[masp]khoa_hoc_enpro[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Đánh vần Nâng cao Premium Rules Của Enpro.vn
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ  Khóa Học Đánh vần Nâng cao Premium Rules Của Enpro.vn
Hoàn thiện Tiếng Anh với cách đọc các từ dài và khó 1 quy luật, đọc ngàn từ. Không cần bắt chước. Không cần file âm thanh...
Khóa học sẽ giúp bạn
✅ Quy tắc đọc phiên âm
Đọc chuẩn bản ngữ mọi từ tiếng Anh không cần nghe âm thanh. Kiến thức này chưa từng có trường học nào giảng dạy.
✅ Quy luật Đánh vần
Tự viết phiên âm & nói chuẩn hàng triệu từ mà không cần tra từ điển. Đây là hệ thống quy luật logic lần đầu tiên có mặt trên thế giới.
✅ Quy trình 4 bước đọc một từ tiếng Anh
Nói tiếng Anh biết mình đang nói cái gì, tại sao nói như vậy. Chưa có sách, tài liệu nào đóng gói được các bước như thế này.
✅ Cách học từ vựng lâu bên
Học Đánh vần giúp người học có đủ 4 dữ liệu: Mặt chữ từ vựng + Quy tắc + Hình ảnh phiên âm + Âm thanh. 4 yếu tố này luôn móc nối với nhau, giúp người học ghi nhớ từ vựng ngay lập tức và mãi mãi, không lo bị quên, không phải chép đi chép lại. Đây là chương trình duy nhất làm được điều này.

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
Bài 1: Quy tắc trọng âm từ kết thúc bằng [ate] (Phần 1)
Bài 1.1. Đọc mẫu phần bài tập bài 1
Bài 2: Quy tắc trọng âm từ kết thúc bằng [ate] (Phần 2)
Bài 2.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 2
Bài 3: Quy tắc trọng âm từ chứa [ator], [ate] + [ing] [ed]
Bài 3.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 3
Bài 4: Quy tắc trọng âm từ chứa [ia ie io iu]
Bài 4.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 4
Bài 5: Quy tắc đọc phụ âm [T] [C] trong từ chứa [ia ie io iu]
Bài 5.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 5
Bài 6: Quy tắc đọc nguyên âm [e] nhấn trọng âm
Bài 6.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 6
Bài 7: Quy tắc đọc nguyên âm [a] nhấn trọng âm
Bài 7.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 7
Bài 8: Ôn tập và kiểm tra 01
Bài 8.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 8
Bài 9: Quy tắc trọng âm phụ
Bài 9.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 9
Bài 10: Quy tắc trọng âm từ chứa [ity, ic, ish]
Bài 10.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 1
Bài 11: Quy tắc đọc nguyên âm [o] nhấn trọng âm
Bài 11.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 11
Bài 12: Quy tắc đọc nguyên âm [u] nhấn trọng âm
Bài 12.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 12
Bài 13: Tổng kết 5 nguyên âm nhấn trọng âm
Bài 13.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 13
Bài 14: Ôn tập và kiểm tra 02
Bài 14.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 14
Bài 15: Quy tắc đọc phụ âm [t], [d]. Trọng âm từ 3 âm tiết có [y] đứng cuối.
Bài 15.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 15
Bài 16: Quy tắc đọc phụ âm [s]
Bài 16.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 16
Bài 17: Quy tắc đọc [er ir ur] (từ nhiều âm tiết)
Bài 17.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 17
Bài 18: Quy tắc đọc nguyên âm [er]
Bài 18.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 18
Bài 19: Quy tắc đọc nguyên âm [ir], [ur]
Bài 19.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 19
Bài 20: Quy tắc đọc nguyên âm [ar] [or]
Bài 20.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 20
Bài 21: Tổng kết 5 nguyên âm + [r]
Bài 21.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 21
Bài 22: Ôn tập và kiểm tra 03
Bài 22.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 22
Bài 23: Quy tắc đọc phụ âm [x]
Bài 23.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 23
Bài 24: Quy tắc đọc phụ âm [n], trọng âm từ có [ise ize]
Bài 24.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 24
Bài 25: Quy tắc đọc phụ âm [th]. Trọng âm từ chứa [ible]
Bài 25.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 25
Bài 26: Quy tắc đọc [oy, oi], trọng âm từ chứa [sive]
Bài 26.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 26
Bài 27: Hậu tố và sự thay đổi của trọng âm
Bài 27.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 27
Bài 28: Tổng kết và kiểm tra 04
Bài 28.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 28

[/chitiet]
Khóa Học Đánh vần Nâng cao Premium Rules Của Enpro.vn
 Khóa Học Đánh vần Nâng cao Premium Rules Của Enpro.vn

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn