[masp]khoa_hoc_leanmba[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Lean Mba Phân phối, Bán hàng và truyền thông
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học Phân phối, Bán hàng và truyền thông
Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này.

Các khoá học trong chương trình sẽ tập trung vào năng lực quan trọng nhất của một người kinh doanh đó là tư duy. Lean MBA của Bess Business School sẽ giúp các bạn hiểu được công thức để tư duy, để ngay khi gặp các vấn đề trong quá trình kinh doanh hoặc trên con đường thăng tiến, các bạn sẽ có cách nghĩ để đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề đó.

Trong khoá học này, chúng ta sẽ thảo luận kỹ lưỡng công thức tư duy đúng khi Bán hàng, bao gồm 2 công việc quan trọng: Đưa sản phẩm vào được các điểm bán, nơi mà khách hàng sẽ thường xuyên mua sản phẩm tại đó (Distribution) và Thuyết phục, thông báo cho khách hàng biết được sản phẩm của chúng ta tốt như thế nào và nó được bán ở đâu (Communication).
Khóa học sẽ giúp bạn
Tư duy đúng về bản chất của bán hàng, hiểu rõ được nhiệm vụ của 2 phòng rất dễ bị xung đột là phòng Phân phối, bán hàng và phòng Truyền thông
Sử dụng thành công 3 nhóm chiến lược để bán hàng: Chiến lược chọn điểm bán lẻ, Chiến lược phân phối và Chiến lược vào kênh (Sale-in)
Sở hữu tư duy 4 bước rõ ràng khi phân phối sản phẩm dịch vụ: Tìm đối tượng bán, Tìm kênh tiếp cận họ, Thuyết phục, và Xây chế độ, chính sách thúc đẩy
Xây dựng được hệ thống 4 chiến lược truyền thông: Chiến lược kênh truyền thông, Chiến lược thông điệp, Chiến lược nội dung, và Chiến lược phân phối nội dung
Vạch rõ keyword và cách thực hiện chiến lược cho 4 loại chiến dịch truyền thông: Pre-launching, Launching, Promotion, và Branding
Nắm được công thức 4 bước để truyền thông hiệu quả: Sáng tạo ý tưởng, Chọn nhân vật truyền thông, Sản xuất nội dung, và Phân phối nội dung

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
Phần 1: MỞ ĐẦU
 Bài 1: Tổng quan chương trình Lean MBA01:30
 Bài 2: Giới thiệu khoá học
 Phần 2: TỔNG QUAN VỀ PHÂN PHỐI, BÁN HÀNG
 Bài 3: Tổng quan phòng phân phối, bán hàng02:56
 Bài 4: Tổng quan về chiến lược phân phối, bán hàng03:25
 Phần 3: CHIẾN LƯỢC ĐIỂM BÁN
 Bài 5: Chiến lược chọn điểm bán lẻ04:04
 Phần 4: CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI
 Bài 6: Tổng quan về chiến lược phân phối03:56
 Bài 7: Chiến lược phân phối: Qua đại lý độc quyền02:19
 Bài 8: Chiến lược phân phối: Qua nhà bán buôn02:42
 Bài 9: Chiến lược phân phối: Qua điểm bán lẻ01:53
 Bài 10: Chiến lược phân phối: Trực tiếp tới khách hàng01:33
 Bài 11: Chiến lược phân phối: Tiêu chí chọn lựa chiến lược01:56
 Phần 5: CHIẾN LƯỢC VÀO KÊNH, SALE-IN
 Bài 12: Tổng quan chiến lược vào kênh, sale-in02:59
 Bài 13: Chiến lược ký gửi01:50
 Bài 14: Chiến lược chiết khấu cao, promotion02:10
 Bài 15: Chiến lược hỗ trợ bán03:06
 Bài 16: Cách tiếp cận các đối tác phân phối02:55
 Phần 6: QUY TRÌNH PHÂN PHỐI
 Bài 17: Tổng quan quy trình phân phối01:23
 Bài 18: Bước 1: Tìm đối tượng bán hàng, đại lý02:26
 Bài 19: Bước 2: Tìm kênh tiếp cận đối tượng bán hàng, đại lý02:23
 Bài 20: Bước 3: Thuyết phục02:07
 Bài 21: Bước 4: Chế độ, chính sách02:00
 Bài 22: Sắp xếp các vị trí công việc03:15
 Phần 7: TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG
 Bài 23: Mục đích phòng truyền thông02:12
 Bài 24: Insight khách hàng05:28
 Phần 8: HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG
 Bài 25: Tổng quan chiến lược truyền thông01:24
 Bài 26: Chiến lược kênh truyền thông05:48
 Bài 27: Chiến lược thông điệp05:45
 Bài 28: Chiến lược nội dung06:23
 Bài 29: Chiến lược phân phối nội dung04:41
 Phần 9: CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG CHO TỪNG CHIẾN DỊCH
 Bài 30: Chiến dịch truyền thông: Nêu vấn đề04:18
 Bài 31: Chiến dịch truyền thông: Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới03:37
 Bài 32: Chiến dịch truyền thông: Bán hàng, dùng thử04:31
 Bài 33: Chiến dịch truyền thông: Tạo lòng tin, yêu thích thương hiệu04:49
 Phần 10: QUY TRÌNH TRUYỀN THÔNG
 Bài 34: Tổng quan quy trình truyền thông02:23
 Bài 35: Bước 1: Lên ý tưởng truyền thông03:00
 Bài 36: Bước 2: Lựa chọn nhân vật truyền thông02:22
 Bài 37: Bước 3: Sản xuất nội dung02:56
 Bài 38: Bước 4: Phân phối nội dung03:45
 Phần 11: TỔNG KẾT
 Bài 39: Tổng kết khoá học02:07

[/chitiet]
Share Khóa học Lean Mba Phân phối, Bán hàng và truyền thông
Share Khóa học Lean Mba Phân phối, Bán hàng và truyền thông

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn