[masp]khoa_hoc_HedgeAcademy[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa học Ttreasury Analysis Của Hedge Academy
Giới thiệu khóa học       
Minutop xin Chia Sẻ Khóa Học Ttreasury Analysis Của Hedge Academy
Ứng dụng kiến thức vào thực tiễn – Đó là điều mà Hedge luôn hướng tới trong mọi khóa học. Kiến thức nên được cập nhật thường xuyên và liên hệ với thực tiễn để có thể áp dụng vào quá trình làm việc. Chính vì vậy, các khóa học nghiệp vụ của Hedge ra đời với mục tiêu giúp người học trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc chuyên môn.
Treasury Analysis là khóa học phân tích về nguồn vốn và tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô tới thị trường tài chính. Mục đích chính của khoá học là giúp học viên có thể liên kết các vấn đề rời rạc về nghiệp vụ nguồn vốn trong ngân hàng, khai thác các vấn đề thực tiễn để phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng, hiểu về các risk factors trong phân tích hoạt động nguồn vốn, tìm hiểu các thị trường trái phiếu, phái sinh của các tổ chức tài chính.
Khóa học sẽ giúp bạn
Giúp học viên có thể liên kết các vấn đề rời rạc về nghiệp vụ nguồn vốn trong ngân hàng
Khai thác các vấn đề thực tiễn để phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng
Hiểu về các risk factors trong phân tích hoạt động nguồn vốn
Tìm hiểu các thị trường trái phiếu, phái sinh của các tổ chức tài chính
Độc lập phân tích, trình bày báo cáo phân tích vĩ mô, hiểu đúng các khái niệm và factor liên quan
Khoá học cụ thể hoá các kiến thức liên quan tới Fixed Income, Derivatives, Economics của CFA và FMP, Risk Model, Market and Integrated Risk của FRM. Khoá học được thiết kế qua các Project giúp học viên tự tìm kiếm thông tin và thực hiện phân tích chuyên sâu, tìm hiểu về các vấn đề khó như: TT41, TT13 của SBV tác động như thế nào tới kinh tế vĩ mô và ngành ngân hàng? Các vấn đề phức tạp như Securitization cũng sẽ được đem vào chương trình giảng dạy.

Ai nên tham gia khóa học
Các bạn có kiến thức tài chính và kinh nghiệm liên quan, pass ít nhất 1 level CFA hoặc FRM đối với các bạn sinh viên chưa có kinh nghiệm làm việc.
Các bạn Back Office, Middle Office muốn tìm hiểu về nghiệp vụ Front Office. Các bạn RM Big Corporate, Investment Bank, RM Financial Institutions muốn tìm hiểu để giúp ích trong công việc với các bộ phận liên quan.
Các bạn Equity Analyst muốn nghiên cứu kỹ hơn các risk factors như lãi suất, tỷ giá, phân tích báo cáo tài chính trong ngân hàng, cách khai thác thông tin phục vụ cho việc định giá cổ phiếu ngân hàng.
Các bạn Banking Audit muốn tìm hiểu về cách thức MtM lợi nhuận so với kế toán ghi nhận lợi nhuận.
Các bạn sinh viên muốn tìm hiểu và định hướng phát triển nghề nghiệp sâu hơn ở các vị trí làm việc với tỷ giá, lãi suất
Các bộ phận Front Office muốn tìm hiểu về các bộ phận Middle Office như ALM, Market Risk và công việc liên quan khác
Tất cả ai có nhu cầu học

Nội dung khóa học
Lộ trình khóa học gồm 35 buổi với 5 chủ đề và Practice Project:
Introduction of Treasury Analysis: 7 buổi
Bond: 5 buổi
Money Market: 3 buổi
FX and Derivatives: 4 buổi
ALM: 6 buổi
Practice Project: 10 buổi
Hình thức học: Học Online qua Skype
LƯU Ý: Vì kiến thức được giảng dạy trong khóa học khá chuyên ngành nên yêu cầu đầu vào cho khóa học là các bạn có kiến thức tài chính và kinh nghiệm liên quan, pass ít nhất 1 level CFA hoặc FRM đối với các bạn sinh viên chưa có kinh nghiệm làm việc.

[/chitiet]
Share Khóa Học Treasury Analysis Của Hedge Academy

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn