[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Combo Khóa Học Ielts Prep là lộ trình khóa học ielts từ nền tảng, con số 0 đến chuyên sâu, đạt target như mong muốn của ielts prep. Lộ trình Khóa Học Ielts Prep bao gồm 4 khóa học bài bản được đúc kết từ kinh nghiệm học, ôn và thi ielts.

Nội dung khóa học
1. Khóa nền tảng ielts prep
1. TỪ VỰNG CƠ BẢN
2. NGỮ PHÁP CƠ BẢN
3. PHÁT ÂM CƠ BẢN
1. TỪ VỰNG TRUNG CẤP
2. NGỮ PHÁP CƠ BẢN
3. PHÁT ÂM CƠ BẢN
1. TỪ VỰNG NÂNG CAO
2.  NGỮ PHÁP CƠ BẢN
3. PHÁT ÂM CƠ BẢN
2. Khóa cơ bản ielts prep
IELTS LISTENING CƠ BẢN
IELTS READING CƠ BẢN
IELTS SPEAKING CƠ BẢN
IELTS WRITING CƠ BẢN
3. Khóa trung câp ielts prep
IELTS LISTENING trung cấp
IELTS READING trung cấp
IELTS SPEAKING trung cấp
IELTS WRITING trung cấp
4. Khóa chuyên sâu ielts prep
IELTS LISTENING chuyên sâu
IELTS READING chuyên sâu
IELTS SPEAKING chuyên sâu
IELTS WRITING chuyên sâu

[/chitiet]
Combo Khóa Học Ielts Prep
Combo Khóa Học Ielts Prep

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn