[masp]khoa_hockeyframe[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học 2D Animation & Motion Graphic Trung Cấp Online Của Keyframe
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học 2D Animation & Motion Graphic Trung Cấp Online Của Keyframe
Khóa học sẽ giúp bạn
Khóa học 2D Animation & Motion Graphic Online trình độ cấp trung giúp bạn tiếp cận kiến thức Shape Layer và tư duy diễn hoạt Morphing, Camera & Character trong After Effects.
Khóa học được xây dựng từ giáo trình Offline đang giảng dạy tại Keyframe.
Khóa học phù hợp với các bạn đã học qua khóa học 2D Animation & Motion Graphic Online Cơ Bản tại Keyframe, hoặc các bạn có trình độ animation cơ bản tương đương.

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
Giáo Trình
Buổi 01 - Shape layers / Practice: Work & Relax
Ở buổi học thứ 1 của khóa cấp trung này chúng ta sẽ học về Mask, Shape
Shape add, Repeater, Trim path. 
2 ways to morphing. 
Scripts for Shape.
Và bài tập Work & Relax được chia ra 2 buổi để hoàn thiện.
2 - Shape Layer Test part 2
1 - Shape Layer Test part 1
3 - Làm việc với Shape Layer part 1
4 - Làm việc với Shape Layer part 2
5 - Làm việc với Shape Layer part 3
6 - Tham khảo các clip về Shape Layer
7 - Tham khảo các clip về Morphing
8 - Practice Work & Relax part 1: Phân tích chuyển động
9 - Practice Work & Relax part 2: Import & Pre-Comp
10 - Practice Work & Relax part 3: Setup file
11 - Practice Work & Relax part 4: Key Work
12 - Practice Work & Relax part 5: Rectangle convert Circle
13 - Practice Work & Relax part 6: Null & Scale Circle
14 - Practice Work & Relax part 7: Disappear detail Computer
15 - Practice Work & Relax part 8: Keyboard convert Glass
16 - Practice Work & Relax part 9: Appear Ashtray & Tobacco
Buổi 02 - Practice: Work & Relax (Cont)
Ở buổi học thứ 2 chúng ta tiếp tục thực hành kiến thức Mask, Shape
Tiếp tục hoàn thiện bài tập Work & Relax.
1 - Tìm hiểu Shape Layer part 1
2 - Tìm hiểu Shape Layer part 2
3 - Tìm hiểu Mask
4 - Tìm hiểu Shape Layer part 3
5 - Practice Work & Relax part 10: Grid & Screen Disco Ball
6 - Practice Work & Relax part 11: Grid & Screen Disco Ball
7 - Practice Work & Relax part 12: Screen Disco Ball
8 - Practice Work & Relax part 12: Screen Foot, Note, Boder, Loading, Brim, Fruit, Keyboard & Glass
9 - Practice Work & Relax part 14: Tobacco, Ashtray, Loading, Keyboard & Glass
10 - Practice Work & Relax part 15: Effect Disco Ball
Buổi 03 - Camera, Text, Effect / Practice: Hey Girl
Buổi 03 chúng ta sẽ tìm hiểu về Camera và các cách Settings trong Camera
Camera setting & Camera options 
Text setting Effects & Styles
Bài tập ứng dụng Hey Girl
1 - Giới thiệu nội dung buổi học
2 - Hướng dẫn Active Camera trong không gian
3 - Tìm hiểu Camera One Node
4 - Tìm hiểu Camera Two Node
5 - Practice Hey Girl part 1: Import file & Setup file
6 - Practice Hey Girl part 2: Set camera cho Layer
7 - Practice Hey Girl part 3: Set camera cho Layer
8 - Practice Hey Girl part 4: Chỉnh key camera
9 - Practice Hey Girl part 5: Add effect Glow
Buổi 04 - Practice: Hey Girl (Cont)
Buổi 4 chúng ta tiếp tục tìm hiểu về Camera và thực hành ứng dụng camera.
Tìm hiểu Preview Panel.
Ứng dụng Scripts for Motion. 
Tiếp tục làm bài tập Hey Girl.
10 - Practice Hey Girl part 12: Set Camera cho Typo
1 - Tham khảo các video về Camera
2 - Hướng dẫn cài đặt Script
3 - Hướng dẫn setting workspace
4 - Practice Hey Girl part 6: Key Stars
5 - Practice Hey Girl part 7: Đổi màu và sắp xếp Star
6 - Practice Hey Girl part 8: Canh Random không gian
7 - Practice Hey Girl part 9: Edit Stars chồng không gian
8 - Practice Hey Girl part 10: Key typo: Got me ... & All Over Town
9 - Practice Hey Girl part 11: Key typo: Hey Girl & For You
Buổi 05 - Character / Practice: Busy Office
Ở buổi 05 này chúng ta sẽ tìm hiểu về Character
Character setup.
Rigging Parrent & Rigging Duik.
Character moving & stand still. 
Walk cycle. 
Combine a scene. 
Expression: Loop & loop offset.
Ứng dụng làm bài tập Busy Office.
1 - Practice Busy Office part 1: Cài đặt Script và tách Layer
2 - Setting lại workspace
3 - Practice Busy Office part 2: Setup Files, Auto Crop
4 - Practice Busy Office part 3: Pre-Comp Woman Hand, Canh Tâm & Parent
5 - Practice Busy Office part 4: Key body, Hand, Arm
6 - Practice Busy Office part 5: Key ngón tay
7 - Practice Busy Office part 6: Head, Hair, Neck
Buổi 06 - Practice: Busy Office (Cont 1)
Tiếp tục làm bài tập Busy Office.
1 - Tham khảo video về Character
2 - Practice Busy Office part 7: Canh tâm và Rigging bằng Parent
3 - Tìm hiểu về Walk Cycle
4 - Practice Busy Office part 8: Key body Man
5 - Practice Busy Office part 9: Setup file Man trong AE
6 - Practice Busy Office part 10: Key legs & shoes
7 - Practice Busy Office part 11: Fix key legs & shoes
8 - Practice Busy Office part 12: Fix Key legs & shoes bám trên sàn
Buổi 07 - Practice: Busy Office (Cont 2)
Tiếp tục hoàn thiện làm bài tập Busy Office.
1 - Practice Busy Office part 13: Key Hands & Arms
2 - Practice Busy Office part 14: Copy key Hand, Head, Neck
3 - Practice Busy Office part 15: Key loop pose man
4 - Tham khảo video về Character
5 - Practice Busy Office part 16: Thêm Camera
6 - Practice Busy Office part 17: Key Trim path và hoàn thiện

[/chitiet]
2D Animation & Motion Graphic Trung Cấp Online Của Keyframe
2D Animation & Motion Graphic Trung Cấp Online Của Keyframe

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn