[masp]khoa_hoc_vsadoanduc[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Share Khóa Học Phân Tích Cổ Phiếu Trên Mô Hình Vsa Doãn Đức
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học Phân Tích Kỹ Thuật Căn Bản Trên Mô Hình Vsa Doãn Đức.
Khóa học sẽ giúp bạn
Phân tích cổ phiếu dựa trên mô hình vsa - wyckoff dự trên giá và khối lượng

Ai nên tham gia khóa học
Nhà đầu tư có nhu cầu bổ sung kiến thức và kinh nghiệm trong đầu tư chứng khoán 
Nhà đầu tư muốn thuần thục kỹ thuật đọc biểu đồ cổ phiếu và giao dịch chủ động tự tin hơn ở thị trường chứng khoán
Tất cả ai có nhu cầu học
Giảng Viên Vsa Doãn Đức
Nội dung khóa học

1. Tổng quan về vsa 
2. Xác định đỉnh thị trường 
3. Bùng nổ theo đà 
4. Hỗ trợ và kháng cự 
5. 7 thanh bar 
6. Các mô hình đầu tư 
7. Mẫu hình tạo đấy trong vsa 
8. Phương pháp bán cổ phiếu 
9. Cách đi vốn 
10. Quản lí danh mục

[/chitiet]
Share Khóa Học Phân Tích Kỹ Thuật Căn Bản Trên Mô Hình Vsa Doãn Đức
Share Khóa Học Phân Tích Kỹ Thuật Căn Bản Trên Mô Hình Vsa Doãn Đức

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn