[masp]khoa_hoc_leanmba[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Lean Mba Thiết kế tổ chức và vận hành doanh nghiệp
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học Thiết kế tổ chức và vận hành doanh nghiệp
Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này.
Các khoá học trong chương trình sẽ tập trung vào năng lực quan trọng nhất của một người kinh doanh đó là tư duy. Lean MBA của Bess Business School sẽ giúp các bạn hiểu được công thức để tư duy, để ngay khi gặp các vấn đề trong quá trình kinh doanh hoặc trên con đường thăng tiến, các bạn sẽ có cách nghĩ để đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề đó.
Trong khoá học này, chúng ta sẽ thảo luận kỹ lưỡng công thức tư duy đúng về Thiết kế và Vận hành một tổ chức, bao gồm: Cấu trúc bên trong một tổ chức (Organization) và Cách thức vận hành một doanh nghiệp (Management).
Khóa học sẽ giúp bạn
1. Tư duy chính xác về bản chất, mục đích và KPIs của 7 công việc lớn trong mọi doanh nghiệp
2. Sở hữu tư duy thiết kế một tổ chức doanh nghiệp bài bản, hệ thống và hoàn chỉnh (Organization)
3. Chiến lược để xây dựng một cấu trúc doanh nghiệp bền vững và thúc đẩy tăng trưởng
4. Tường tận 6 bước trong công việc điều hành của một người lãnh đạo doanh nghiệp chuẩn mực (Management)

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
 Phần 1: MỞ ĐẦU
 Bài 1: Tổng quan chương trình Lean MBA01:30
 Bài 2: Giới thiệu khoá học
 Phần 2: PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
 Bài 3: Bản chất của tổ chức
 Bài 4: Các phòng ban trong doanh nghiệp03:20
 Bài 5: Các loại công việc trong doanh nghiệp
 Bài 6: Mô tả công việc: Tổng quan01:56
 Bài 7: Mô tả công việc: Giám đốc điều hành04:41
 Bài 8: Mô tả công việc: Thiết kế và phát triển sản phẩm03:49
 Bài 9: Mô tả công việc: Sản xuất và vận hành dịch vụ05:09
 Bài 10: Mô tả công việc: Phân phối và bán hàng04:13
 Bài 11: Mô tả công việc: Truyền thông03:58
 Bài 12: Mô tả công việc: Nhân sự04:09
 Bài 13: Mô tả công việc: Tài chính04:05
 Phần 3: THIẾT KẾ TỔ CHỨC
 Bài 14: Cấu trúc doanh nghiệp05:02
 Bài 15: Quy trình quản lý08:01
 Bài 16: Quy trình thực thi07:09
 Bài 17: Bộ quy tắc ứng xử08:13
 Bài 18: Hệ thống biểu mẫu03:56
 Phần 4: VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP
 Bài 19: Bản chất vận hành doanh nghiệp02:32
 Bài 20: Các cấp độ họp02:28
 Bài 21: Các mục đích họp07:00
 Bài 22: Quy trình họp: Bước 1. Thông báo03:27
 Bài 23: Quy trình họp: Bước 2. Chuẩn bị tài liệu03:08
 Bài 24: Quy trình họp: Bước 3. Trình bày vấn đề01:35
 Bài 25: Quy trình họp: Bước 4. Đưa ra giải pháp03:11
 Bài 26: Quy trình họp: Bước 5. Ra quyết định03:03
 Bài 27: Quy trình họp: Bước 6. Thông báo kết quả01:56
 Phần 5: TỔNG KẾT
 Bài 28: Tổng kết khoá học01:53

[/chitiet]
Share Khóa học Lean Mba Thiết kế tổ chức và vận hành doanh nghiệp
Share Khóa học Lean Mba Thiết kế tổ chức và vận hành doanh nghiệp

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn