[masp]khoa_hoc[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Đánh Vần Tiếng Anh Cơ Bản Basic Rules Enpro.vn
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ  Đánh Vần Tiếng Anh Cơ Bản Basic Rules Enpro.vn
Sử dụng cho các từ  thường gặp nhất trong đời sống, 1 quy luật, đọc ngàn từ. Không cần bắt chước. Không cần file âm thanh...
Khóa học sẽ giúp bạn
Khoá học Đánh vần tiếng Anh Cơ bản tập trung vào các quy tắc giúp bạn nhìn vào mặt chữ của một từ là đọc được luôn. Không cần bắt chước. Không cần nghe âm thanh. Không cần từ điển.
Mục tiêu chinh phục các quy tắc nguyên âm, phụ âm, trọng âm cơ bản sử dụng rất nhiều trong đời sống hằng ngày.
Thời lượng 29 Video, mỗi video 9-18 phút hướng dẫn kĩ càng.
Lộ trình đề xuất là 16 buổi, lộ trình này gửi kèm trong tài liệu hướng dẫn.
Hướng dẫn theo từng bài tập, kèm theo đáp án cũng như video đọc mẫu giải bài tập để tự tin đọc nói chuẩn.

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học 

Nội dung khóa học
Bài 1: Thành phần của từ tiếng Anh
Bài 2: Các bước đọc phiên âm từ tiếng Anh
Bài 3: Quy tắc đọc nguyên âm [a]
Bài 3.1: Đọc mẫu phần bài tập bài
Bài 4: Quy tắc đọc nguyên âm [o]
Bài 4.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 4
Bài 5: Quy tắc đọc nguyên âm [i]
Bài 5.1: Đọc mẫu phần bài tập
Bài 6: Quy tắc đọc phụ âm [c]
Bài 6.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 6
Bài 7: Ôn tập và kiểm tra số 1
Bài 7.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 7
Bài 8: Quy tắc đọc nguyên âm [er ir ur]
Bài 8.1: Đọc mẫu phần bài tập bai 8
Bài 9: Quy tắc đọc phụ âm trong các [sh ch]
Bài 9.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 9
Bài 10: Quy tắc đọc phụ âm [qu, ph, j, r]
Bài 10.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 10
Bài 11: 4 câu hỏi kim chỉ nam cho mọi từ tiếng Anh
Bài 12: Quy tắc đọc âm nhấn trọng âm, âm không nhấn trọng âm
Bài 12.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 12
Bài 13: Quy tắc trọng âm từ 2 âm tiết kết thúc bằng [ect]
Bài 13.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 13
Bài 14: Trọng âm từ 2 âm tiết kết thúc bằng [a] + 1 phụ âm + [e]
Bài 14.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 14
Bài 15: Trọng âm từ 2 âm tiết kết thúc bằng [o] + 1 phụ âm + [e]
Bài 15.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 15
Bài 16: Trọng âm từ 2 âm tiết kết thúc bằng [i] + 1 phụ âm + [e]
Bài 16.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 16
Bài 17: Ôn tập và kiểm tra số 2
Bài 17.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 17
Bài 18: Quy tắc trọng âm từ 2 âm tiết bắt đầu bằng [de, be]
Bài 18.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 18
Bài 19: Quy tắc trọng âm từ 2 âm tiết bắt đầu bằng đọc từ [in, re]
Bài 19.1 Đọc mẫu phần bài tập bài 19
Bài 20: Quy tắc trọng âm từ 2 âm tiết bắt đầu bằng [a]
Bài 20.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 20
Bài 21: Quy tắc trọng âm từ 2 âm tiết kết thúc bằng [y]
Bài 21.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 21
Bài 22: Quy tắc trọng âm từ chứa [ee]
Bài 22.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 22
Bài 23: Quy tắc trọng âm từ kết thúc bằng [e] + 1 phụ âm + [e]
Bài 23.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 23
Bài 24: Ôn tập và kiểm tra số 3
Bài 24.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 24
Bài 25: Quy tắc đọc từ chứa [a] + 1 phụ âm + [ing]
Bài 25.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 25
Bài 26: Quy tắc đọc từ chứa [i] + 1 phụ âm + [ing]
Bài 26.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 27
Bài 27: Quy tắc đọc từ chứa [o] + 1 phụ âm + [ing]
Bài 27.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 26
Bài 28: Quy tắc đọc từ chứa [au]
Bài 28.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 28
Bài 29: Tổng kết khoá học và kiểm tra
Bài 29.1: Đọc mẫu phần bài tập bài 29

[/chitiet]
Đánh Vần Tiếng Anh Cơ Bản Basic Rules Enpro.vn
Đánh Vần Tiếng Anh Cơ Bản Basic Rules Enpro.vn

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn