[masp]khoa_hoc_Analytics[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Business Analytics Program Data Scientist Của Mastering-da
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học Business Analytics Program Data Scientist Của Mastering-da
Đề xuất quyết định kinh doanh thông minh, khoa học với "Advance Analytics"
Khóa học sẽ giúp bạn
1. Giúp bạn trở thành một Business Analytics Analyst/ Data Scientist chuyên nghiệp, kiến thức chuẩn quốc tế, biết tiếp cận vấn đề phân tích bài bản, phân tích có hệ thống, hiệu quả.
2. Hệ thống được tất cả kiến thức cần thiết khi ứng dụng Data Science & Machine Learning in Business (ví dụ như Taxonomy hình bên, 1 nội dung nhỏ trong khóa học).
3. Biết lựa chọn loại phân tích dữ liệu phù hợp với từng vấn đề kinh doanh thực tế trong doanh nghiệp.
4. Biết ứng dụng các kĩ thuật kỹ thuật phân tích nâng cao (Regression/ Classification/ Clustering/ Simulation/ Optimization/ Decision Tree Graph…) để đưa ra những nhận định khoa học, có cơ sở toán học chứ không chỉ dựa trên kinh nghiệm và cảm tính, thô sơ, lỗi thời.
5. Học từ kinh nghiệm thực tế giúp bạn thấy được giá trị/ ứng dụng trong thực tế, Giảng Viên giảng cực kỳ dễ hiểu giúp bạn tiếp cận mảng Data Science nhanh và hiệu quả hơn.
6. Kiến thức chuẩn quốc tế, 100% giáo trình tiếng Anh được trích dẫn từ những Giáo trình dạy Data Science/ Business Analytics uy tín và cập nhập trên thế giới, để học viên quen thuật ngữ chuyên ngành, giảng dạy bằng Tiếng Việt. 
Khóa học không bắt buộc 1 tool cụ thể, nếu bạn đã quen sử dụng “traditional tool” như  Python, R… để làm, bạn có thể tiếp tục sử dụng. Nếu bạn chưa mạnh 1 tool nào thì sẽ được học với công nghệ ALTERYX – Top in Data Science & Machine Learning in Global (không coding). Đặc biệt, dù tool chỉ chiếm 10% toàn nội dung học, nhưng cover đầy đủ  nội dung quan trọng để các thi chứng chỉ của hãng Alteryx, giúp bạn đạt được chứng chỉ quốc tế.

Ai nên tham gia khóa học
Nhân sự đang làm các vị trí phân tích dữ liệu kinh doanh tại các công ty và đã có kinh nghiệm làm các loại phân tích Business Intelligence (Descriptive Analytics và Diagnostics Analytics), mong muốn được nâng cao kỹ năng phân tích dữ liệu.
Sinh viên hoặc du học sinh đang du học các chuyên ngành về Business Analytics, Data Analytics, Data Science … và mong muốn tiếp cận kiến thức theo hướng ứng dụng thực tế trong doanh nghiệp.
Các anh chị học viên đã theo học lớp Business Intelligence tại trung tâm và mong muốn học nâng cao kỹ năng phân tích dữ liệu.
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
Chương 1 Giới thiệu tổng quan về Business Analytics
(Business Analytics Fundamental
1. Các khái niệm cần biết trong mảng Business Analytics (Knowledge Statement in Advance Analytics).  
2. Quy trình phân tích dữ liệu (Data Analytics Process).
3. Những điều cần chú ý khi ra quyết định (Decision Making Bias) .
4. Ứng dụng xác suất trong phân tích dữ liệu doanh nghiệp (Probability Applications in Business).
5. Tiếp cận và hệ thống vấn đề trong kinh doanh (Business Problem Solving Framing).
6. Chuyển hóa vấn đề trong kinh doanh thành vấn đề có thể giải quyết qua phân tích dữ liệu (Convert to Data Analytics Problem Framing). 
7. Thu thâp, hiểu và chuẩn hóa dữ liệu để làm Advance Analytics (ETL Data).
8. Lựa chọn phương pháp phân tích dữ liệu và quản lý triển khai dự án phân tích tổng thể (Data Analytics Solution Methodologies) bao gồm cả Macro & Micro Methodologies. 
9. Xây dựng mô hình, triển khai và quản lý, vận hành dự án phân tích thực tế (Model Building, Deployment & Model Life Cycle Management).
Chương 2 Công nghệ, Thuật toán dùng trong Business Analytics (Technology, Machine Learning Algorithms in BA)
1.Làm quen công nghệ phân tích dữ liệu ALTERYX (Top tool in Data Science & Machine Learning Global). 
2. Hệ thống tổng thể và chi tiết quy trình chuẩn hóa dữ liệu (Data Investigation). 
3. Nhóm thuật toán dùng trong Predictive Grouping (PCA/ Clustering/ Nearest Neighbor) giúp lựa chọn biến quan trọng để đưa vào mô hình học máy.  
4. Làm quen công chuyện Palisade, công nghệ rất mạnh về mảng Simulation & Optimization
5. Nhóm thuật toán trong dự báo (Predictive Analytics), nhóm thuật toán Regression/ Classification/ Regression OR Classification/Simulation… Decision Tree Graph.
6. Thuật toán trong Prescriptive Analytics (các loại Optimization).
Chương 3 Phân tích dự đoán dữ liệu kinh doanh (Predictive Analytics)
1.Quy trình làm Predictive Analytics (Process).
2. Kiến thức nền tảng về Predictive Analytics (Fundamental).    
3. Thực hiện mô hình dự đoán (Creating Predictive Model). 
4. Hệ thống tất cả các kỹ thuật Predictive Analytics (tổng thể và chi tiết) với ứng dụng phân tích thực tế  trong doanh nghiệp (CONFIDENTIAL), chi tiết đến step-by-step thực hiện các phương pháp: ETS/ ARIMA; Linear Regression/ Decision Tree/ Forest Model/ Boosted Model; Logistics Regression, A/B Testing … để đưa ra các quyết định về dự báo trong kinh doanh trong tương lai.
Chương 4 Phân tích đề xuất quyết định kinh doanh (Presriptive Analytics)
1.Quy trình làm Prescriptive Analytics (Process). 
2. Kiến thức nền tảng về Prescriptive Analytics (Fundamental).     
3. Thực hiện mô hình dự đoán (Creating Prescriptive Model).  
4. Hệ thông tất cả kỹ thuật phân tích đề xuất – Prescriptive Analytics, ứng dụng thực tế trong doanh nghiệp (Optimization, Simulation & Optimization…) (CONFIDENTIAL), tổng thể và chi tiết đến step-by-step thực hiện, đảm bảo học viên hệ thống được quy trình phân tích bài bản chuyên nghiệp, giúp hiểu chuyên sâu và khoa học về đề xuất các quyết định kinh doanh trong tương lai.
Chương 5 Truyền tải kết quả phân tích Business Analytics (Communicating Business Analytics Results)
1.Đọc hiểu các kết quả mô hình và lựa chọn mô hình phù hợp để triển khai (Select champion models). 
2. Kinh nghiệm giao tiếp, trình bày và thuyết phục người nghe  về kết quả phân tích dữ liệu nâng cao.
3. Những điều cần lưu ý khi triển khai các dự án Business Analytics trong thực tế.
Chương 6 Dự án thực tế cuối khóa
(Business Analytics Capstone Project)
1. Ngoài rất nhiều bài tập trong suốt 5 modules trước, học viên hoàn thành 02 dự án cuối khóa thực tế về Predictive Analytics và Prescriptive Analytics trong doanh nghiệp (dữ liệu thực tế đã được mã hóa để bảo mật thông tin).
2. Sau khóa học, bạn sẽ có BUSINESS ANALYTICS TAXONOMY – hệ thống tất cả kỹ thuật phân tích và kiến thức cần thiết để làm Business Analytics chuyên nghiệp và 1 bộ tài liệu ôn luyện thi các chứng chỉ về công nghệ Alteryx.
3. Toàn bộ nội dung học sẽ gồm 2.000 slides chuyên sâu về phân tích Business Analytics và 1.000 slides luyện thi chứng chỉ ALTERYX và bộ câu hỏi.

[/chitiet]
Share Khóa Học Business Analytics Program Data Scientist Của Mastering-da
Share Khóa Học Business Analytics Program Data Scientist Của Mastering-da

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn