[masp]khoa_hoc_leanmba[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Lean Mba Phát triển năng lực Lãnh đạo
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa học Lean Mba Phát triển năng lực Lãnh đạo
Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này.

Các khoá học trong chương trình sẽ tập trung vào năng lực quan trọng nhất của một người kinh doanh đó là tư duy. Lean MBA của Bess Business School sẽ giúp các bạn hiểu được công thức để tư duy, để ngay khi gặp các vấn đề trong quá trình kinh doanh hoặc trên con đường thăng tiến, các bạn sẽ có cách nghĩ để đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề đó.

Trong khoá học này, chúng ta sẽ thảo luận kỹ lưỡng công thức tư duy đúng về Lãnh đạo, trả lời 5 câu hỏi: Tại sao cần lãnh đạo, Mục đích đúng của lãnh đạo là gì, Bản chất của lãnh đạo ra sao, Kỹ năng lãnh đạo cần có cụ thể là gì, và Cách thức xây dựng hình mẫu người lãnh đạo như thế nào.
Khóa học sẽ giúp bạn
Tư duy đúng về bản chất và mục đích thực sự của hành động lãnh đạo
Hiểu chính xác về 4 cấp độ lãnh đạo và nắm được lộ trình để phát triển
Hiểu rõ bộ 4 năng lực toàn diện mà một người lãnh đạo thực sự cần có
Hình dung cách thức xây dựng nhận diện bên ngoài của người lãnh đạo
Nắm được công thức lãnh đạo gồm 4 bước để sử dụng trong mọi hoàn cảnh
Sở hữu bộ quy tắc ứng xử chuẩn mực của người lãnh đạo với mọi người xung quanh

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
 Phần 1: MỞ ĐẦU
 Bài 1: Tổng quan chương trình Lean MBA01:30
 Bài 2: Giới thiệu khoá học
 Phần 2: TỔNG QUAN VÀ CÁC CẤP ĐỘ LÃNH ĐẠO
 Bài 3: Mục đích của lãnh đạo07:10
 Bài 4: Tổng quan các cấp độ lãnh đạo04:07
 Bài 5: Cấp độ lãnh đạo 1: Tạo sự an toàn05:39
 Bài 6: Cấp độ lãnh đạo 2: Ảnh hưởng bằng chuyên môn04:18
 Bài 7: Cấp độ lãnh đạo 3: Phát triển nhà lãnh đạo kế cận05:15
 Bài 8: Cấp độ lãnh đạo 4: Nhà lãnh đạo biểu tượng04:49
 Phần 3: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO
 Bài 9: Năng lực bên trong của nhà lãnh đạo05:38
 Bài 10: Kiến thức của nhà lãnh đạo04:22
 Bài 11: Tư duy của nhà lãnh đạo04:54
 Bài 12: Thái độ của nhà lãnh đạo06:51
 Bài 13: Kỹ năng của nhà lãnh đạo07:11
 Bài 14: Bộ quy tắc của nhà lãnh đạo07:13
 Bài 15: Nhận diện bên ngoài của nhà lãnh đạo06:48
 Phần 4: QUY TRÌNH LÃNH ĐẠO VÀ CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG
 Bài 16: Quy trình lãnh đạo05:34
 Bài 17: Các đối tượng cần lưu ý của nhà lãnh đạo01:44
 Bài 18: Nguyên tắc ứng xử với người lớn tuổi03:37
 Bài 19: Nguyên tắc ứng xử với người thân04:45
 Bài 20: Nguyên tắc ứng xử với người khác giới03:46
 Bài 21: Nguyên tắc ứng xử với người có hoàn cảnh đặc biệt03:26
 Phần 5: TỔNG KẾT
 Bài 22: Tổng kết khoá học02:09

[/chitiet]
Share Khóa học Lean Mba Phát triển năng lực Lãnh đạo
Share Khóa học Lean Mba Phát triển năng lực Lãnh đạo

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn