[masp]khoa_hoc_zendvn[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Lập trình NodeJS Level 3 Zendvn Lưu Trường Hải Lân
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa học Lập trình NodeJS Level 3 Zendvn Lưu Trường Hải Lân

Khóa học sẽ giúp bạn
Khóa học lập trình NodeJS toàn tập được chia thành nhiều level (khóa học con), đây là khóa học ở level 3 dành cho các bạn đã học qua khóa học Lập trình NodeJS Level 2. Với kiến thức kế thừa từ khóa NodeJS Level 2, ở khóa học này bạn sẽ được hướng dẫn xây dựng hoàn chỉnh một website chat realtime từ backend đến frontend (NodeJS, SocketIO, MongoDB, Ajax, ...)

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học

SocketIO với các tình huống sử dụng

Tích hợp SocketIO vào project NodeJS Level 2

Xây dựng chức năng chat toàn hệ thống

Xây dựng chức năng chat theo phòng

[/chitiet]
Share Khóa học Lập trình NodeJS Level 3 Zendvn Lưu Trường Hải Lân

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn