[masp]khoa_hoc_zendvn[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Lập trình Android Của Zendvn Lưu Trường Hải Lân 
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học Lập trình Android Của Zendvn Lưu Trường Hải Lân
Khóa học lập trình Android sẽ giúp bạn có được một nền tảng kiến thức vững chắc về lập trình Android cũng như các kiến thức chuyên sâu và thủ thuật lập trình trong việc xây dựng các ứng dụng Android thực tế, đủ khả năng nghiên cứu các thủ thuật lập trình Android nâng cao và chuyên sâu hơn.
Khóa học sẽ giúp bạn
Rèn luyện tư duy lập trình và tư duy giải quyết vấn đề trong thực tế
Nền tảng vững chắc về lập trình Android
Biết cách xây dựng các ứng dụng Android trong thực tế
Hiểu và nắm rõ quy trình xây dựng phát triển một ứng dụng Android
Nghiên cứu các API mở rộng và có khả năng giải quyết các yêu cầu phức tạp trong công việc
Biết cách vận dụng các kiến thức đã học trong việc xây dựng ứng dụng trong thực tế

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học

Nhập môn lập trình Android

  •  Bài 1 - Lập trình Android2 video
  •  Bài 2 - Cài đặt môi trường lập trình7 video
  •  Bài 3 - Cấu trúc thư mục của ứng dụng1 video
  •  Bài 4 - Mối liên hệ giữa Activity và Layout3 video
  •  Bài 5 - Sử dụng Log và Toast2 video
  •  Bài 6 - Activity Life Cycle6 video

Xây dựng bố cục giao diện với Android Layout

Android Widgets - Các điều khiển thông dụng

Menu - Context Menu - Dialog

Sử dụng Intent trong Android

Drawable Resource và xây dựng giao diện

Android Widgets - Các điều khiển phức tạp

Xây dựng ứng dụng ToDoList

Sử dụng Animation Resource trong Android

Kỹ thuật sử dụng Fragment

Thao tác với tập tin trong Android

Sử dụng ViewPager

Cơ sở dữ liệu SQLITE trong Android

Xử lý đa luồng và khai thác dữ liệu Internet

Thao tác với XML và JSON

BONUS


[/chitiet]
Khóa Học Lập trình Android Của Zendvn Lưu Trường Hải Lân
Khóa Học Lập trình Android Của Zendvn Lưu Trường Hải Lân

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn