[masp]khoa_hoc_ptdnngocbau[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Phân Tích Doanh Nghiệp Ứng Dụng Trần Ngọc Báu là khóa học hướng dẫn quy trình phân tích doanh nghiệp, các phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu giúp bạn hiểu rõ về doanh nghiệp qua đó nắm bắt các cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.

Nội dung khóa học
Khóa học Phân Tích Doanh Nghiệp Ứng Dụng Trần Ngọc Báu gồm 8 buổi, dạy online qua zoom. 
BUỔI 1: KẾT NỐI MÔ HÌNH KINH DOANH VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH
BUỔI 2 – 3: KỸ THUẬT ĐỌC BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHANH NHƯNG VẪN ĐẢM BẢO CHUẨN XÁC
BUỔI 4: PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP DỰA TRÊN BÓC TÁCH CÁC CHỈ SỐ
BUỔI 5: TÌM KIẾM ‘CÂU CHUYỆN’ ĐẦU TƯ – TIMMING & PRICING
BUỔI 6: RÀ SOÁT RỦI RO GIAN LẬN SỐ LIỆU TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ
Buổi 7: Tìm Kiếm Cơ Hội Đầu Tư
Buổi 8: Gian Lận Tài Chính

[/chitiet]
Chia Sẻ Phân Tích Doanh Nghiệp Ứng Dụng Trần Ngọc Báu
Chia Sẻ Phân Tích Doanh Nghiệp Ứng Dụng Trần Ngọc Báu

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn