[masp]khoa_hoc_leanmba[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Lean Mba Lập kế hoạch kinh doanh
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học Lean Mba Lập kế hoạch kinh doanh.
Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này.

Các khoá học trong chương trình sẽ tập trung vào năng lực quan trọng nhất của một người kinh doanh đó là tư duy. Lean MBA của Bess Business School sẽ giúp các bạn hiểu được công thức để tư duy, để ngay khi gặp các vấn đề trong quá trình kinh doanh hoặc trên con đường thăng tiến, các bạn sẽ có cách nghĩ để đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề đó.

Trong khoá học này, chúng ta sẽ thảo luận kỹ lưỡng về công thức tư duy đúng về việc Lập kế hoạch kinh doanh, bao gồm: Bản chất các công việc bên trong một tổ chức; cấu trúc bản kế hoạch kinh doanh tổng thể, kế hoạch của các phòng ban trong doanh nghiệp; ứng dụng các bản kế hoạch trong quản lý.
Khóa học sẽ giúp bạn
Nắm được quy trình lập kế hoạch kinh doanh
Nắm được bản chất của các công việc từ việc thiết lập mục tiêu, xây quy trình, đặt KPIs, phân công giao việc, đến việc chuẩn bị nguồn lực
Tự mình thiết lập kế hoạch kinh doanh tổng thể cho doanh nghiệp, kế hoạch cho từng phòng ban: R&D, Sản xuất, Phân phối & bán hàng, Truyền thông, Nhân sự, Tài chính
Ứng dụng quy trình quản lý và ứng dụng bản kế hoạch trong công việc quản lý

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
Nội dung khóa học
 Phần 1: MỞ ĐẦU
 Bài 1: Tổng quan chương trình Lean MBA01:30
 Bài 2: Giới thiệu và mục đích của khóa học
 Bài 3: Quy trình lập kế hoạch04:24
 Phần 2: BẢN CHẤT CÁC CÔNG VIỆC
 Bài 4: Bản chất thiết lập mục tiêu05:41
 Bài 5: Bản chất xây quy trình04:06
 Bài 6: Bản chất đặt KPIs04:01
 Bài 7: Bản chất phân công giao việc03:43
 Bài 8: Bản chất chuẩn bị nguồn lực05:16
 Phần 3: CẤU TRÚC BẢN KẾ HOẠCH KINH DOANH
 Bài 9: Cấu trúc bản kế hoạch kinh doanh03:02
 Bài 10: Lập kế hoạch kinh doanh tổng cho doanh nghiệp11:16
 Bài 11: Kế hoạch phòng R&D05:34
 Bài 12: Kế hoạch phòng Sản xuất05:14
 Bài 13: Kế hoạch phòng Phân phối và bán hàng05:36
 Bài 14: Kế hoạch phòng Truyền thông06:54
 Bài 15: Kế hoạch phòng Nhân sự04:16
 Bài 16: Kế hoạch phòng Tài chính08:09
 Phần 4: ỨNG DỤNG BẢN KẾ HOẠCH TRONG QUẢN LÝ
 Bài 17: Quy trình quản lý04:25
 Bài 18: Ứng dụng bản kế hoạch trong quản lý08:41
 Phần 5: TỔNG KẾT
 Bài 19: Tổng kết khóa học00:38

[/chitiet]
Share Khóa Học Lean Mba Lập kế hoạch kinh doanh
Share Khóa Học Lean Mba Lập kế hoạch kinh doanh

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn