Bài tập tăng tốc - Into the Spotlight01:11
 Bài 217: 172C1. Tổng kết chương 6 - Into the Spotlight - P1 - Các lưu ý01:40
 Bài 218: 172C2. Tổng kết chương 6 - Into the Spotlight - P2 - Minh họa

[/chitiet]
Khóa Học Guitar Lead Trung Cấp Của Cụ Minh Rock
Khóa Học Guitar Lead Trung Cấp Của Cụ Minh Rock

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn