[masp]khoa_hoc_mai[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Phân Tích Vĩ Mô Ứng Dụng Trong Đầu Tư MAI Của Afa là chương trình chuẩn quốc tế hướng dẫn Phân tích kinh tế vĩ mô của nền kinh tế, thị trường doanh nghiệp,.ứng dụng trong đầu tư ,công việc, mục đích sử dụng.

Nội dung khóa học
Khóa học Phân Tích Vĩ Mô Ứng Dụng Trong Đầu Tư MAI Của Afa  gồm Tổng 5 buổi  Học qua zoom
Module 1: Tổng quan về nền kinh tế.
Module 2: GDP và lạm phát.
Module 3: Chính sách tiền tệ.
Module 4: Tỷ giá hối đoái.
Module 5: Tác động của lãi suất đến các lớp tài sản.

[/chitiet]
Phân Tích Vĩ Mô Ứng Dụng Trong Đầu Tư MAI Của Afa
Phân Tích Vĩ Mô Ứng Dụng Trong Đầu Tư MAI Của Afa

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn