[masp]khoa_hoc_leanmba[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Lean Mba Xây dựng Hệ thống Chiến lược Cấp cao
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học Xây dựng Hệ thống Chiến lược Cấp cao
Đây là khoá học thuộc chương trình Lean MBA dành cho những người làm chủ, những người quản lý doanh nghiệp, hoặc những người có mong muốn làm chủ doanh nghiệp sau này.
Các khoá học trong chương trình sẽ tập trung vào năng lực quan trọng nhất của một người kinh doanh đó là tư duy. Lean MBA của Bess Business School sẽ giúp các bạn hiểu được công thức để tư duy, để ngay khi gặp các vấn đề trong quá trình kinh doanh hoặc trên con đường thăng tiến, các bạn sẽ có cách nghĩ để đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề đó.
Trong khoá học này, chúng ta sẽ thảo luận kỹ lưỡng công thức tư duy đúng về Hệ thống Chiến lược Cấp cao của doanh nghiệp, bao gồm: Chiến lược Công ty (Corporate Strategy), Chiến lược Thương hiệu (Brand Strategy) và Chiến lượng Kinh doanh (Business Strategy).
Khóa học sẽ giúp bạn
Nắm được công thức và lộ trình để từng bước mở rộng quy mô doanh nghiệp (Chiến lược Công ty)
Hiểu công thức giúp doanh nghiệp có được uy tín và bán hàng được lâu dài (Chiến lược Thương hiệu)
Sở hữu công thức giúp doanh nghiệp cạnh tranh và chiến thắng được đối thủ trong thị trường (Chiến lược Kinh doanh)
Tự mình hoàn tất được bản hệ thống chiến lược phù hợp với đặc thù riêng của công ty và kinh doanh được đúng hướng ngay từ đầu

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
 Phần 1: MỞ ĐẦU
 Bài 1: Tổng quan chương trình Lean MBA01:30
 Bài 2: Giới thiệu khoá học
 Phần 2: CHIẾN LƯỢC CÔNG TY
 Bài 3: Mục đích kinh doanh03:42
 Bài 4: Bản chất kinh doanh05:45
 Bài 5: Các đối tượng tác động đến doanh nghiệp07:59
 Bài 6: Ngành kinh doanh08:10
 Bài 7: Mô hình kinh doanh05:06
 Bài 8: Chiến lược mở rộng công ty07:19
 Phần 3: CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU
 Bài 9: Mục đích xây dựng thương hiệu03:42
 Bài 10: Phần bên trong thương hiệu: Đối tượng02:17
 Bài 11: Phần bên trong thương hiệu: Sứ mệnh03:44
 Bài 12: Phần bên trong thương hiệu: Tầm nhìn04:05
 Bài 13: Phần bên trong thương hiệu: Giá trị lõi04:15
 Bài 14: Phần bên trong thương hiệu: Triết lý03:41
 Bài 15: Phần bên ngoài thương hiệu: Tên gọi03:44
 Bài 16: Phần bên ngoài thương hiệu: Biểu tượng và nhân vật đại diện03:43
 Bài 17: Phần bên ngoài thương hiệu: Màu sắc và font chữ03:15
 Bài 18: Hành động của thương hiệu: Xây dựng thành tựu04:22
 Bài 19: Hành động của thương hiệu: truyền thông02:43
 Bài 20: Chiến lược mở rộng thương hiệu07:14
 Phần 4: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
 Bài 21: Tổng quan chiến lược kinh doanh03:19
 Bài 22: Chiến lược phân khúc khách hàng06:51
 Bài 23: Chiến lược chọn lựa đối tượng khách hàng07:13
 Bài 24: Chiến lược định vị: Tổng quan02:50
 Bài 25: Chiến lược định vị: Dẫn đầu02:50
 Bài 26: Chiến lược định vị: Khác biệt02:39
 Bài 27: Chiến lược định vị: Giá thấp02:25
 Phần 5: TỔNG KẾT
 Bài 28: Tổng kết khoá học01:50

[/chitiet]
Share Khóa học Lean Mba Xây dựng Hệ thống Chiến lược Cấp cao
Share Khóa học Lean Mba Xây dựng Hệ thống Chiến lược Cấp cao

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn