[masp]khoa_hoc[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Logo Design 101 Của Das.info.vn
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học Logo Design 101 Của Das.info.vn
Hãy làm Logo đúng, đừng chỉ làm Logo đẹp. Khóa học này dẫn sâu vào quy trình thiết kế, cách trình bày, cách làm việc với khách hàng khi nhận dự án Logo.
Làm Logo đúng, tốt hơn làm Logo đẹp. Rất nhiều bạn học Logo trong trường chỉ đang dừng lại ở mức tạo ra một Logo đẹp, nhưng hoàn toàn thiếu các kỹ năng khi làm Logo thực tế cho đúng. Khóa học này sẽ không bàn về phần mềm, mà chỉ bàn tới tư duy thiết kế Logo.
Khóa học sẽ giúp bạn
Khóa này có 2 giảng viên. Huy Tạ và Đỗ Trọng Đạt là hai logo designer làm việc tại Việt Nam, có rất nhiều câu chuyện để kể. Khóa học sẽ dẫn các bạn đi qua quy trình từng bước để làm việc với khách hàng, từ brief tới khi trình bày dự án.
Một Logo 50 triệu khác gì một Logo 500k? Làm thế nào để tăng giá trị Logo làm ra? Hiện nay, trên các website như Fiverr, Wix Logo, Tailor Brand, etc. hoàn toàn có thể tự tạo ra Logo một cách nhanh chóng với chi phí thấp, designer có thể làm gì để thắng cuộc thi này?
Để hỗ trợ các bạn trong việc thực hành, khóa học cung cấp cho các bạn các worksheet làm sẵn. Nhờ vào các worksheet này, bạn sẽ có thể làm việc một cách nhất quán từ đầu tới cuối, tạo sự chuyên nghiệp, uy tín, tăng giá trị bản thân của mình trước khách hàng.
24 videos chưa tính các video bonus cập nhật sau
Slide bài giảng gồm 140 trang
Worksheet: First Brief hỗ trợ làm brief chuẩn
Worksheet: Stylescape giúp bạn bám sát phong cách
Worksheet: Logo Evaluation để kiểm tra chất lượng Logo
Sở hữu và nhận cập nhật suốt đời

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
Giáo trình
Tải slide bài giảng khoá Logo Design 101
01. Giới thiệu
1. Giảng viên là ai?
(03:54)
2. Ảnh hưởng cá nhân
(05:35)
3. Ta sẽ làm gì trong khoá này?
(02:34)
02. Lý thuyết căn bản
1. Truyền tải thông điệp
(08:05)
2. Các loại logo
(07:36)
3. Typography
(08:39)
4. Hình dạng
(13:18)
5. Một logo tốt là gì?
(09:08)
03. Phát triển ý tưởng
1. Sáng tạo là gì
(15:30)
2. Phác thảo
(04:55)
3. Tinh chỉnh
(03:39)
4. Cách của Huy
(14:25)
04. Trình bày dự án
1. Quản lí kì vọng
(03:59)
2. Mạch trình bày
(04:32)
05. Kinh nghiệm thực tiễn
1. Brief
(05:00)
2. Cho client tham gia
(02:47)
3. Nghiên cứu đối thủ
(07:11)
06. Dự án thực tế
1. Sự sáng tạo tinh giản
(11:25)
2. Bền bỉ với tầm nhìn
(13:49)
07. Phỏng vấn khách mời
1. Giới thiệu bản thân
(00:52)
2. Quy trình làm việc
(04:03)
3. Thử thách
(02:38)
4. Làm khách hàng vừa ý
(02:57)
5. Thiết kế
(01:45)
6. Tips làm việc với khách hàng
(01:54)
7. Client đáng nhớ nhất
(02:47)
8. Cảm hứng ở đâu
(04:11)
9. Logo 500k khác gì Logo 50 triệu?
(09:21)
10. Tạm biệt
(00:22)
08. Bonus
1. Tóm tắt quy trình
(09:15)
2. Giới thiệu Group
(01:24)
3. Interview Đạt: Công cụ thiết kế Logo
(11:03)
4. Interview Đạt: Tỉ lệ Logo
(04:57)
5. Interview Đạt: Nguồn tham khảo process
(01:48)
6. Interview Đạt: Logotype đặc sắc
(04:01)
7. Interview Đạt: Định giá Logo không hớ
(02:50)
8. Interview Đạt: Dự đoán xu hướng
(02:01)
9. Interview Đạt: Bao nhiêu logo style?
(04:00)

[/chitiet]
Share Khóa Học Logo Design 101 Của Das.info.vn
Share Khóa Học Logo Design 101 Của Das.info.vn

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn