[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
Share Khóa Học Chứng Khoán Vietstock  bao gồm combo 6 khóa học chứng khoán của vietstock.

Chia Sẻ Combo Khóa Học Chứng Khoán Vietstock 

Khóa Học giúp bạn 
Hiểu rõ từ a - z về thị trường tài chính, chứng khoán
Hiểu và áp dụng phân tích kĩ thuật, các chỉ số đánh giá cổ phiếu
Hiểu và áp dụng các phương pháp định giá cổ phiếu, doanh nghiệp, dòng tiền.
Hiểu và phân tích rõ báo cáo tài chính của doanh nghiệp
Hướng dẫn đầu tư giảm thiểu rủi ro, gia tăng cơ hội x tài sản

Danh sách khóa học
1. Chứng khoán Cơ bản 
2. Phân tích Kỹ thuật 
3. Ứng dụng Đọc hiểu Báo cáo Tài chính 
4. Phân tích và Định giá Cổ phiếu 
5. Phân tích Ngành và Dòng tiền Thị trường
6. Phân tích Kỹ thuật Nâng cao

[/chitiet]
Share Khóa Học Chứng Khoán Vietstock
Share Khóa Học Chứng Khoán Vietstock 

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn