[masp]khoa_hoc_redcatacademy[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học 2D Vector Illustration Online Của Redcatacademy
Giới thiệu khóa học       
Xin chào các bạn, hôm nay Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học 2D Vector Illustration Online Của Redcatacademy
Khóa học sẽ giúp bạn
Khóa học sẽ giúp bạn thành thạo kĩ năng về 2D Vector Illustration

Ai nên tham gia khóa học
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
 Tuần 1 - Vẽ Robot
 Vẽ Robot - Giới thiệu - Phần 1
 Vẽ Robot - Thực hành mọi lúc mọi nơi - Phần 2
 Vẽ Robot - Mượn phác thảo - Phần 3
 Vẽ Robot - Illustrator cho người mới - Phần 4
 Vẽ Robot - Moodboard - Phần 5
 Vẽ Robot - Vẽ thôi - Phần 6
 Vẽ Robot - Thủ thuật và hiệu ứng - Phần 7
 Vẽ Robot - Nâng cấp hình vẽ - Phần 8
Bài tập của các bạn học viên khác
 Bài tập học viên
Tuần 2 - Nâng cấp styleframes
 Vẽ Styleframe 2 cho Robot - Phần 1
 Vẽ Styleframe 2 cho Robot - Vẽ cái đầu - Phần 2
 Vẽ Styleframe 2 cho Robot - Vẽ body - Phần 3
 Vẽ Styleframe 2 cho Robot - Thêm Texture - Phần 4
Tuần 3
 Vẽ đầu nhân vật - Simple Flat Style
Tuần 4
 Vẽ tả thực cách điệu
 Cơ bản về màu sắc
Tuần 5
 Thiết kế nhân vật - Cơ bản về hình học
 Thiết kế nhân vật - Brainstorming nhân vật
 Thiết kế nhân vật - Moodboard và Styleframes
 Thiết kế nhân vật - Vẽ Styleframes 1
 Thiết kế nhân vật - Vẽ Styleframes 2
Tuần 6
 Vẽ Sài Gòn - Khởi động - Phần 1
 Vẽ Sài Gòn - Hoàn Thiện - Phần 2
Bài tập bonus
 Bài tập vẽ nhà cửa của lớp Animation Online
 Photoshop Cơ Bản - P1
 Thiết kế styleframes dùng ảnh stock
Tuần 7
 Vẽ phối cảnh - Tập vẽ tay
 Vẽ phối cảnh - Tập vẽ máy cơ bản
 Vẽ phối cảnh - Thực hành vẽ phong cảnh
Tuần 8 - 9 - 10
 Vẽ Picture Book - Chọn đề tài
 Vẽ Picture Book - Vẽ storyboard phân cảnh

[/chitiet]
2D Vector Illustration Online Của Redcatacademy
2D Vector Illustration Online Của Redcatacademy

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn