[masp]khoa_hoc_cma[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
CMA Australia Quản Trị Và Tài Chính Chiến Lược AFA là chương trình chuẩn quốc tế của afa hướng dẫn học viên Quản trị chi phí và quản lý tài chính trong việc đạt được hiệu quả tài chính và phát triển bền vững cho doanh nghiệp, cá nhân...

Nội dung khóa học
Khóa học CMA Australia Quản Trị Và Tài Chính Chiến Lược AFA gồm Thời gian học: 15 buổi học Zoom 
Bao gồm 2 mô đun chính, với 22 chủ đề
1. SCM: Quản trị chi phí chiến lược (Strategic Cost Management)
1 Hệ thống kiểm soát quản lý 
2 Sản xuất tinh gọn và Kiểm soát chất lượng
3 Kế toán giá thành và quản trị chi phí trong môi trường sản xuất tinh gọn 
4 Hệ thống quản trị chi phí cả vòng đời sản phẩm 
5 Chi phí và hệ thống phân bổ chi phí nền tảng 
6 Hệ thống kế toán chi phí dựa trên hoạt động 
7 Phân tích lợi nhuận khách hàng 
8 Kiểm soát quy trình và Quản trị dựa trên hoạt động 
8 Thực hiện phân tích chi phí và hệ thống kiểm soát 
10 Hệ thống quản trị hiệu quả hoạt động chiến lược 
11 Kế toán quản trị xã hội và môi trường 
2. CGBA: Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu

[/chitiet]
CMA Australia Quản Trị Và Tài Chính Chiến Lược AFA
CMA Australia Quản Trị Và Tài Chính Chiến Lược AFA

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn