[masp]khoa_hocpowerbi[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Phân Tích Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu Với Power Bi Cơ Bản Của Csc.edu
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học Phân Tích Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu Với Power Bi Cơ Bản Của Csc.edu

Khóa học sẽ giúp bạn
Khóa học giúp các bạn hiểu được các khái niệm và thành phần cơ bản trong hệ thống quản trị thông minh (Business Intelligence) 
Sử dụng thông thạo các công cụ phân tích trong Power BI 
Kết thúc khóa học viên có đủ kiến thức, kỹ năng để thu thập, tổng hợp, trực quan hóa dữ liệu và triển khai, chia sẻ các báo cáo phân tích dữ liệu đến người dùng cuối.
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được các kỹ năng: 
Biết cách tổng hợp và xử lý, kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. 
Hiểu rõ và biết cách ứng dụng loại biểu đồ phù hợp để trực quan hóa dữ liệu theo yêu cầu. Biết cách trình bày Dashboard một cách ấn tượng, chuyên nghiệp và truyền tải được thông điệp.

Ai nên tham gia khóa học
Sinh viên các Trường Đại học, Cao Đẳng muốn tìm hiểu và cập nhật xu hướng mới. 
Rất tốt cho công việc nếu bạn đang công tác trong cách ngành kinh tế, sale-marketing, tài chính, nhân sự, hành chính, quản trị,... 
Đặc biệt phù hợp với đội ngũ quản lý các cấp, muốn ứng dụng phân tích dữ liệu và xây dựng các hệ thống báo cáo cáo quản trị thông minh (Business Intelligence) chuyên nghiệp.
Tất cả ai có nhu cầu học 

Nội dung khóa học
Tổng quan về ứng dụng Power BI 
Chuẩn hóa dữ liệu thô với Power Query 
Kết nối và mô hình hóa dữ liệu với Data Model 
Phân tích dữ liệu với DAX (Data Analysis Expressions) 
Nhóm hàm Filter Nhóm hàm Relationship 
Nhóm hàm Date and time 
Nhóm hàm Aggregation 
Lọc bối cảnh với DAX 
Trực quan hóa dữ liệu 
Vai trò của trực quan hóa dữ liệu 
Biểu đồ so sánh 
Biểu đồ tỷ trọng thành phần 
Biểu đồ mối quan hệ 
Các biểu đồ khác 
Tạo biểu đồ tương tác với Filter, Slicer 
Dự báo time series 
Xây dựng Dashboard và chia sẽ đến người dùng cuối

[/chitiet]
Phân Tích Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu Với Power Bi Cơ Bản Của Csc.edu
Phân Tích Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu Với Power Bi Cơ Bản Của Csc.edu

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn