[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
 Combo Khóa Học Của Ielts Prep gồm combo 4 khóa học với  Bài giảng cô đọng, trọng tâm chỉ 15 - 20 phút mỗi video giảm áp lực học liên tục trong nhiều giờ
Bài tập đi kèm được thiết kế để bạn nhớ sâu ,có giải thích đáp án chi tiết
Phương pháp học sâu nhớ lâu phù hợp với từng kỹ năng giúp bạn có thể nhớ và vận dụng linh hoạt kiến thức cho bài thi ielts

Nội dung khóa học
1. Khóa nền tảng ielts prep
1. TỪ VỰNG CƠ BẢN
2. NGỮ PHÁP CƠ BẢN
3. PHÁT ÂM CƠ BẢN
1. TỪ VỰNG TRUNG CẤP
2. NGỮ PHÁP CƠ BẢN
3. PHÁT ÂM CƠ BẢN
1. TỪ VỰNG NÂNG CAO
2.  NGỮ PHÁP CƠ BẢN
3. PHÁT ÂM CƠ BẢN
2. Khóa cơ bản ielts prep
IELTS LISTENING CƠ BẢN
IELTS READING CƠ BẢN
IELTS SPEAKING CƠ BẢN
IELTS WRITING CƠ BẢN
3. Khóa trung câp ielts prep
IELTS LISTENING trung cấp
IELTS READING trung cấp
IELTS SPEAKING trung cấp
IELTS WRITING trung cấp
4. Khóa chuyên sâu ielts prep
IELTS LISTENING chuyên sâu
IELTS READING chuyên sâu
IELTS SPEAKING chuyên sâu
IELTS WRITING chuyên sâu
[/chitiet]
Combo Khóa Học Của Ielts Prep
Combo Khóa Học Của Ielts Prep

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn