[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Business Intelligence Của Gmartek Hiểu biết kỹ thuật Business Intelligence
Truy xuất, chuẩn bị, và phân tích data trong Business Intelligence

Nội dung khóa học
Khóa học online Business Intelligence Của Gmartek  gồm video + tài liệu khóa học
Thời lượng 20 buổi
Lớp học tiếng Việt. Tài liệu tiếng Anh rất chất lượng.

[/chitiet]
Business Intelligence Của Gmartek
Business Intelligence Của Gmartek

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn