[masp]khoa_hoc_cpia[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Cpia Kiểm Toán Nội Bộ Chuẩn Quốc Tế Của Afa
Giới thiệu khóa học       
Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học Cpia Kiểm Toán Nội Bộ Chuẩn Quốc Tế Của Afa
Kiểm toán nội bộ đang và sẽ là nghề nghiệp được trả lương cao nhất tại Việt Nam, với mức lương lên đến hơn 1.000USD cho một kiểm toán viên nội bộ với chỉ 3 năm kinh nghiệm.
 Chương trình Kiểm toán nội bộ Chuẩn quốc tế – CPIA hướng tới chuẩn hoá kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm nhiều năm tư vấn và thực hiện kiểm toán nội bộ của các chuyên gia, với chương trình khung theo chuẩn mực quốc tế (IPPF) do Viện Kiểm toán nội bộ Quốc tế (IIA) ban hành.
Khóa học sẽ giúp bạn
Kiểm toán nội bộ Chuẩn quốc tế – CPIA là chương trình đầu tiên và duy nhất đảm bảo tính thực hành cao theo các chuẩn mực quốc tế về Kiểm toán nội bộ.
Chương trình gồm 3 module, theo khung kiểm toán nội bộ quốc tế, kết hợp với những phần chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia kiểm toán nội bộ trong các ngành khác nhau, Chương trình được xây dựng với các case study thực tiễn cho từng buổi học để học viên có thể bắt nhịp ngay lập tức vào nghề kiểm toán nội bộ.

Ai nên tham gia khóa học
Thành viên ban kiểm soát
Thành viên Phòng kiểm toán nội bộ/kiểm soát nội bộ cần chuẩn hoá chuyên môn, nghiệp vụ
Các kiểm toán viên độc lập muốn hành nghề kiểm toán nội bộ hoặc tư vấn trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ
Nhân viên tư vấn trong dịch vụ rủi ro và kiểm toán nội bộ (ERS)
Thành viên bộ phận quản trị rủi ro hoạt động (Operational risk)
Thành viên bộ phận phòng chống gian lận và pháp lý (Legal & Compliance)
Kế toán/chuyên viên ngân hàng/sinh viên tốt nghiệp muốn hành nghề trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ
Giảng viên đại học muốn giảng dạy kiểm toán nội bộ
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
MODULE 1: QUẢN TRỊ CÔNG TY, RỦI RO, KIỂM SOÁT VÀ NỀN TẢNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Phần 1: Tổng quan về KTNB
Case studies: CAN và SME
Khái niệm về KTNB
Môi trường KTNB tại Việt Nam
Vai trò nhiệm vụ KTNB
Đạo đức và năng lực KTNB
Chuẩn mực quốc tế về KTNB
Nghị định 05 và dự thảo 5 thông tư hướng dẫn
Phần 2: Quản trị công ty (CG)
Quản trị công ty (Corporate governance): Khái niệm cơ bản
Các mô hình quản trị và cấu trúc công ty
Cấu trúc HĐQT
Uỷ ban Kiểm toán và Ban kiểm soát
Điều lệ BKS, UBKT, Điều lệ KTNB
Case studies:
– Chứng khoán SME (Việt Nam)
– NHP – Giao dịch nội gián
– Dầu thực vật Tường An (Việt Nam)
– CII, HSG – Giao dịch nội gián
Phần 3: Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ COSO cho mục đích của KTNB
Tổng quan về Quản trị Rủi ro Doanh nghiệp COSO (ERM)
Rủi ro kinh doanh và phân loại rủi ro kinh doanh
Case studies: Xây dựng Bản đồ nhiệt rủi ro
Case studies: Nhận diện rủi ro
Hệ thống KSNB theo COSO 2017
Môi trường kiểm soát
Hoạt động kiểm soát
Hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ trong doanh nghiệp
Đánh giá rủi ro gian lận
MODULE 2: BỘ PHM ĐÀO TẠO – FALSE ASSURANCE: CÔNG TY D-MERTON
Phần 1: Cấu trúc quản trị công ty và rủi ro
Phần 2: Uỷ ban Kiểm toán và kiểm toán nội bộ
Phần 3: Rủi ro, gian lận và các giao dịch mờ ám
Phần 4: Cải thiện hệ thống hướng tới quản trị tốt hơn
MODULE 3: THỰC HÀNH KỸ THUẬT KIỂM TOÁN NỘI BỘ – ỨNG DỤNG BỘ PHIM FALSE ASSURANCE
Phần 1: Chiến lược và kế hoạch kiểm toán
Kỹ thuật phỏng vấn, quan sát và walkthrough
Xây dựng chiến lược và kế hoạch kiểm toán năm
Case study: Xây dựng kế hoạch kiểm toán năm cho D-Merton trong bộ phim False Assurance
Phần 2: Chương trình và thủ tục kiểm toán
Thực hành: Xây dựng Tài liệu lập kế hoạch và Chương trình kiểm toán
Case study: Quy trình bán hàng và quản lý khách hàng D-Merton
Case study: Quy trình mua hàng và quản lý nhà cung cấp D-Merton
Case study: Quy trình dự án đầu tư và mua sắm tài sản D-Merton
Phần 3: Lập báo cáo kiểm toán
Kỹ thuật viết báo cáo kiểm toán
Thực hành viết báo cáo kiểm toán
Case study: Viết báo cáo KTNB D-Merton
Phần 4: KTNB theo chuyên đề
– Chủ đề 1: KTNB và phòng chống gian lận
Case study: Gian lận BCTC trên thị trường
– Chủ đề 2: Kỹ thuật Phân tích dữ liệu, kiểm soát hiệu quả chu trình kinh doanh
Case study: Phân tích dữ liệu lớn chi phí kinh doanh

[/chitiet]
Cpia Kiểm Toán Nội Bộ Chuẩn Quốc Tế Của Afa
Cpia Kiểm Toán Nội Bộ Chuẩn Quốc Tế Của Afa

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn