[masp]khoa_hoc_[/masp] 

[giaban]0đ[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
 
[chitiet]
 Khóa Học Đầu Tư Theo Sóng Của Da Vinci Academy sẽ giúp bạn ứng dựng mô hình đầu tư sóng trên thị trường đầu tư chứng khoán, tài chính giúp bạn đầu tư an toàn, dễ dàng và đạt lợi nhuận sinh lời cao.

Nội dung khóa học
1. Lý thuyết sóng Elliott trong tự nhiên và thị trường tài chính.
2. Mô hình Sóng và sự tương thích với các loại thị trường.
3. Sự chuyển động của giá theo mô hình sóng và biên độ của fibonacci.
4. Tâm lý thị trường trong từng giai đoạn của mô hình sóng.
5. Các nguyên tắc tính đếm sóng Elliott.
6. Hình thái sóng và cách giao dịch đối với từng hình thái sóng.
7. Chu kỳ và các khái niệm căn bản về chu kỳ.
8. Phân tích các kịch bản chuyển động của giá.
9. Phối kết hợp các công cụ để lên chiến lược đầu tư.

[/chitiet]
Đầu Tư Theo Sóng Của Da Vinci Academy
Đầu Tư Theo Sóng Của Da Vinci Academy 

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn